neliubaАнатолій Миколайович Нелюба

Науковий секретар Харківського історико-філологічного товариства.

Професор кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Народжений 31 січня 1961 р. (селище Диканька Полтавської області), українець.

У Товаристві – від року його заснування (відродження).

Освіту здобував у Михайлівській восьмирічній школі Диканського району, у Кременчуцькому педагогічному училищі, в Харківському державному університеті імені М. Горького.

Захистив докторську дисертацію “Експліцитна й імпліцитна економія в словотвірній номінації української мови” (Київ 2008).

Працює в різних галузях мовознавства й лінгводидактики: теорія і стилістика словотвору, термінологія й термінографія, стилістика й культура мови, лексикологія й лексикографія, юридична лінгвістика й соціальні діалекти, ономастика й методика викладання мови та ін. Наслідком наукової праці є різножанрові й різногалузеві публікації.

Теорія і стилістика словотвору:

1995      Про деякі словотвірні можливості української флексії (в аспекті функціональної стилістики) (Харків).

2002      Словотвірна контамінація як вияв принципу економії (Харків).

2005      У підмурівок теорії номінації: термінологічно-понятійне впорядкування (Харків).

2006      Від Президента України до сільського голови (український словотвір у виборчих перегонах) (Харків).

2009      Балотеса, дойченя, Guten Morgen-івець: чи порушують вони словотвірний спокій? (Харків).

2011      Жінки. Гендер. Словотвір (Харків) та ін.

 

Соціальні діалекти:

2001      Тенденції в арґотичному словотворі і засоби їх втілення (Полтава).

2011      Словотвірні особливості спортивного жарґону (Луганськ; у співавторстві з Карпець Л.).

2014      Жарґоновий “жіночий” словотвір на тлі літературномовних інновацій (Харків) та ін.

 

Ономастика:

1996      Ономастичні вибрики словотвору (Київ).

2015      Прізвиська дитячого товариства: словотвірні процеси і наслідки (Луганськ).

              Прізвиська дитячого будинку: семантичні процеси і наслідки (Ів.-Франківськ) та ін.

 

Юридична лінгвістика:

2010      Правнича термінологія і захист авторського права (Кіровоград).

2015      Антиюридичний словник: Регламентація мовного етикету в законах (Київ).

1997      Професійна термінологія слідчого: навчальна програма (Харків).

2009      Професійна мова юриста: навчальний посібник (Харків) та ін.

 

Стилістика і культура мови:

1997      Теорія і практика ділової мови: навчальний посібник (Харків).

1994      Культура мови вчителя: Матеріали для практичних занять (Харків, у співавторстві).

              Сучасна українська ділова мова: Зб. вправ і матеріалів (Харків).

2014      Лайка “Зачарованої Десни” Олександра Довженка (Глухів) та ін.

 

Словникарство:

1996      Словник образотворчого мистецтва (Харків).

1999      Словник школяра. Літературознавство (Харків).

              Словник школяра. Українська мова (Харків).

2000      Словник школяра. Образотворче мистецтво (Харків).

2012      Словотворчість незалежної України. 1991–2011. Словник (Харків).

Серія словників лексико-словотвірних інновацій (2004, 2007, 2010, 2012, 2014, 2015) та ін.

 

Окремі напрямки досліджень узагальнено в монографіях:

2007      Явища економії в словотвірній номінації української мови (Харків).

2014      Явища економії в словотвірній номінації української мови (системний вимір) (Харків).

2015      Прізвиська моїх однокашників. Науково-популярний нарис (Харків).

 Більшість праць опубліковано завдяки видавничій діяльності Харківського історико-філологічного товариства.