ХАРКІВСЬКЕ  ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ  ТОВАРИСТВО

запрошує членів Товариства та всіх зацікавлених на наукові збори

 

28  січня 2020 року

о 15.15 год.

Порядок денний:

1. Доповідь кандидата філологічних наук, доцента катедри українознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна  Євгена Редька «Деякі зауваги щодо генези українських арґо (українсько-білоруські паралелі)». 

2. Річні збори Товариства (звітно-виборчі). Звіт голови Товариства кандидата філологічних наук Сергія Вакуленка про роботу Товариства в 2019 році.

3. Поточні справи.

ЗАСІДАННЯ ВІДБУДЕТЬСЯ

у Центрі українських студій імені Дмитра Багалія

Майдан Свободи 6, ауд. 487  

(Харківський національний університет, Північний корпус, 4-ий пов.)

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 203
від 17 грудня 2019 року

Присутні:

 ЧЛЕНИ ТОВАРИСТВА: Сергій Вакуленко, Ігор Оржицький, Владислав Яценко, Катерина Каруник, Андрій Домановський, Анатолій Нелюба, Василь Саган, Михайло Красиков.
 ГОСТІ:

 Сергій Гук, Михайло Сподарець.

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Доповідь доктора філологічних наук, професора на катедрі романської філології та перекладу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна  Ігоря  Оржицького «Українські переклади з еспанської на еміґрації: спроба аналітичного огляду». 

Orzhytskyi 17.12.19
Запитання ставили:
 А. М. Нелюба, С. М. Гук,
М. П. Сподарець, К. Д. Каруник, С. В. Вакуленко.
Orzhytskyis talk 17.12.19

У дискусії виступили:

С. В. Вакуленко.

 
Karunyk 17.12.19 Neliuba 17.12.19
 

2. Доповідь кандидата історичних наук Владислава  Яценка  «Іван Виговський і Гадяцька унія в сучасній російській історіографії». 

 
Jacenko 17.12.19

 Запитання ставили:

І. О. Оржицький, А. М. Нелюба,  А. М. Домановський, М. П. Сподарець, С. М. Гук,  К. Д. Каруник, С. В. Вакуленко.

Domanovskyi 17.12.19

 

 

У дискусії виступили:

А. М. Домановський, С. В. Вакуленко.

 
Jatzenko et al. 17.12.19

Spodarets Sahan 17.12.19 

 
3. Поточні справи.

 

Сергій Вакуленко: Vakulenko 17.12.19

1. Дорогі колеґи, маю для вас радісну звістку: я тримаю в руках свіжий 16-ий том «Збірника Харківського історико-філологічного товариства». Хоча він вийшов значно тоншим, ніж попередні томи цього дизайнерського оформлення, наповнення його дуже поважне й розмаїте: історичні розвідки авторства Володимира Маслійчука та Дмитра Миколенка, літературознавчі – від Тетяни Трофименко й Анатолія Новикова, мовознавчі розвідки – від Андрія Даниленка, Євгена Редька та Катерини Каруник; у рубриці «Матеріали» маємо листування Дмитра Чижевського з Ігорем Костецьким, а також досліджені й підготовані Валерієм Романовським рідкісні матеріали про 3-тю Харківську гімназію. Пошановано в цьому томі сьогоднішнього ювіляра, Юрія Шевельова, якому відзначаємо 111 річницю від дня народження: його лекцію з історії формування східнослов’янських мов, читану в Люндському університеті, перекладено зі шведської мови. Збірник також містить рецензію й полемічну статтю Ігоря Михайлина та ще рецензії – від мене, від Олесі Лазаренко та від Ігоря Оржицького. Закликаю членів Товариства поширювати інформацію про вихід друком 16-го тому «Збірника ХІФТ». Докладна інформація про «Збірник» незабаром з’явиться на сайтах ХІФТ і Historians і її можна буде поширювати у всемережжі.

 

2. У січні ми плануємо провести звітно-виборчі збори з переобранням членів Управи.

Zbirnyk 16

 

 

Наукові збори Харківського історико-філологічного товариства

проходили в Центрі українських студій імені Дмитра Багалія

за адресою майдан Свободи, 6.

(Північний корпус ХНУ ім. В.Н. Каразіна, IV-487).

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 202
від 26 листопада 2019 року

Присутні:

 ЧЛЕНИ ТОВАРИСТВА:

 Сергій Вакуленко, Ігор Оржицький, Анатолій Нелюба, Тетяна Трофименко, Василь СаганАндрій Домановський, Владислав Яценко, Андрій Гомон, Анатолій Новиков, Дмитро Миколенко, Катерина Каруник, Ольга Гайдамачук.

 ГОСТІ:

 Марина ГладковськаСергій Лунін, Валерій Лукашенко.

  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Доповідь аспірантки з катедри історії української літератури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Марини  Гладковської  «Часопросторові моделі в романі Володимира Дрозда “Спектакль”». 

 
Hladkovska 26.11.19

 Запитання ставили:

К. Д. Каруник, Т. М. Трофименко, А. М. Гомон, А. О. Новиков, І. О. Оржицький, А. М. Нелюба, С. В. Вакуленко.

У дискусії виступили:

Т. М. Трофименко, І. О. Оржицький, А. М. Нелюба, А. О. Новиков, С. В. Вакуленко.

 
Novykov 26.11.19 Orzhytskyi 26.11.19 Trofymenko 26.11.19
 

 

2. Доповідь кандидата філологічних наук, доцента на катедрі української мови Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди  Сергія  Вакуленка «Портуґалія українськими очима: історична панорама та сучасність». 

Запитання ставили:
 І. О. Оржицький, В. Лукашенко,  А. О. Новиков,
А. М. Нелюба, К. Д. Каруник, Д. В. Миколенко.
Vakulenko 26.11.19

У дискусії виступили:

 С. Лунін, І. О. Оржицький,  Д. В. Миколенко.

 
Vakulenko Jacenko 26.11.19 Lunin 26.11.19 Mykolenko 26.11.19
 
 3. Оголошення.

 

Сергій Вакуленко:

1. 16-й том «Збірника ХІФТ» уже в друкарні й напевно до наступних зборів Товариства буде готовий наклад (160 прим.). Ми проситимемо авторів тому викупи по три примірники вартістю 100 грн. за одиницю. Виручені кошти будуть спрямовані на видання біо-бібліографії Ігоря Михайлина.

2. Чергові збори плануємо призначити або на 17 або на 24 грудня. Маємо визначитися з датою та доповідачами.

 

 

Наукові збори Харківського історико-філологічного товариства

проходили в Центрі українських студій імені Дмитра Багалія

за адресою майдан Свободи, 6.

(Північний корпус ХНУ ім. В.Н. Каразіна, IV-487).

 

 

 

ХАРКІВСЬКЕ  ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ  ТОВАРИСТВО

запрошує членів Товариства та всіх зацікавлених на наукові збори

17  грудня 2019 року

о 15.15 год.

Порядок денний:

1. Доповідь доктора філологічних наук, професора на катедрі романської філології та перекладу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна  Оржицького  Ігоря  «Українські переклади з еспанської на еміґрації: спроба аналітичного огляду». 

2. Доповідь кандидата філологічних наук  Яценка  Владислава  «Іван Виговський і Гадяцька унія в сучасній російській історіографії».

3. Поточні справи.

ЗАСІДАННЯ ВІДБУДЕТЬСЯ

у Центрі українських студій імені Дмитра Багалія

Майдан Свободи 6, ауд. 487

(Харківський національний університет, Північний корпус, 4-ий пов.)

 

 

 

 

ХАРКІВСЬКЕ  ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ  ТОВАРИСТВО

запрошує членів Товариства та всіх зацікавлених на наукові збори

26  листопада 2019 року

о 15.15 год.

Порядок денний:

1. Доповідь аспірантки з кафедри історії української літератури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна  Гладкової  Марини  «Часопросторові моделі в романі Володимира Дрозда “Спектакль”». 

2. Доповідь кандидата філологічних наук, доцента на кафедрі української мови Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди  Вакуленка  Сергія  «Портуґалія українськими очима: історична панорама та сучасність».

3. Поточні справи.

ЗАСІДАННЯ ВІДБУДЕТЬСЯ

у Центрі українських студій імені Дмитра Багалія

Майдан Свободи 6, ауд. 487

(Харківський національний університет, Північний корпус, 4-ий пов.)

 

 

 

ХАРКІВСЬКЕ  ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ  ТОВАРИСТВО

запрошує членів Товариства та всіх зацікавлених на наукові збори

22  жовтня 2019 року

о 15.15 год.

Порядок денний:

1. Доповідь доктора історичних наук, завідувача кафедри педагогіки та суспільних наук Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»  Петренко  Ірини  «Німецькі колонії на Полтавщині». 

2. Доповідь кандидата філологічних наук, старшого викладача на кафедрі педагогіки, філософії та мовної підготовки Харківської медичної академії післядипломної освіти  Каруник  Катерини  «Українська мова в  освіті підрумунської Басарабії на початку 1920-х рр.».

3. Поточні справи.

ЗАСІДАННЯ ВІДБУДЕТЬСЯ

у Центрі українських студій імені Дмитра Багалія

Майдан Свободи 6, ауд. 487

(Харківський національний університет, Північний корпус, 4-ий пов.)

 

 

 

ХАРКІВСЬКЕ  ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ  ТОВАРИСТВО

запрошує членів Товариства та всіх зацікавлених на наукові збори

24  вересня 2019 року

о 15.15 год.

Порядок денний:

1. Доповідь кандидата філологічних наук, керівника відділу іноземних перекладів Харківської торгово-промислової палати  Ус  Ганни  «З історії формування української термінології сімейного права 20-30 рр. ХХ століття».

2. Доповідь кандидата історичних наук Романовського  Валерія  «Чесне ім’я Олексія Назаровича Гусаковського (1850—1919)».

3. Поточні справи.

 

ЗАСІДАННЯ ВІДБУДЕТЬСЯ

у Центрі українських студій імені Дмитра Багалія

Майдан Свободи 6, ауд. 487

(Харківський національний університет, Північний корпус, 4-ий пов.)