danylenko

Викладач російської мови й культури на кафедрі сучасних мов і культур в Університеті Пейс (Pace University, New York).

Наукові інтереси: слов'янські мови, східні та центральноєвропейські слов'янські мови в діахронії та синхронії, слов'янська соціолінґвістика (правопис і національна ідентичність), слов'янські мови в еміґрації (питання мовної взаємодії); історія мовознавства; типологія мов та індоєвропейські студії; давня російська цивілізація; середньовічні та ранньомодерні слов'янсько-мусульманські зв'язки.

 Освіта:

1993-96   Докторантура при Харківському педагогічному університеті (Україна).

1987-90   Аспірантура на здобуття ступеня кандидата наук із фаху "Загальне мовознавство" (Університету дружби народів ім. Патріса Лумумби, Москва, Росія). Тема дисертації: «Типологічна характеристика місцевого відмінка прикметників у французькій і російській мовах».

1977-82  Вища освіта (ступінь маґістра російської філології) з фаху "Російська мова як іноземна; російська мова та література"  у Харківському державному університеті (Україна).

 

Сертифікати з мовних курсів:
1987-90    Арабська мова, Московська державна мовна школа №19, Росія
1984-86    Німецька мова, Харківська державна мовна школа, Україна
1978-81    Французька мова, Харківська державна мовна школа, Україна 
1974-77    Англійська мова, Харківська державна мовна школа, Україна

 

Викладацька діяльність

Харківський педагогічний університет:
Українська мова (граматика, стилістика, соціолінґвістика)
Історія  східнослов'янських  мов (фонологія, морфологія, синтакса, лексикологія);
Вступ до мовознавства;
Історична граматика польської мови;
Зіставна граматика української та російської мов;
Східнослов'янська діалектологія.

Columbia University
Українська мова (початковий рівень)

Pace University:
Російська мова
Порівняльні студії над слов'янськими мовами й літературами 
Слов'янські цивілізації (міжпредметний курс) 
Російська література 
Російська душа крізь кіно 
Вступ до слов'янських культур 
Арабські мови (початковий курс) 
Французька мова  (початковий курс) 
Підвищений французький семінар (французькі кіна "Нової Хвилі") 
Мандрові курси (слов'яномовні країни)

 

Ґранти, сипендії та нагороди:

Весна 2008    Eugene and Daymel Shklar Research Fellowship in Ukrainian Studies, Harvard Ukrainian Research Institute. Research Project Title: The Formation of New Standard Ukrainian (1798) – Bridging Tradition and Innovation

Літо 2007      Scholarly Research Grant, JANINEUM Institut zur Förderung von Wissenschaftlern und Künstlern aus Ost- und Mitteleuropa (Vienna, Austria) Research Project Title: Ruthenian in the Austro-Hungarian Empire

2007             The 2007 Zora Kipel Prizes for Publications in Belarusian Studies, for the article ‘Prostaja mova, kitab and Polissian standard’ in Die Welt der Slaven, 51 (2006), 80-115.

Весна 2006    Publication Grant, Ukrainian Studies Fund, Cambridge, Mass., toward publication of the monograph, Slavica et Islamica: Ukrainian in Context (Otto Sagner Verlag 2006)

Весна 2006    Scholarly Research Grant, Dyson College, Pace University, toward publication of the monograph, Slavica et Islamica: Ukrainian in Context (Otto Sagner Verlag 2006)

Осінь 2005    Publication Grant, Harvard Ukrainian Research Institute, toward publication of the monograph, Slavica et Islamica: Ukrainian in Context (Otto Sagner Verlag 2006)

Осінь 2004    Scholarly Research Grant, Dyson College, Pace University. Research Project Title: On the Language of Muslim Tartars in the Grand Duchy of Lithuania (Publication in The Slavonic and East European Review 84 (2006), 2, 201-236)

2005             American Association for Ukrainian Studies (USA) Publication Prize for the article, ‘From G to H and again to G in Ukrainian: between the West European and Byzantine Tradition?’ in Die Welt der Slaven 50 (2005), 33-56.

2004             Scholarly Award by the Ukrainian National Women’s League of America, Inc. (NYC) for the Best Scholarly Publication in Ukrainian Studies, 2004    (Predicates, Cases, and Diatheses in the History and Typology of the Ukrainian Language [in Ukrainian], Kharkiv 2003)

2003             Publication Grant, Shevchenko Scientific Society, Inc. (USA), toward publication of the monograph, Predicates, Cases, and Diatheses in the History and Typology of the Ukrainian Language [in Ukrainian]
2003             Grand-Prix for “The Best Book in Ukraine of the Year 2003” (Book Fair, L’viv, Ukraine, 2003) for: Yuriy Shevelov, Istorychna fonolohiia ukrajins’koji movy, Kharkiv: AKTA, 2003, 1054 pp. (Ukrainian translation together with Serhii Vakulenko of: George Y. Shevelov, A Historical Phonology of the Ukrainian Language, Heidelberg: Carl Winter Verlag 1979)

1999-2000    Scholarly Research Grant, Shevchenko Scientific Society (USA). The Harriman Institute, Columbia University. Research Project Title: Predicates, Cases, and Diatheses in the History and Typology of the Ukrainian Language (book published in 2003)

1997            J. William Fulbright Research Grant. Harvard University, Slavic Department and Ukrainian Research Institute. Research Project Title: A Synharmonic Prehistory of Ukrainian Ikavism: Typological Aspects

1996           Scholarly Research Grant. Indo-European Institute, Vienna University

1995           Kasa Mianowskiego Foundation Research Grant. Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences. Research Project Title: Compensatory Lengthening in Polish (Results are published in the article, ‘O wzd?u?eniu zast?pczym w j?zyku polskim’, Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique 54 (1998), 205-219).

1994            Federal Ministry of Science and Research Postdoctoral Fellowship (Austria). Department of Indo-European Studies, Vienna University. Research Project Title: Ergativity in Indo-European.

Є членом таких наукових організацій:
    International Linguistic Association, New York.
    European Association for Linguistic Typology, Konstanz, Germany.
    American Association for Belarusian Studies, Cambridge, Mass.
    American Association for Ukrainian Studies, Cambridge, Mass.
    American Association for the Advancement of Slavic Studies
    Ukrainian Free Academy of Arts and Sciences, Inc. (USA), Full Member
    Харківське історико-філологічне товариство, Україна.

Контакти:
Department of Modern Languages and Cultures
Pace University (NYC)
41 Park Row, 11th Floor Room 1116
New York, NY 10038
Tel.: (212) 346-1831; fax: (212) 346-1435;

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Публікації

Книги

2006         Slavica et Islamica: Ukrainian in Context, München: Verlag Otto Sagner, XVIII, 460 (Sagners Slavistische Sammlung, vol. 31).
Reviews: Jan Fellerer, ‘A new book on aspects of East Slavonic and Ukrainian philology’, in: Palaeoslavica XV (2) (2007), 295-306.

2003        Предикати, відмінки і діатези в українській мові: історичні і типологічні аспекти. Харків: Око, 512 с.
Reviews: Олег Антонович: Записки Наукового товариства ім. Шевченка (Львів), т. 246 (2003), с.720-724.
              William Schmalstieg, in: Journal of Indo-European Studies 32 (1/2) (2004), 167-183.
              Анатолій Загнітко: Лінгвістичні дослідження (Донецьк), т. 12 (2004), с.422–423.
              Michael Moser, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch 51 (2005), 262-265.
              Ian J. Press, in: Canadian Slavonic Papers/Revue canadienne des slavistes 48 (1/2) (2006), 186-187.
    
1998        George Y. Shevelov: Bibliographical Materials (with L. Chaban), Introductory articles by A. Danylenko, E. Solovey, and L. Chaban, New York: Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S., National Academy of Sciences of Ukraine, Shevchenko Institute of Literature, 199 pp.

1995         Ukrainian (with S. Vakulenko). München, Newcastle: Lincom Europa (=Languages of the world: Materials 05), 65 pp.
Reviews: Snje?ana Kordi?, in: Strani jezici 25 (1-2) (1996), 105-106.
              Roland Sussex, in: Australian Slavonic and East European Studies 10 (2) (1996), 214-218.
              Sylvain Patri, in: Bulletin de la Société de Linguistique de Paris 91 (2) (1996), 368-370.

1992       Методические указания к практическим занятиям по лексике учебника русского языка "Старт-2". Харьков, 44 стр.

 

Книги у співавторстві:

2005      (with Onyshkevych, Larissa M.L.Z. et al.) Volodymyr Vynnychenko: In Quest of Aesthetic, Individual, and Civic Harmony. Essays. New York, 279 pp.

1997      (with Onyshkevych, Larissa M.L.Z. et al.) Essays on Ukrainian Orthography and Language: Proceedings of The Sixteenth Annual Conference on Ukrainian Subjects at the University of Illinois at Urbana-Champaign, June 20-25, 1997,  Urbana-Champaign. L’viv, New York, 233 pp.

1996      (with Ivchenko, Anatolii et al.) Мовознавство: Тези та повідомлення 3-го Міжнародного конґресу україністів. Харків, 328 с.

1994      (with Dubichinskii, Vladimir et al.) Вестник Харьковского политехнического университета 19: Vocabulum et vocabularium. Харьков, 244 с.

1992      (with Dubichinskii, Vladimir et al.) Современные проблемы лексикографии. Харьков, 268 стр.

 

Переклад книг:

2003         (with S. Vakulenko) Юрій Шевельов Історична фонологія української мови. Харків: AKTA, 2003, 1054 с.
Reviews: Michael Moser, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch, vol. 49 (2003), 295-29.6.
              Robert Orr, in: Journal of Indo-European Studies, vol. 32 (3/4) (2004), 400-407.
              Roger Comtet, in: Revue des Études slaves, vol. 66 (2/3) (2005), 391-393.

 

Статті в книжкових виданнях:

2005    (with Moroz, Larysa and Larissa Onyshlevych). Bibliography of Volodymy Vynnychenko // Volodymyr Vynnychenko: In Quest of Aesthetic, Individual, and Civic Harmony. Essays. New York, 238-271.

1994    Харківська філологічна школа (І. Срезневський, О. Потебня) // Рідний край. Навчальний посібник з народознавства. Харків: Харківський педагогічний інститут, с.473-488.

 

Статті в періодичних виданнях:

2008    

‘Linguistic and cultural border crossings in the Grand Duchy of Lithuania or, can the Grand Duchy of Lithuania be defined as a Sprachareal?’ Proceedings of the Symposium “Baltic Languages, Slavic Languages: Contact, Confrontation, Comparison” organized by the International Committee of Slavists, Paris, April 21-22, 2006.

‘Polemics without polemics: Myxajlo Andrella in Ruthenian (Ukrainian) literary space’, Studia Slavica Hung. 53 (1).

‘The formation of New Standard Ukrainian: from the history of an undeclared contest between Right- and Left-Bank Ukraine in the 18th century’, Die Welt der Slaven 53 (1), 82-115.

‘The new Ukrainian standard language (1798) – between tradition and innovation’, in: American Contributions to the 14th Congress of Slavists in Ohrid, Macedonia, 2008. Slavica Publishers.

 ‘Mykola Khanenko: “With a dispatch of seven cucumbers fresh…”: A case study of linguistic mentality in the eighteenth-century Hetmanate’, Harvard Ukrainian Studies, vol. 19: The Ukrainian Language Today, ed. by Michael S. Flier.

2007

‘Is there any possessive perfect in North Russian? A case study in the internal-motivated development’, WORD 56 (3).

‘The Uniate Catechism of 1722: a case of regional relapse from script- to language-switching’, Slavia Orientalis 56 (4), 543-557.

2006    

‘The Germans (n?mci) in medieval Arabic records’, Palaeoslavica 14 (2), 347-357.

‘On the names of the prostaja mova in the Polish-Lithuanian Commonwealth’, Studia Slavica Hung. 51 (1-2), 97-121.

‘On the language of early Lithuanian Tatar manuscripts or, have Lithuanian Tatars ever written in Ukrainian?’, The Slavonic and East European Review 84 (2), 201-236.

‘Prostaja Mova, Kitab, and Polissian Standard’, Die Welt der Slaven, 51, 80-115.

2005

‘From G to H and again to G in Ukrainian: between the West European and Byzantine tradition?’, Die Welt der Slaven 50, 33-56.

‘Impersonal constructions with the accusative case in Lithuanian and Slavic (A reply to Axel Holvoet)’, Zeitschrift für Slawistik 50 (2), 147-160.

‘N?mcy v serednjovichnyx arabs’kykh dzherelakh’, Zbirnyk Kharkivs’koho istoryko-filolohichnoho tovarystva 11, Kharkiv, 135-146.

2004

‘The name Rus’. In search of a new dimension’, Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 52 (1), 1-32.

‘Nurmane, Varjagi and other peoples in the cosmography of the Primary Chronicle’, Byzantinoslavica 62, 1-34.

‘Nurmane–Murmane–Urmane? Pro odnu kontroverzu z istorii arabo-skhidnoslovjans’kykh stosunkiv’, in: Ad Fontes. Studia in honorem Oleh Kupchyns’kyi septuagenario dedicata, vol. 1, Kyiv; L’viv, 235-242.

‘Pro odnu balto-slovjans’ku paralel’ (bezosobovi zvoroty zi znakhidnym vidminkom dodatka)’, in: Lysychenko, L. A. et al., Linhvistychni doslidzhennia 12, Kharkiv, 81–83.

2003

‘An uneven contest between ethnographism and europeanism’, Journal of Ukrainian Studies 28 (1), 89-103.

‘Mistse ukrains’koi movy v lingvistychnykh pohliadakh Oleksandra Potebni’, Zapysky Naukovoho tovarystva im. Shevchenka 246, 300-320.

2002

‘The East Slavic ‘HAVE’: revising a developmental scenario’, In: Jones-Bley, K. et al. (eds.), Proceedings of the 13th Annual UCLA Indo-European Conference; Los Angeles, November 9-10, 2001, Washington, 105-127.

2001

‘The names of the Dnieper Rapids in Constantine Porphyrogenitus revisited’, Die Welt der Slaven 46, 43-62.

‘Iurii Shevelov iak doslidnyk ukrains’ko-bilorus’kykh vzaiemyn’, Belarusian Institute of Arts and Sciences. Zapisy 25, 139-147.

‘Iury Shavileў iak dasledchyk ukrainska-belaruskikh stasunkaў’, ARCHE 5 (19), 447-452.

‘Russian ?to za, Polish co za, Ukrainian š?o za, etc. “was für ein”: A Case of Contact-Induced or Parallel Change?’, Diachronica 18 (2), 241-265.

‘Deshcho pro dialektnu osnovu Shevchenkovoii movy’, in: Onyshkevych, Larissa M. L. Z. et al. (eds.), The Worlds of Taras Shevchenko, vol. 2, New York; L’viv, 271-286.

‘The Instrumental Case in Old Ukrainian’, Movoznavstvo: Dopovidi ta povidomlennia na 4 Mizhnarodnomu konhresi ukraiinistiv, Kyiv, 282-286.

2000

‘Prof. George Y. Shevelov as a Linguist’, Ukrainian Quarterly LV (2), 199-211.

‘The Genitive of Agent and the Instrumental of Means in Old Ukrainian: An Old Idea Worth Revising?’, General Linguistics 37 (1-2) (1997), 41-70.

1999

‘Shche raz pro nazvy dniprovykh porohiv u Kostiantyna Bahrianorodnoho’, Zbirnyk Kharkivs’koho istoryko-filolohichnoho tovarystva 8, Kharkiv, 101-124.

‘Shche raz pro vysokyj styl’ u Potebnevim perekladi “Odesseii”’, Wiener slavistisches Jahrbuch 45, 231-250.

1998

‘O wzd?u?eniu zast?pczym w j?zyku polskim’, Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique 54, 205-219.

‘Ros. gliad', khvat‘, ukr. zyrk, khap, lyt. ?iops, ?iupt, abo pro odnu superechku, v iakii ne brav uchasti D. Ovsianiko-Kulikovskii’, Visnyk Kharkivs’koho universytetu 418, Kharkiv, 322-326.

‘Sproba okreslennia tsilisnoho obrazu naukovtsia’ (with E. Solovey), Suchasnist‘ (Kyiv) 10, 81-96.

‘Shche raz pro formy na -no/-to: pytannia henezy ta normy’, in: Lysychenko, L. A. et al. (eds.), Linhvistychni doslidzhennia 3, Kharkiv, 68-74.

1997

‘Ukraiins’ki predykatyvni vidminky, abo iak ne slid unormovuvaty movu’, in: Onyshkevych, Larissa M. L. Z. et al. (eds.), Essays on Ukrainian Orthography and Language: Proceedings of The Sixteenth Annual Conference on Ukrainian Subjects at the University of Illinois at Urbana-Champaign, June 20-25, 1997, Shevchenko Scientific Society (USA) and The Sixteenth Annual Conference on Ukrainian Subjects at the University of Illinois at Urbana-Champaign, 125-139.

1996

‘A Harmonic Prehistory of Ukrainian Ikavism: Kurylo’s and Shevelov’s Theory Reinterpreted’, in: Ivchenko, A. et al. (eds.), Movoznavstvo: Tezy ta povidomlennia 3-ho Mizhnarodnoho kongresu ukrainistiv, Kharkiv: Oko, 61-67.

1995

‘Sproba poiasnyty protses zminy o, e v novykh zakrytykh skladakh u pivdennii hrupi ukraiinskykh diialektiv’, Zbirnyk Kharkivs’koho istoryko-filolohichnoho tovarystva 5, Kharkiv, 135-154.

1994

‘Do henetyko-funktsional’noi pryrody rodovoho vidminka v ukrains’kii movi’, Zbirnyk Kharkivs’koho istoryko-filolohichnoho tovarystva 3, Kharkiv, 137-155.

‘Formy na -no/-to v ukraiins’kii movi: sproba typolohichnoii rekonstruktsii’, Zbirnyk Kharkivs’koho istoryko-filolohichnoho tovarystva 2, Kharkiv, 113-126.

‘Komponentnyi analiz – pomizh Stsilloiu reprezentatyzmu i Kharibdoiu chyslennia’, in: Dubichinskii, V. V. et al. (eds.), Vestnik Khar’kovskogo politekhnicheskogo universiteta 19: Vocabulum et vocabularium, Kharkiv Politechnical University, 36-49.

 1993

‘Dieslovo iak komunikatyvnyi tsentr v syntaksychnii budovi ukrains’koii movy’, Zbirnyk Kharkivs’koho istoryko-filolohichnoho tovarystva 1, Kharkiv, 131-138.

‘About One Typological Recessive in Ukrainian’, in: Druhyi Mizhnarodnyi konhres ukraiinistiv. L’viv, 22-28 serpnia 1993 r., International Association of the Ukrainian Studies, Academy of Sciences of Ukraine, 173-178.

 1992

‘Znachennia slova – leksykohrafichna praktyka – typolohiia mov’, in: Dubichinskii, V. V. et al. (eds.), Sovremennye problemy leksokografii, Kharkiv, 65-71.

‘Substratnist’ movy iak metodolohichnyi pryntsyp u systemi pohliadiv O. Potebni’, in: Lysychenko, L. A. et al. (eds.), Linhvistychni doslidzhennia 2, Kharkiv State Pedagogical University, 61-67.

 1991

‘V poiskakh iazykovoj sushchnosti leksicheskogo polia’, in: Rudenko, D. I. et al. (eds.), Lingvistika: vzaimodeistvie kontseptsii i paradigm (Materialy mezhvedomstvennoi nauchno-teoreticheskoi konferentsii, Khar’kov – Sochi, 1991) 1 (1), Kharkiv, 89-90.

‘K triadichnomu istolkovaniiu iazykovogo znaka’, in: Iefimets, A. P. et al. (eds.), Semantikai i pragmatika iazykovykh iedinits, Kharkiv State Pedagogical University, 6-8.

'Soznatel’nost’ kommunikativno-orientirovannogo obucheniia’, Metodicheskie rekomendatsii po obucheniiu studentov-inostrantsev 4 i 5 kursov osnovam prepodavaniia russkogo iazyka, Kharkiv Polytechnical Institute, 30-31.

 Tipologiia vyrazheniia prostranstvennykh kharakteristik (na materiale russkikh i frantsuzskikh imen prilagatel’nykh). Candidate of Sciences’ Degree Dissertation: Resume, Moscow Friendship University. 16 pp.

 1988

‘Porstranstvenno-prakticheskaia orientatsiia cheloveka i iazykovaia kartina mira’, in: Dobrynina, E. D. et al (eds.), Semantika v prepodavanii russkogo iazyka kak inostrannogo 2, Khar’kiv, 30-31.

‘Ob ierarkhicheskom kharaktere organizatsii semnoi struktury’, Vestnik khar’kovskogo universiteta (Kharkiv) 324, 25-27.

‘Kategoriia imeni – ‘nominalizm’ v iazykoznanii?’, in: Rudenko, D. I. et al. (eds.), Semantika v prepodavanii russkogo iazyka kak inostrannogo 3, Kharkiv, 105-107.

 1987

‘K voprosu o kategorii vozvratnosti v arabskom i russkom iazykakh’, Vestnik Khar’kovskogo politekhnicheskogo institute (Kharkiv) 244 (1), 65-66.

‘Sinkreticheskii podkhod k opisaniiu leksikologicheskikh objektov’, in: Dobrynina, E. D. et al (eds.), Semantika v prepodavanii russkogo iazyka kak inostrannogo 1, Khar’kiv, 50-52.

 

Рецензії й огляди:

2008

[Rev.:] Björn Wiemer and Markus Giger, Resultativa in den nordslavischen und baltischen Sprachen. Bestandsaufnahme unter arealen und grammatikalisierungstheoretischen Gesichtspunkten. LINCOM EUROPA 2005. vii + 143 pp. (Studies in Language Typology 10), in: WORD.

[Rev.:] Vyacheslav, Ivanov, V. and Verkholantsev, Julia (eds.). Speculum Slaviae Orientalis: Muscovy, Ruthenia and Lithuania in the Late Middle Ages. UCLA Slavic Studies, Moscow, 2005. 256 pp., in: The Slavonic and East European Review 86 (1), 128-133.

‘The Ukrainian Language in the Documents and in the Reality’ [Rev.:] Larysa Masenko et al. (eds.). Ukrajins’ka mova u XX storichchi: istorija lingvotsydu. Kyiv Kyievo-Mohylians’ka akademiia, 2005. 399 pp., in: Harvard Ukrainian Studies, vol. 19: The Ukrainian Language Today, ed. by Michael S. Flier.

 2006    

[Rev.:] Michael, Moser (ed.). Das Ukrainische als Kirchensprache. Wien 2005. 411 pp. in: The Slavonic and East European Review 84 (4), 743-746.

 [Rev.:] Daniel Bun?i? and Helmut Keipert (eds.). Rozmova. Bes?da. Das ruthenische und kirchenslavische Berlaimont-Gesprächbuch des Ivan U?evy?. Sagners slavistische Sammlung, ed. by Peter Rehder. Band 29. München: Otto Sagner, 2005. lii + 287 pp. in: The Slavonic and East European Review 84 (2), 306-307.

[Rev.:] Rusinko, Elaine. Straddling Borders: Literature and Identity in Subcarpathian Rus′. University of Toronto Press, Toronto, Buffalo and London, 2003. xii + 560 pp., in: The Slavonic and East European Review 84 (1), 121-123.

 2005

[Rev.:] Ivan Vykhovanets’ and Kateryna Horodens’ka. Teoretychna morfolohija ukrajins’koji movy. Kyiv: Pul’sary, 2004. 398 pp. in: WORD 56 (2), 258-263.

[Rev.:] Nicolae Pavliuc, Ion Robciuc. Ukrainian Dialects in Romania. Dialectal Texts. Edmonton, L’viv, New York, and Toronto: Ivan Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2003. xvi, 782 pp., in: Journal of Ukrainian Studies 30 (1), 123-129.

[Rev.:] Suter, Paul. Alfurkan Tatarski. Der litauisch-tatarische Koran-Tefsir. Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Neue Folge. Reihe A: Slavistische Forschungen, Bd. 43. Köln, Weimar, Wien, 2004. xxi + 555 pp., in: The Slavonic and East European Review 83 (3), 508-511.

[Rev.:] Ronald Richards. The Pannonian Slavic Dialect of the Common Slavic Proto-Language: The View from Old Hungarian (= UCLA Indo-European Studies, Vol. 2) University of California, Los Angeles. Program in Indo-European Studies, 2003. 234 pp., in: General Linguistics 43 [2003], 169-74.

[Rev.:] Jacques Maurais and Michael A. Morris (eds.). Languages in a globalising world. Cambridge University Press, 2003. xiv+345 pp. in: General Linguistics 43 [2003], 212-14.

2004

‘The Latest Revision of the Slovo o polku Igoreve, or Was Jaroslav of Haly? Really Shooting From His ‘Altan’ in 1185?’ [Rev.:] Keenan, Edward L. Josef Dobrovský and the Origins of the Igor’ Tale. Ukrainian Research Institute and Davis Center for Russian and Eurasian Studies, Harvard University, Cambridge, Mass. 2003. xxiii + 541 pp, in: The Slavonic and East European Review 82 (4), 721-35.

 2002    

[Rev.:] Azhniuk, B. M. Movna iednist’ natsii. Diaspora i Ukraiina. Kyiv: Ridna mova., 1999. 450 pp., in: Ukraiins’ka mova 1, Kyiv, 109-116.

 2001    

‘Who is more Ukrainian in and outside Ukraine’: [Rev.:] V. M. Rusanivsky, O. O. Taranenko et al., eds. Ukrainska mova. Entsyklopediia. Kyiv, 2000. 752 pp. Iu. N. Karaulov, ed. Russkii iazyk. Entiklopediia. Moscow 1997. 703 pp. A. Ia. Mikhnevich, et al., eds. Belaruskaia mova. Entsyklapediia. Minsk 1994. 655 pp., in: Journal of Ukrainian Studies 26 (1-2), 345-354.

[Rev.:] Orr, Robert. Common Slavic. Nominal Morphology. A New Synthesis. Bloomington, Indiana: Slavica Publishers, 2000, xii + 236 pp., in: Journal of Indo-European Studies 29 (3/4), 51-69.

‘Khto ie bil’shyi ukraiinets’ v Ukraiini ta poza ii mezhamy, abo navishcho bulo skasovuvaty abzatsy?’ [Rev.:] V. M. Rusanivsky, O. O. Taranenko et al., eds. Ukrainska mova. Entsyklopediia. Kyiv, 2000. 752 pp., in: Ukraiins’kyi humanitarnyi ohliad 6, Kyiv, 154-174.

[Rev.:] Azhniuk, B. M. Movna iednist’ natsii. Diaspora i Ukraiina. Kyiv: Ridna mova., 1999. 450 pp., in: Ukrainian Quarterly LVI (4), 395-400.

1999    

‘Filolohiia i lingvistyka – chy mozhlyvyi syntez protyvnostei’: [Rev.:] Moser, Michael. Die polnische, ukrainische und weissrussiche Interferenzschicht im russischen Satzbau des 16. und 17. Jahrhunderts, Frankfurt am Main, etc., 1998. 398 S., in: Zbirnyk Kharkivs’koho istoryko-filolohichnoho tovarystva 8, Kharkiv, 237-247.

 1998    

‘Ukrajins’kyj resul’tatyv na -no/-to na tli perfekta’: [Rev.:] Wieczorek, D. Ukrainskij Pierfiekt na -no, -to na fonie polskogo pierfiekta. Wroc?aw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc?awskiego, 1994. 115 s., in: Zbirnyk Kharkivs’koho istoryko-filolohichnoho tovarystva 6, Kharkiv, 235-242.

‘Ucrainica scribuntur’: [Rev.:] Harvard Ukrainian Studies. 1994. Vol. 18 (1/2). Special Issue: Ukrainian Philology and Linguistics, ed. Michael S. Flier. Cambridge, Ma., 1996. 166 pp., in: Zbirnyk Kharkivs’koho istoryko-filolohichnoho tovarystva 7, Kharkiv, 209-229.

 1997    

[Rev.:] Struminski, Bohdan. Linguistic Interrelations in Early Rus’: Northmen, Finns, and East Slavs (Ninth to Eleventh Centuries). Collana di filologia e letterature slave. Edmonton and Toronto, 1996. 353 pp., in: Harvard Ukrainian Studies 21 (1-2), 197-200.

[Rev.:] AION-SLAVICA. Annali dell’Istituto Universitario Orientali di Napoli. Dipartimento di studi dell’Europa orientale. Firenze, 1994. Vol. 2. 542 pp., in: Harvard Ukrainian Studies 21 (1-2), 255-257.

 1993

‘V oboroni zdorovoho hluzdu’ (with S. Vakulenko): [Rev.:] Shevelov, George Y. (1991). In and Around Kiev. Twenty-Two Studies In Eastern Slavic and Polish linguistics and Philology. Heidelberg: Carl Winter. 412 рр., in: Zbirnyk Kharkivs’koho istoryko-filolohichnoho tovarystva 1, Kharkiv, 167-183.

Енциклопедичні гасла:

2004    ‘Chyzhevsky Dmytro’, in: The Supplement to the Modern Encyclopedia of Russian, Soviet, and Eurasian History, ed. Bruce F. Adams. Academic International Press (forthcoming in vol. 5).
2002    ‘Baskakov, Nikolai Aleksandrovich’, in: The Supplement to the Modern Encyclopedia of Russian, Soviet, and Eurasian History, ed. Bruce F. Adams, Edward J. Lazzerini, and George N. Rhyne. Academic International Press, vol. 4, 36-37.
2002    ‘Beletsky-Nosenko, Pavel Pavlovich’, in: The Supplement to the Modern Encyclopedia of Russian, Soviet, and Eurasian History, ed. Bruce F. Adams, Edward J. Lazzerini, and George N. Rhyne. Academic International Press, vol. 4, 103-104.
2002    ‘Boldyrev, Aleksei Vasilievich’, in: The Supplement to the Modern Encyclopedia of Russian, Soviet, and Eurasian History, ed. Bruce F. Adams, Edward J. Lazzerini, and George N. Rhyne. Academic International Press, vol. 4, 217-218.

Ювілейні та пропам'ятні публікації:

2002    ‘George Y. Shevelov (December 17, 1908-April, 12, 2002)’, Ukrainian Quarterly LVIII (2), 267-270.
2002    ‘Iurii Sheveliov (Iurii Sherekh). In memoriam (17 hrudnia 1908 – 12 kvitnia 2002)’, Ukrains’ka mova 3, Kyiv, 122-128.