portnov 09 2011 2Андрій  Портнов 

– історик, випускник історичного факультету Дніпропетровського університету (2001) та Студіюм Східної Европи  Варшавського університету (2003). 2005 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Науково-освітня діяльність української еміграції у міжвоєнній Польщі» (науковий керівник – Ярослав Ісаєвич) в Інституті українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України.

У 2004–2006 роках запрошений науковий працівник Трирського університету. У 2006–2008 – старший науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України, у 2009–2010 роках – радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. У 2006–2010 роках – член (згодом голова) експертної ради програми «Соціальний капітал і академічні публікації» Міжнародного фонду «Відродження». Протягом 2007–2010 років виступав із гостьовими лекціями або був запрошеним науковим співробітником Центру досліджень Голокосту і геноцидів в Амстердамі, Гельсинського та Кембридзького університетів, Центру російських, кавказьких та центрально-европейських досліджень в Парижі. У 2008–2010 роках – головний редактор журналу «Україна Модерна». Постійний автор часописів Критика, Ab Imperio, Osteuropa, Nowa Europa Wschodnia, Arcana, Сучасність, Беларускі Гістарычны Агляд. Веде регулярні авторські колонки на сайтах Уроки истории, Ab Imperio та Zaxid.net.

 

Основні публікації

Книжки

- Історії істориків. Обличчя й образи української історіографії ХХ століття. Київ: Критика, 2011. 245 с.
- Упражнения с историей по-украински. Москва: ОГИ, 2010. 215 с.
- Між «Центральною Європою» та «Русским миром»: Сучасна Україна у просторі міжнародних інтелектуальних дискусій. Київ: Національний інститут стратегічних досліджень, 2009. 160 с.
- Наука у вигнанні: Наукова і освітня діяльність української еміграції в міжвоєнній Польщі (1919-1939). Харків: ХІФТ, 2008. 256 с.
- Володимир Пархоменко – дослідник ранньої історії Русі, Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2003, 78 с.

Наукове редагування

- Пьотр Вандич, Ціна свободи: Історія Центрально-Східної Европи від Середньовіччя до сьогодення, Київ: Критика, 2004.

Науковий переклад книжок (з англійської на українську)

- Кені Педрик, Карнавал революції. Центральна Европа 1989 року, Київ: Критика, 2006, 472 с. [із сестрою Тетяною]
- Нові перспективи історіописання /За ред. Пітера Берка, Київ: Ніка-Центр, 2004, 392 с. [із сестрою Тетяною]
- Тейлор А. Дж. Габсбурзька монархія 1809-1918. Історія Австрійської імперії та Австро-Угорщини, Львів: ВНТЛ-Класика, 2002, 268 с. [із Сергієм Савченком]

Статті

- Die ukrainische Nationsbildung in der postsowjetischen Historiographie: Eine Beobachtungen, Die Ukraine. Prozesse der Nationsbildung / Hg. Andreas Kappeler.  Köln – Weimar – Wien: Böhlau Verlag, 2011. S. 29–36.
- Mémoire et mémoriaux de la “Grande Guerre pour la Patrie” en Belarus, Moldova et Ukraine: quelques observations pour établir des comparaisons, Le Passé au présent. Gisements méemoriels et actions historicisantes en Europe centrale et orientale, Dirs. Georges Mink, Pascal Bonnard. Paris: Michel Houdiard, 2010, p. 187–202.
- «Как узнать своих?» Образы «новоприобретенных» вследствие разделдов Речи Посполитой земель в русском общетвенном сознании и имперской политике (конец XVIII – начало ХІХ веков), Ofiary imperium. Imperia jako ofiary. 44 spojrzenia / Red. Andrzej Nowak. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, Instytut historii PAN, 2010. S. 64–83.
- Der Preis des Sieges. Der Krieg und die Konkurenz der Veteranen in der Ukraine, Osteuropa, 2010, No. 5, s. 27–41 (co-author Tetyana Portnova).
- Historical Legacies and Politics of History in Ukraine. Introductory Remarks, Landmark 1989. Central and Eastern European Societies twenty Years After the System Change / Ed. by Heinrich Best, Agnieszka Wenninger. Berlin: Lit, 2010. P. 54–59.
- Miasto niespełnionych ambicji, Nowa Europa Wschodnia, 2010, No. 1 (10), s. 131–141.
- Готова ли Украина к взрослению?, Ab Imperio, 2010, № 1, с. 147–153.
- Wciąż jesteście bramą na Zachód, Gazeta Wyborcza, 2010, 29 grudnia, s. 8.
- Nowa Europa Wschodnia jako strefa “uprzywieolowanych interesόw” Rosji?, Arcana, 2010, No. 6 (96), s. 34–38.
- “Western Categories” in the Ukrainian Post-Soviet Historiography – Language Changes in the ‘Age of Translations’, East-Central Europe in European History. Themes and Debates / Ed. by Jerzy Kłoczowski, Hubert Łaszkiewicz. Lublin: Institute of Eastern and Central Europe, 2009, p. 435–458.
- “Wielka Wojna Ojczyźniana” w polityce pamięci Białorusi, Mołdawii i Ukrainy, Res Publica Nowa, 2009, No. 7, s. 24–34.
- Történelemírás ukrán módra. Megjegyzések a hétköznapi valóság történeti alapú átrendezéséhez, UKRAJNA SZÍNEVÁLTOZÁSA 1991–2008: Politikai, gazdasági, kulturális és nemzetiségi attitűdök / Szerkesztette: C. Fedinec és V. Szereda. Pozsony: Kalligram Kiadó, 2009. S. 11–49.
- Родина-мать vs Степан Бандера. Экскурсия по избранным памятникам Второй мировой войны в современной Украине, Отечественные записки. 2008. № 5 (44). С. 33–46.
- Ukraina postradziecka: pluralizm polityczny na tle personifikowanej polityki, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Lublin, 2008. No. 6. S. 43–52.
- Pluralität der Erinnerung Denkmäler und Geschichtspolitik in der Ukraine, Osteuropa, 2008, No. 6, s. 197–210.
- Концепції геноциду та етнічних чисток: західні наукові дискусії та місце в них українських сюжетів, Україна Модерна, 2008, Т. 13 (2), с. 82–114.
- Теорія геноциду перед викликом Голодомору, Критика, 2008, Ч. 5, с. 11–13.
- Датування міст як дослідницька і політична проблема, Датування міста як проблема історичної урбаністики: європейський та український досвід, Матеріали круглого столу 24 вересня 2008 р. / За заг. ред. В. Панченко. Дніпропетровськ: Герда, 2008. С. 13–18.
- Час відкритих можливостей: польські мемуаристи першої третини ХІХ ст. про населення включення до Російської імперії областей колишньої Речі Посполитої, Confraternitas. Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича / Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 15. Львів, 2006 – 2007, с. 438–446.
- Упражнения с историей по-украински (Заметки об исторических сюжетах общественно-политических дебатов в постсоветской Украине), Ab Imperio, 2007, № 3, с. 93–138.
- Омелян Пріцак – історик модерної України, Україна Модерна, 2007, Т. 12 (1), Київ, 2007, с. 137–148.
- Вісті з хорошої імперії, Критика, 2007, № 9, с. 10–15.
- Изобретая Речь Посполитую, Ab Imperio [Казань], 2007, № 1, с. 46–62.
- Население западных окраин Российской империи в польских мемуарах первой трети XIX века, Славяноведение, 2006, № 5, с. 60–67.
- Студіум православного богослов’я Варшавського університету (1925-1939), Український археографічний щорічник, 2006, Вип. 10/11, с. 386–397.
- Винаходження України (Нотатки про ментальну географію кінця 18 – початку 19 ст. у Російській імперії), Український журнал (Прага), 2006, № 11, с. 16–17.
- Історіографії на краях, Критика, 2006, № 3, с. 17–18.
- Селянство Правобережної України між польською шляхтою і Російською імперією (кінець XVIII – перша третина XIX ст.), Наддніпрянська Україна: Історичні процеси, події, постаті, Дніпропетровськ, 2006, Вип. 4, с. 156–161.
- Между польским помещиком и Российской империей: крестьянство Правобережной Украины конца XVIII – первой трети XIX в., Ucrainica Petropolitana, Вып. 1, Санкт-Петербург, 2006, с. 56–60.
- Textbooks in Belarus, Russia and Ukraine: the Presence of the Past and New Roads to the Future, Rekishigaku kenkyu (Tokyo), June 2006, No. 6 (815), pp. 34–40.
- Центральная Европа: история концепта и его применения, Вопросы истории и политики / Научные труды Института бизнеса и политики. Москва, 2006. Вып. 2. С. 117–131.
- Правобережна Україна у складі Російської імперії в документах Комітету міністрів (початок ХІХ ст.), Вісник Дніпропетровського університету, Серія Історія та археологія, 2005, № 5, с. 164–167.
- Заручник великої книги (Нотатки про Симона Наріжного), Збірник Харківського історико-філологічного товариства, Харків, 2005, Т. 11, с. 245–248.
- Революції 1989 року в Центральній Європі: Пошуки інтерпретацій, Гуманітарний журнал, 2005, № 25–26, с. 82–87.
- Presenting the Past: Comments on History Textbooks in Belarus, Russia and Ukraine, Ukraine`s Re-Integration into Europe: A Historical, Historiographical and Politically Urgent Issue, Ed. by Giovanna Brogi Bercoff & Giulia Lami, Milano, Edizioni dell`Orso, 2005.  pp. 325–335.
- Януш Радзейовський: портрет історика на тлі епохи, Україна Модерна, 2005, № 9, с. 367–377.
- Свобода та вибір на Донбасі, Критика, 2005, № 4, с. 5–6.
- Джерела Головного архіву нових актів м. Варшави до історії наукової діяльності української еміграції в Польщі (1919-1939), Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Ювілейний зб. на пошану Миколи Ільницького, Львів, 2004, Т. 12, с. 672–675.
- Культурне життя української еміграції в міжвоєнній Польщі (1921-1939) в освітленні польської історіографії, Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України, Дніпропетровськ, 2004, с. 114–119.
- Український Науковий Інститут у Варшаві (1930-1939), Ucrainica-Polonica, Житомир, 2004, T. 1, с. 257–263.
- Ціна свободи й Центральна Европа десять років по тому, Вандич П. Ціна свободи: Історія Центрально-Східної Европи від Середньовіччя до сьогодення, Київ, 2004, с. 357–362.
- Дніпропетровські історики 1920-1930-х років та радянська влада, Молода нація, 2004, № 3, с. 31–51.
- Terra hostica. Образ России в украинских школьных учебниках истории после 1991 года, Неприкосновенный запас [Москва], 2004, № 4(36), с. 86–91.
- Інтелектуальні пастки добрих намірів, Критика, 2004, № 6, с. 15–16.
- Пошуки Центральної Европи в собі й назовні, Критика, 2004, № 4, с. 15–17.
- В’ячеслав Заїкин: історик із багатьма обличчями, Збірник Харківського історико-філологічного товариства, Харків, 2004, Т. 10, с. 89–112.
- Współczesne stosunki polsko-ukraińskie pod ciężarem historii, ABC: Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne [Warszawa], 2003, No. 10 (24), s. 56–68 (podpis: Andrij Brusnyj).
- Поневолені університети, Критика, 2003, № 3, с. 15–17.
- Василь Біднов: з Катеринославу до Варшави, Вісник Дніпропетровського університету. Історія та археологія, Дніпропетровськ, 2002, Вип. 10, с. 196–198.
- Після Карнавалу... [Центральна Европа 1989 року], Критика, 2002, № 10, с. 18–20.
- Ленін і більшовизм в українській політичній думці першої половини ХХ ст., Молода нація [Київ], 2002, № 2, с. 75–114.
- Польські контексти модерної України, Критика, 2002, № 4, с. 18–20.
- Русь і Степ у дослідженнях Володимира Пархоменка, Дніпропетровський історико-археографічний збірник, Дніпропетровськ, 2001, Вип. 2, с. 243–254.
- Катеринославський трикутник, Київська старовина, 2001, № 1, с. 166–169.
- Хазария и ее роль в истории Руси: Историографический аспект, Белгородский историко-археологический сборник, Белгород, 2001, Вып. 1, с. 17–18.
- Про рецензійний жанр і культуру дискусії в українській історіографії, Сучасність, 2001, № 3, с. 154–155.
- Бібліографія наукової спадщини Володимира Пархоменка, Записки Наукового Товариства ім. Шевченка, Т. CCXL, Праці Комісії спеціальних історичних дисциплін, Львів, 2000, с. 664–673.
- Саветызація гістарычнай навукі ў Украіне і Беларусі (некаторыя канцєптуальныя меркаванні), Беларускі Гістарычны Агляд, 2000, Т. 7, Сш. 2, с. 476–488.
- Олександр Оглоблин (1899–1992) і Володимир Пархоменко (1880–1942), Наукові записки Острозької Академії. Історичні науки, Острог, 2000, Вип. 1, с. 275–279.
- Павло Матвієвський – маловідомий історик-краєзнавець, Бористен, 2000, № 8, с. 2.
- Українська радянська історіографія: до постановки проблеми, Сучасність, 2000, № 6, с. 112–116.
- Очима сусіда: сучасні російські підручники з історії про Україну, Сучасність, 2000, № 10, с. 154–156.
- Этнічныя пытанні гісторыі ВКЛ у сінтэзах і падручніках па гісторыі Украіны, Беларускі Гістарычны Агляд, 1999, Т. 6, Сш. 1–2, с. 73–80.
- Леў Акіншэвіч – гісторык украінскі і беларускі, Ibid., с. 248–255.
- Володимир Пархоменко і Михайло Грушевський: до питання стосунків двох вчених, Гуманітарний Журнал [Дніпропетровськ], 1999, № 2, с. 111–114.
- До питання про місце В.О. Пархоменка в українському та світовому історіографічному процесі, Осягнення історії. Зб. наук. праць на пошану проф. М.П. Ковальського з нагоди його 70-річчя, Острог-Нью-Йорк, 1999, с. 437–442.
- До питання національної приналежності та самосвідомости історичних діячів української минувщини, Сучасність [Київ], 1999, № 2, с. 81–85.
- Беларусь і беларусы ва ўкраінскіх падручніках па гісторыі, Беларускі Гістарычны Агляд [Мінск], 1998, Т. 5, Сш. 2, с. 434–447.
- Катеринославський історик Василь Біднов, Історія та культура Подніпров’я, Дніпропетровськ, 1998, с. 90–93.
- Шкільні підручники з історії України: суб’єктивний огляд, Джерело [Дніпропетровськ], 1995, № 37–40, 26–29 грудня, с. 3.

Рецензії (вибрані)

- О гражданской вовлеченности, интеллекутальной непредвзятости и изучении памяти [Касьянов Г. В., Danse macabre: Голод 1932–33 років у політиці, масовій свідомості та історіографії (1980-ті – початок 2000-х). Київ, 2010.], Ab Imperio, 2011, № 2, с. 365-372.
- «Просвещенное» пособие по обустройству России, или Еще раз о взаимоотношениях интеллектуалов и власти [Наследие империй и будущее России / Под ред. А. Миллера. М., 2008. 528 с.], Ab Imperio, 2009, № 1, с. 387–401.
- Перший український посібник з історії геноцидів [Гон М., Геноциди першої половини ХХ ст.: порівняльний аналіз. Навч. посібник. Івано-Франківськ, 2009. 180 с.], Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі, 2009, № 2, с. 218–221.
- Jeszcze raz o Lwowie (Leopolis multiplex / Упор. І. Балинський, Б. Матіяш. Київ: Грані-Т, 2008), Nowa Europa Wschodnia, 2008, Nr 2, s. 162–164.
- Nowe spojrzenie na współczesną historiografię ukraińską,  Kultura i Społeczeństwo. 2008. No. 2. s. 253–255.
- П’єр Менар би плакав [Святець Ю.А., Топка Р.В. Історіографія всесвітньої історії. Курс лекцій. Дніпропетровськ, 2007] // Український гуманітарний огляд. К., 2008. Вип. 13. С. 145–154.
- Партійна організація нашої науки [Іванишин П. Національно-екзистенціальна інтерпретація. Дрогобич, 2005], Критика, 2007, № 1–2, с. 27–28.
- Review: Копосов Н. Хватит убивать кошек! Критика социальных наук. Москва: НЛО, 2005, Україна модерна, Київ-Львів, 2006, Ч. 10, с. 209–213.
- Review: Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., pod red. J. Maternickiego, L. Zaszkilniaka, t. 1–3, Rzeszόw 2004–2005, Kwartalnik Historyczny, 2006, No. 1, s. 162–169.
- Монографія Т. Снайдера про давню Річ Посполиту і про етнічні чистки 1943-1947 рр. [Snyder T. The Reconstruction of Nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569-1999, New Haven – London, 2003], Волинь і Холмщина 1938–1947: польсько-українське протистояння та його відлуння (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Т. 10), Львів, 2003, с. 390–396 (co-author Ia. Isaievych).
- Review: Tygiel narodów. Stosunki społeczne i etniczne na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej, 1939–1953 /Pod red. K. Jasiewiecza, Warszawa – Londyn, 2002, Україна Модерна, 2003, №. 8, с. 268–278.
- Історія України для західного сусіди [Hrycak J. Historia Ukrainy 1772-1999, Lublin, 1999], Збірник Харківського історико-філологічного товариства, Харків, 2002, Т. 9, с. 345–348.
- Review: Українознавство: Хрестоматія-посібник у 2-х кн. Упор. В.С. Крисаченко, Київ, 1996–1997, Україна Модерна, 2000, № 4–5, с. 492–494.
- Review: Стороженко І. С. Богдан Хмельницький і воєнне мистецтво у Визвольній війні українського народу середини XVII ст. Дніпропетровськ, 1996, Записки Наукового Товариства ім. Шевченка, Т. CCXXXVIII, Праці Історично-філософської секції, с. 604–606.
- Спогади Павла Скоропадського [Скоропадський П. Спогади, Київ-Філадельфія, 1995], Сучасність, 1998, № 2, с. 152–154.
- Феномен Римаренка [Римаренко Ю. Національний розвиток України, Київ, 1996], Сучасність, 1997, № 11, с. 158–160.

Інтернет-публікації (вибрані)

- Українські образи Другої світової війни
- Чи можлива якісна освіта у бідній країні багатих олігархів?
- Республика ученых по-немецки и по-украински.
- Институт национальной памяти в Польше и не только. Информация к размышлению.
- «Образ “фашистської” Галичини невигідний не тільки Львову, а й Києву і Донецьку». Розмова з Діаною Дуцик.
- Волинь – 1943. Про комплекс жертви з чистим сумлінням.
- Львовская провокация на 9 мая, или Шутки в сторону.
- Демодернизация исторического образования в постсоветской Украине. Тезисы к дискуссии.
- О трёх памятниках жертвам Холокоста. Размышления к 9 мая.
- «Україна Модерна». Размышления о редакторском опыте.
- Sites of Forgetting II. Problems of reflection.
- Sites of Forgetting.
- Телеефір перетворює інтелектуала на клоуна. Інтерв’ю Ірині Славінській.
- О пользе и вреде безупречных ссылок.
- «Соседи», «Страх», «Золотая жатва». О польских дискуссиях вокруг книжек Яна Т. Гросса.
- Контекстуализация Степана Бандеры.
- Життя без ВАКу.
- Новая дискуссия об общественной ответственности украинских интеллектуалов
- Российско-украинский учебник истории. Новый раздел старой войны? 
- Історична політика президента Януковича. Міркування на початку осені 2010 року.
- Двадцять дві історії.
- О (не)любви к государству по-украински.
- Как Саид и Тойнби заговорили по-украински.
- Русские под Грюнвальдом или «перелом» в польско-российских отношениях.
- Интеллектуальное пространство современной Украины. Часть 1.
- Есть ли жизнь без ВАКа?
- Историк. Гражданин. Государство. Опыт нациестроительства (Публичная лекция «Полит.уа» 23 июня 2010).