danylenko

Андрій Іванович Даниленко (Andriy Danylenko)

Канд. філол. наук, доцент Харківського національного педагогічного університету,
PhD (затверджено Університетом Пейс, Нью-Йорк, США); професор російської мови та слов’янського мовознавства на кафедрі сучасних мов і культур в Університеті Пейс (
Pace University, New York); позаштатний співробітник Українського наукового інституту в Гарвардському університеті.

Наукові інтереси: слов’янські мови, східні та центральноєвропейські слов’янські мови в діахронії та синхронії, слов’янська соціолінґвістика (правопис і національна ідентичність), слов’янські мови в еміґрації (питання мовної взаємодії); історія мовознавства; типологія мов та індоєвропейські студії; давня російська цивілізація; середньовічні та ранньомодерні слов’янсько-мусульманські зв'язки.

 Освіта:

1993-1996   очна докторантура: українська мова, Харківський національний педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди.

1987-1990   очна аспірантура: теоретичне мовознавство (10.02.19), Університету дружби народів ім. Патріса Лумумби, Москва).

1977-1982  диплом з відзнакою: викладач російської мови та літератури, викладач російської мови як іноземної,                  Харківський національний університеті імені В. Н. Каразіна.

Викладацька діяльність

2015 — професор (full professor) російської мови та слов'янського мовознавства, кафедра сучасних мов і культур,               університет «Пейс» (Нью-Йорк, США).

2012 — асоційований професор (associated professor) російської мови, кафедра сучасних мов і культур, університет «Пейс»            (Нью-Йорк, США).

2012 — отримання "tenure", університет «Пейс» (Нью-Йорк, США).

2009 — професор-асистент (assistant professor), університет «Пейс» (Нью-Йорк, США).

2002–2009 — лектор російської мови, університет «Пейс» (Нью-Йорк, США).

1990–1996 — викладач, старший викладач, доцент, кафедра української мови, Харківський національний педагогічний                    університет імені Г. С. Сковороди.

1982–1987 — викладач російської мови як іноземної, кафедра російської мови, Харківський національний університет                    будівництва і архітектури.

 

Професійна діяльність

 

Вибрані нагороди, стипендії:

2017            The American Association of the Teachers of Slavic and East European Languages: Найкраща книжка в галузі                    мовознавства да 2017 р. за книгу «From the Bible to Shakespeare. Pantelejmon Kulish (1819-1897) and the                    Formation of Literary Ukrainian» (Boston, MA: Academic Studies Press, 2016).

2017            The American Association for Ukrainian Studies 2016-2017: Перша премія за найкращу книжку в галузі                    літератури, мови та культури: «From the Bible to Shakespeare. Pantelejmon Kulish (1819-1897) and the                    Formation of Literary Ukrainian» (Boston, 2016).

2016            Fulbright US Research Grant (5 months), University of Warsaw, the Institute for Interdisciplinary Studies Artes                    Liberales (Польща).

2013            “Invitation Fellowship” (Japan Society for the Promotion of Science), Hokkaido University (Саппоро, Япония).

2009            Foreign Visiting Scholar Fellowship, Slavic Research Center, Hokkaido University (Саппоро, Японія).

Весна 2008  Eugene and Daymel Shklar Research Fellowship in Ukrainian Studies (Український науковий інститут при                    Гарвардському університеті).

2007            Найкраща стаття в галузі білорусистики в Північній Америці: The 2007 Zora Kipel Prize for the Best Article in                    Belarusian Studies: «Prostaja mova».

2005            Найкраща стаття в галузі україністики в Північній Америці: American Association for Ukrainian Studies (USA)                    Publication Prize for the Best Article.

2003            Гран-прі конкурсу Книга Форуму-2003 (Львів, 2003 р.) за переклад (спільно з С. Вакуленком) «Історична                    фонологія української мови» Ю. Шевельова.

1997            Fulbright Research Fellowship, Кафедра слов’янських мов і літератур, Гарвардський університет, Український                    науковий інститут.

1995            наукова стипендія, Інститут індо-європейських студій, Віденський університет (Відень, Австрія).

1995            Фундація Kasa Mianowskiego”, Інститут Славістики ПАН (Польща).

1994            наукова стипендія, Інститут індо-європейських студій, Віденський університет (Відень, Австрія).

  

Публікації

Монографії:

2016      From the Bible to Shakespeare. Pantelejmon Kulish (1819-1897) and the Formation of Literary Ukrainian, Boston, MA:               Academic Studies Press, 2016, xxiii + 447 pp. (Ukrainian Studies Series).

2006     Slavica et Islamica: Ukrainian in Context, München: Verlag Otto Sagner, XVIII, 460 (Sagners Slavistische Sammlung,              vol. 31).

Reviews: Jan Fellerer, ‘A new book on aspects of East Slavonic and Ukrainian philology’, in: Palaeoslavica XV (2) (2007),                295-306;

               Bulletin de la Société de linguistique 102 (2) (2007), 296-300;

               Studia Slavica Hung. 53 (1) (2008), 227-34;

               Canadian Slavonic Papers 51 (1) (2009), 107-9;

               Journal of Slavic Linguistics 22 (2) (2014), 277-91.

2003      Предикати, відмінки і діатези в українській мові: історичні і типологічні аспекти. Харків: Око, 512 с.

Reviews: Олег Антонович: Записки Наукового товариства ім. Шевченка (Львів), т. 246 (2003), с.720-724.
              William Schmalstieg, in: Journal of Indo-European Studies 32 (1/2) (2004), 167-183.
              Анатолій Загнітко: Лінгвістичні дослідження (Донецьк), т. 12 (2004), с.422–423.
              Michael Moser, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch 51 (2005), 262-265.
              Ian J. Press, in: Canadian Slavonic Papers/Revue canadienne des slavistes 48 (1/2) (2006), 186-187.
    

1995     Ukrainian (with Serhii Vakulenko), München; Newcastle: Lincom Europa, 1995, 65 pp.

Reviews: Strani jezici 25 (1-2) (1996), 105-106;

               Australian Slavonic and East European Studies 10 (2) (1996), 214-218;

               Bulletin de la Société de Linguistique 91 (2) (1996), 368-370.

Редаґовані книжки:

2014        Motoki Nomachi, Andrii Danylenko, and Predrag Piper (eds.), Grammaticalization and Lexicalization in Slavic                 languages: Proceedings from the 36th meeting of the Commission on the Grammatical Structure of the Slavic                 Languages of the International Committee of Slavists (Die Welt der Slaven. Sammelbände, Sborniki, vol. 55),                 Munich, Berlin, Washington, DC: Otto Sagner, 436 pp.

2012        Andrii Danylenko and Serhii Vakulenko (eds.), Studien zu Sprache, Literatur und Kultur bei den Slaven. Gedenkschrift                 für George Y. Shevelov aus Anlass seines 100. Geburtstages und 10. Todestages. (Die Welt der Slaven. Sammelbände,                 Sborniki, vol. 42), Munich, Berlin: Otto Sagner, xliv+520 pp.

2005        Onyshkevych, Larissa M.L.Z., Znayenko, Myroslava, and Andrii Danylenko, (eds.), Volodymyr Vynnychenko: In Quest of                 Aesthetic, Individual, and Civic Harmony. Essays. New York: The Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S.,                 Inc., 2005, 279 pp.

1998        Ю. В. Шевельов. Матеріали до бібліографії (спільно з Л. Чабаном), Introductory articles by A. Danylenko,                 E. Solovey, and L. Chaban, New York: Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S., National Academy of                 Sciences of Ukraine, Shevchenko Institute of Literature, 199 pp.

1997        Onyshkevych, Larissa M.L.Z., Danylenko, Andrii, Shtohryn, Dmytro, and Maria Zubrytska (eds.), Essays on Ukrainian                 Orthography and Language: Proceedings of The Sixteenth Annual Conference on Ukrainian Subjects at the University                 of Illinois at Urbana-Champaign, June 20-25, 1997. L'viv; New York: Shevchenko Scientific Society, Inc., 1997, 233 pp.

1996        Ivchenko, Anatolii, Vakulenko, Serhii, and Andrii Danylenko (eds.), Movoznavstvo: Tezy ta povidomlennia 3-ho                 Mizhnarodnoho konhresu ukraїnistiv [Linguistics: Proceedings of the 3rd International Congress of the Specialists in                 Ukrainian Studies], Kharkiv: National Academy of Sciences of Ukraine, 1996, 328 pp.

 

Переклад :

2003       Юрій Шевельов Історична фонологія української мови (спільно з С. Вакуленком). Харків: AKTA, 2003, 1054 с.

Reviews: Michael Moser, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch, vol. 49 (2003), 295-296.
              Robert Orr, in: Journal of Indo-European Studies, vol. 32 (3/4) (2004), 400-407.
              Roger Comtet, in: Revue des Études slaves, vol. 66 (2/3) (2005), 391-393.

 

Вибрані статті:

2018        “Complexity development and simplification in systemic typology: types of changes in the internal determinant”.                 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 135 (2018), 113–129.

2018        “The correlation of linguistic patterning and societal structures in systemic typology”. Studia Linguistica Universitatis                 Iagellonicae Cracoviensis 135 (2018), 81–96.

2018        “The Arabs, the Slavs, and United Europe or, the vagaries of the development of Indo-European perfect”. Lingua                 203 (2018), 16–26.

2017        “A Missing Chain: On the Sociolinguistics of the Grand Duchy of Lithuania”. Acta Baltico-Slavica 41 (2017), 31–57.

2016        “Oleksandr Popov (1855–80) and the reconstruction of Indo-European noun Inflection”. Language and History 59 (2)                 (2016), 112–130.

2015        “How Many Varieties of Standard Ukrainian Does One Need?” Die Welt der Slaven 60/2 (2015), 223-247.

2015        “On the Mechanisms of the Grammaticalization of Comitative and Instrumental Categories in Slavic”. Journal of                 Historical Linguistics 5/2 (2015), 267–296.

2014        “Between an Imagined Language and a Codified Dialect”. Acta Slavica Iaponica 35 (2014), 135-145.

2013        “Українська Біблія і валуєвський циркуляр 1863 р.”, Українська мова 4 (2013), 3-21.

2013        “Ukrainian in the Language Map of Central Europe: Questions of Areal-Typological Profiling”. Journal of Language                 Contact 6/1 (2013), 134-159.

2012        “Пиши. Як мовиш…”, або чому Пантелеймон Куліш не став творцем сучасного українського правопису.                 Мовознавство 4 (2012), 37-54.

2012        “Auxiliary Clitics in Southwest Ukrainian: Questions of Chronology, Areal Distribution, and Grammaticalization”.                 Journal of Slavic Linguistics 20/1 (2012), 3-34.

2011        “Mykola Khanenko: “With a dispatch of seven cucumbers fresh…”: A case study of linguistic mentality in the                 eighteenth-century Hetmanate”. Harvard Ukrainian Studies, vol. 29/1-4 (2007): Ukrainian Philology and Linguistics                 in the Twenty-first Century, ed. by Michael S. Flier, 225-256.

2010        “The Holy Gospels in Vernacular Ukrainian: Antin Kobyljans’kyj (1874, 1877) vs. Pantelejmon Kuliš (1871)”. Die Welt                 der Slaven 55/1 (2010), 83-104.

2009        “Myxajlo Lučkaj — a dissident forerunner of literary Rusyn?” Slavonic and East European Review 87/2 (2009), 201-226.

2009        “Формування нової української літературної мови: з історії неоголошеного змагання Правобережної                 і Лівобережної України XVIII століття”, Записки НТШ, том. 257 (2009), 505-535.

2008        “Polemics without polemics: Myxajlo Andrella in Ruthenian (Ukrainian) literary space”. Studia Slavica Hungarica.                 53/1 (2008), 12-46.

2008        “The formation of New Standard Ukrainian: from the history of an undeclared contest between Right- and Left-Bank                 Ukraine in the 18th century”. Die Welt der Slaven 53/1 (2008), 82-115.

2007        “The Uniate Catechism of 1722: a case of regional relapse from script- to language-switching”. Slavia Orientalis                 56/4 (2007), 543-557.

2006       “The Germans (nĕmci) in medieval Arabic records”. Palaeoslavica 14/2 (2006), 347-357.

2006        “On the name(s) of the prostaja mova in the Polish-Lithuanian Commonwealth”. Studia Slavica Hung. 51/1-2 (2006),                   97-121.

2006        “On the language of early Lithuanian Tatar manuscripts or, have Lithuanian Tatars ever written in Ukrainian?”                 Slavonic and East European Review 84/2 (2006), 201-236.

2006        “Prostaja Mova, Kitab, and Polissian Standard”. Die Welt der Slaven, 51/1 (2006), 80-115.

2005        “Is there any possessive perfect in North Russian?” WORD 56/3 (2005), 347-379.

2005        “From G to H and again to G in Ukrainian: between the West European and Byzantine tradition?” Die Welt der Slaven                  50/1 (2005), 33-56.

2005        “Impersonal constructions with the accusative case in Lithuanian and Slavic (A reply to Axel Holvoet)”. Zeitschrift                  für Slawistik 50/2 (2005), 147-160.

2005        “Немцы в середньовічних арабських джерелах” [The Ukrainian-language version of “The Germans (němcy) in                  Medieval Arabic Records” published in 2006 in Palaeoslavica]. Збірник Харківського історико-філологічного                  товариства 11, Kharkiv, 2005, 135-146.

2004        “The name Rus’. In search of a new dimension”. Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 52/1 (2004), 1-32.

Review Article: Schramm, Gottfried, “Viel Lärm um vier Buchstaben. Der Name Rus’ als Beispiel für die                         Rückständigkeit einer historischen Hilfswissenschaft”, Jahrbücher für Geschichte Osteuropas                         55/1 (2007), 67-79.

2004        “Nurmane, Varjagi and other peoples in the cosmography of the Primary Chronicle”, Byzantinoslavica 62 (2004), 1-34.

2003        “An uneven contest between ethnographism and europeanism”. Journal of Ukrainian Studies 28/1 (2003), 89-103.

2003        “Місце української мови в лінґвістичних поглядах Олександра Потебні”. Записки НТШ 246 (2003), 300-320.

2001        “The names of the Dnieper Rapids in Constantine Porphyrogenitus revisited”. Die Welt der Slaven 46/1 (2001), 43-62.

2001        “Юрій Шевельов як дослідник українсько-білоруських взаємин”. Belarusian Institute of Arts and Sciences.                  Zapisy (New York) 25 (2001), 139-147.

2001        “Russian čto za, Polish co za, Ukrainian ščo za, etc. “was für ein”: A case of contact-induced or parallel change?”                  Diachronica 18/2 (2001), 241-265.

2000        “Юрій Шевельов як історик східнослов'янських мов”. Записки НТШ 239 (2000), 270-288.

2000        “Prof. George Y. Shevelov as a Linguist”. Ukrainian Quarterly 55/2 (2000), 199-211.

2000        “The Genitive of agent and the Instrumental of means in Old Ukrainian: an old idea worth revising?” General Linguistics                  37/1-2 (2000 [1997]), 41-70.

1999        “Ще раз про назви дніпрових порогів у Костянтина Багрянородного”. Збірник Харківського історико-                 філологічного товариства 8, Kharkiv, 1999, 101-124.

1999        “Ще раз про високий стиль у Потебневім перекладі «Одіссеї»”. Wiener slavistisches Jahrbuch 45 (1999), 231-250.

1998        “O wzdłużeniu zastępczym w języku polskim”. Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique 54 (1998), 205-219.

 

Вибрані статті, друковані у колективних монографіях та спеціальних журнальних номерах:

2018        “A Tale of Two Pathways: On the Development of Relative Clause Chaining in East Slavonic”. In: Grković-Major,                  Jasmina, Björn Hansen, and Barbara Sonnenhauser (eds.) Diachronic Slavonic Syntax. Berlin & Boston: Mouton de                  Gruyter , 361–386.

2018        “On the development of the nominative with the infinitive in Baltic and Slavic. From Oleksander Popov (1855–1880)                  to Vytautas Ambrazas unbekannterweise”. In: Pietro Dini (ed.) Incontri Baltistici in Pisa. Studi e saggi II. Novi Ligure,                   13–40.

2017       “Таки мертва чи жива? Про спадковість попередньої традиції в новій українській літературній мові. In: Гриценко,                  Павло та ін. (ред.) Українська мова на осі часу (Василеві Васильовичу Німчукові). Київ: КММ, 445–459.

2017        “On the names of Ruthenia in early modern Poland-Lithuania”. Németh, Michał et al. (eds.) Essays in the History of                  Languages and Linguistics, Dedicated to Marel Stachowski on the Occasion of his 60th Birthday. Cracow: Academicka,                  161–173.

2017        “The “doubling of Hallelujah” for the “bastard tongue.” The Ukrainian language question in Russian Ukraine in the                  years 1905–1916”. In: Flier, Michael S. and Andrea Graziosi (eds.) The Battle for Ukrainian. A Comparative                    Perspective. Cambridge, MA: Harvard Ukrainian Research Institute, 63–96.

2017        “До побудови соціальної типології української літературної мови”. In: Glovňa, Juraj  (ed.), Historický                  a sociolingvistický kontext kodifikácií slovanských spisovných jazykov, Bratislava: Veda 2017, 145‒161.

2016        “Пантелеймон Куліш якк enfant terrible в історї творення української мови”. In: Budziak, Anna and Wiktoria                  Hojsak (eds.) Słowo u Słowian. Wpływ jȩzyków sąsiadujących na rozwój jȩzyka ukraińskiego. Studia leksykalne                  (= Studia Ruthenica Cracoviensia 11), Cracow: Scriptum, 169-180.

2016        “Iazychie and Surzhyk: Mixing Languages and Identities in the Ukrainian Borderlands”. In: Kamusella, Tomasz, Nomachi,                  Motoki, and Catherine Gibson (eds.) The Palgrave Handbook of Slavic Languages, Identities and Borders. Palgrave                  Macmillan, 81-100.

2015        “The chicken or the egg? Onomatopoeic particles and verbs in Lithuanian and East Slavic”. In: Arkadiev, Peter,                  Holvoet, Axel, and Björn Wiemer (eds.) Contemporary Approaches to Baltic Linguistics. Berlin, etc.: Mouton de                  Gruyter (Trends in Linguistics. Studies and Monographs, 276), 523-542.

2014        “On the Relativization Strategies in East Slavic”. In: Nomachi, Motoki, Andrii Danylenko, and Predrag Piper (eds.)                  Grammaticalization and Lexicalization in Slavic languages: Proceedings from the 36th meeting of the Commission on                  the Grammatical Structure of the Slavic Languages of the International Committee of Slavists. Munich: Otto Sagner,                  183-204.

2014        “Про “польського” Шекспіра П. Свєнціцького та манівці української літературної мови в Галичині в XIX ст.”. In:                  Лінгвістичні студії. Харків: ХІФТ, 304–308.

2012        “До співвідношення ономатопоетичних часток і дієслів у балтицьких і слов’янських мовах”. In: Акцентологія.                  Етимологія. Семантика: До 75-річчя академіка НАН України В. Г. Скляренка. Київ: Наукова думка, 2012,                          209–223.

2012        “…[I]s farsijskōhō i s tureckōhō jażika na ruśk’ij jezik perelōžil”: Script and Language Choice in Medieval Ruthenia”. In:                  Izmirlieva, Valentina and Boris Gasparov (eds.) Translation and Tradition in “Slavia Orthodoxa”. Zürich, Berlin:                  LIT Verlag, 2012, 86-105.

2011        “Перші переклади Нового Заповіту новоукраїнською мовою. Антоній Кобилянський проти Пантелеймона Куліша”.                  In: Воронич, Г. М. (ред.). У силовому полі мови. Київ, 86-101.

2011        “Linguistic and cultural border crossings in the Grand Duchy of Lithuania or, can the Grand Duchy of Lithuania                  be defined as a Sprachareal?” In: Petit, Daniel (ed.) Langues baltiques, langues slaves. Paris: CNRS Editions, 2011,                    141-173.

2011        “Is there any inflectional future in East Slavic? A case of Ukrainian against Romance reopened”. In: Nomachi, Motoki                  (ed.) Grammaticalization in Slavic Languages, Sapporo: Slavic Research Center, Hokkaido University, 2011, 147-177.

2009        “Хай дуфає сруль на пана”: до історії стосунків І. Франка з П. Кулішем”. In: Лисиченко, Л. A. та ін. (упоряд.)                  Філологічні студії. Харків: ХНПУ, 2009, 354-363.

2008        “The new Ukrainian standard language (1798) — between tradition and innovation”. In: Bethin, Christina Y. (ed.),                  American Contributions to the 14th Congress of Slavists in Ohrid, Macedonia, 2008, vol.1: Linguistics.                  Bloomington, IN: Slavica Publishers, 2008, 59-74.

2004        “Нурмане — Мурмане — Урмане? Про одну контроверзу з історії арабо-східнослов’янських стосунків”. In:                  Ad Fontes. Studia in honorem Oleh Kupchyns’kyi septuagenario dedicata, vol. 1. Kyiv; L’viv [s. n.], 2004, 235-242.

2004        “Про одну балто-слов’янську паралель (безособові звороти зі знахідним відмінком додатка)”. Лінгвістичні                  дослідження 12, Харків: ХНПУ, 2004, 81-83.

2002        “The East Slavic ‘HAVE’: revising a developmental scenario”. In: Jones-Bley, K. et al. (eds.) Proceedings of the 13th                  Annual UCLA Indo-European Conference; Los Angeles, November 9-10, 2001. Washington: Institute for the Study of                  Man, 2002, 105-27 (Journal of Indo-European Studies. Monograph Series, 44).

2001        “Дещо про діалектну основу Шевченкової мови”. In: Onyshkevych, Larissa M. L. Z. et al. (eds.) The Worlds of Taras                  Shevchenko, vol. 2. New York; L’viv: Shevchenko Scientific Society, Inc., 2001, 271-286.

2001        “The Instrumental Case in Old Ukrainian”. In: Німчук, В. В. та ін. (ред.) Мовознавство: Доповіді та повідомлення                  на 4-му Міжнародному конгресі українців. Київ: Пульсари, 2001, 282-286.

 

Рецензії:

2017        Review of: Review of Kolesnykov, Andrij. Morfolohija ukrajins'kyx pivdennobesarabs'kyx hovirok: heneza i dynamika.                 Nacional'na akademija nauk Ukrajiny, Instytut ukrajins´koji movy. Izmajil: SMYL. 2015. Slavic and East European                 Journal 61/1, 168–169.

2016        Review of: Mazzitelli, Lidia Federica. The Expression of Predicate Possession. A Comprehensive Study of Belarusian                 and Lithuanian. Berlin: Mouton de Gruyter, 2015. Slavic and East European Journal 60/3, 594-595.

2016        Review of: Hnatenko, Ljudmyla (ed.). Psaltyr. Pereklad novoju ukrajins’koju movoju P. S. Moračevs’koho. Kyiv. 2015.                 Slavonic and Eastern European Review 94 (2016), 509-511.

2015        Review of: Dino, U. Pietro. ALILETOESCVR: linguistica baltica delle origini. Books & Company. Livorno. 2010. Slavonic                 and Eastern European Review 93 (2015), 338-340.

2015        Review of: Ilja A. Seržant and Björn Wiemer (ed.) Contemporary Approaches to Dialectology: The Area of North,                    North-West Russian and Belarusian Dialects. Slavica Bergensia, vol. 12. Bergen: Dept. of Foreign Languages, University                 of Bergen, 2014. Slavic and East European Journal 59/3 (2015), 483-485.

2014        Review of: Wiemer, Björn, Wälchli, Bernhard, and Hansen, Björn (eds.), Grammatical Replication and Borrowability                 in Language Contact. De Gruyter Mouton, Berlin, Boston, 2012. Lingua 152 (2014), 45-47.

2014        Review of: Virginie Symaniec, La construction idéologique slave orientale. Langues, races et nations dans la Russie                 du XIXe siècle. Paris: Pétra, 2012. Slavonic and Eastern European Review 92/2 (2014), 311-313.

2013        Review of: Lidiia Hnatiuk, Movnyi fenomen Hryhoriia Skovorody v konteksti staroukrajins’koї tradyciї. Kyiv University,                 2010. Slavonic and Eastern European Review 91/3 (2013), 605-606.

2013        Review of: Salvatore Del Gaudio, On the Nature of Suržyk: A Double Perspective. Munich, Berlin, Vienna, 2010.                 Slavonic and Eastern European Review 91/2 (2013), 317–318.

2012        Review of: Hanne Marine Eckhoff, Old Russian Possessive Constructions. A Construction Grammar Approach. Berlin:                 De Gruyter Mouton, 2011. Slavic and East European Journal 56/4 (2012), 662-664.

2012        Review of: Steven J. Clancy, The Chain of Being and Having in Slavic. Amsterdam: John Benjamins, 2010. Slavic and                 East European Journal 56/2 (2012), 322-324.

2011        [Review article] “The Ukrainian Language in the Documents and in the Reality” (Masenko, Larysa et al. (eds.),                 Ukraїns’ka mova u XX storichchi: istoriia lingvotsydu, Kyiv: Kyievo-Mohylians’ka akademiia, 2005), Harvard Ukrainian                 Studies, vol. 29/1-4 (2007): Ukrainian Pholology and Linguistics in the Twenty-first Century, ed. by Michael S. Flier,                 421-429.

2011        Review of: Archaimbault, Sylvie and Serhii Wakoulenko (eds.), Ivan Pereverzev et ses “Préceptes de la rectitude                 grammaticale russe… à l’usage des Ukrainiens” (1782), Paris: Institut d’études slaves, 2010, Slavonic and East                 European Review 89/4, 698-700.

2011        Review of: Le Feuvre, Claire, Le vieux slave. Les langues du monde. Une collection de la Société de Linguistique                 de Paris. Peeters, Leuven-Paris, 2009, Slavonic and East European Review 89/4, 697-698.

2011        Review of: Hentschel, Gerd, Zaprudski, Siarhiej (eds.), Belarusian Trasjanka and Ukrainian Suržyk. Structural and                 social aspects of their description and categorization, Oldenburg: Bis-Verlag, 2008, Slavonic and East European                     Review 89/2 (2011), 302-304.

2011        Review of: Plishkova, Anna, Language and National Identity: Rusyns South of Carpathian, New York, 2009, Canadian                 Slavonic Papers / Revue canadienne des Slavistes 52/3-4 (2011), 471-473.

2011        Review of: Akiner, Shirin. Religious Language of a Belarusian Tatar Kitab. A Cultural Monument of Islam in Europe,                 Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2009, Slavonic and East European Review 89/3 (2011), 516-518.

2009        [Review article] “Forward into the past, or how to particularize new standard Ukrainian” (Tkach, Liudmyla,                 Ukraїns’ka literaturna mova na Bukovyni v kintsi XIX  na pochatku XX stolittia, vol. 1: Materialy do slovnyka.                 Chernivtsi: Ruta, 2000; Ukraїns’ka literaturna mova na Bukovyni v kintsi XIX  na pochatku XX stolittia, vol. 2:                 Dzherela i sotsiokul’turni chynnyky rozvytku. Chernivtsi: Knyhy–XXI, 2007; Ukraїns’ka literaturna mova na                 Bukovyni v kintsi XIX na pochatku XX stolittia, vol. 3: Bukovyns’ka frazeolohiia u mizhmovnykh zv’iazkakh ta                 v zahal’noukraїns’komu konteksti. Chernivtsi: Knyhy–XXI, 2007), Slavic and East European Journal 53/3 (2009),                         471-476.

2009        Review of: Zalizniak, A. A., Drevnerusskie enklitiki, Moscow: Iazyki slavianskikh kul’tur, 2008, Slavic and East                    European Journal 53/4 (2009), 726-728.

2009        Review of: Schroeder, Christoph, Hentschel, Gerd, and Winfried Boeder (eds.), Secondary predicates in Eastern                 European languages and beyond, Oldenburg: BIS-Verlag, 2008, Slavia Orientalis 58/4 (2009), 481-485.

2009        Review of: Skljarenko, V. H., Rus’ i variahy, Kyiv: Dovira, 2006, Byzantinoslavica 67/1-2 (2009), 383-388.

2009        Review of: Søvik, Margrethe B., Support, Resistance and Pragmatism. An examination of Motivation in Language                 Policy in Kharkiv, Ukraine, Stockholm: Stockholm University, 2007, Slavic and East European Journal 53/1 (2009),                  152-154.

2009        Review of: Wiemer, Björn and Markus Giger, Resultativa in den nordslavischen und baltischen Sprachen.                 Bestandsaufnahme unter arealen und grammatikalisierungstheoretischen Gesichtspunkten. LINCOM EUROPA 2005,                  WORD 60/1 (2009), 151–154.

2008        Review of: Kupchyns’kyi, Oleh, Akty ta dokumenty Halyts’ko-Volyns’koho kniazivstva XIII-pershoї polovyny XIV stolit'.                 Doslidzhennia. Teksty, Lviv, 2004, Die Welt der Slaven 53/2 (2008), 387-391.

2008        Review of: Ivanov, Vyacheslav V. and Julia Verkholantsev (eds.), Speculum Slaviae Orientalis: Muscovy, Ruthenia                 and Lithuania in the Late Middle Ages. UCLA Slavic Studies, Moscow, 2005, Slavonic and East European Review 86/1                 (2008), 128-133.

2006        Review of: Michael, Moser (ed.), Das Ukrainische als Kirchensprache, Wien, 2005, The Slavonic and East European                 Review 84/4 (2006), 743-746.

2006        Review of: Bunčić, Daniel and Helmut Keipert (eds.), Rozmova. Besĕda. Das ruthenische und kirchenslavische                 Berlaimont-Gesprächbuch des Ivan Uževyč, München: Otto Sagner, 2005, Slavonic and East European Review 84/2                 (2006), 306-307.

2006        Review of: Rusinko, Elaine, Straddling Borders: Literature and Identity in Subcarpathian Rus’, Toronto: University                 of Toronto Press, 2003, Slavonic and East European Review 84/1 (2006), 121-123.

2005        Review of: Vykhovanets’, Ivan and Kateryna Horodens’ka, Teoretychna morfolohiia ukraїns’koї movy, Kyiv: Pul’sary,                 2004. WORD 56/2 (2005), 258-263.

2005        Review of: Pavliuc, Nicolae and Ion Robciuc, Ukrainian Dialects in Romania. Dialectal Texts, Edmonton, L’viv,                 New York, and Toronto: Ivan Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies of the National Academy of Sciences of                   Ukraine, 2003. Journal of Ukrainian Studies 30 /1 (2005), 123-129.

2005        Review of: Suter, Paul. Alfurkan Tatarski. Der litauisch-tatarische Koran-Tefsir, Köln, Weimar; Wien: Bölau, 2004,                 Slavonic and East European Review 83/3 (2005), 508-511.

2005        Review of: Richards, Ronald, The Pannonian Slavic Dialect of the Common Slavic Proto-Language: The View from                 Old Hungarian, Los Angeles: Program in Indo-European Studies, 2003. General Linguistics 43 (2005 [2003]), 169-174.

2005        Review of: Maurais, Jacques and Michael A. Morris (eds.). Languages in a globalising world, Cambridge: Cambridge                  University Press, 2003. General Linguistics 43 (2005 [2003]), 212-214.

2004        [Review article] “The latest revision of the Slovo o polku Igoreve, or was Jaroslav of Halyč really shooting from his                 ‘Altan’ in 1185?” (Keenan, Edward L., Josef Dobrovský and the Origins of the Igor’ Tale, Cambridge, Mass.: Harvard                 Ukrainian Research Institute and Davis Center for Russian and Eurasian Studies, 2003). Slavonic and East European                  Review 82/4 (2004), 721-735.

2002        Review of: Ажнюк, Б. M., Мовна єдність нації. Діаспора і Україна, Київ: Рідна мова, 1999. Українська мова 1                  (2002), 109-116.

2001        [Review article] “Who is more Ukrainian in and outside Ukraine” (Rusanivsky, V. M., Taranenko, O. O. et al. (eds.),                 Ukraїnska mova. Entsyklopediia, Kyiv, 2000; Karaulov, Iu. N. (ed.), Russkii iazyk. Entiklopediia, Moscow, 1997;                 Mikhnevich, A. Ia. et al. (eds.), Belaruskaia mova. Entsyklapediia, Minsk, 1994). Journal of Ukrainian Studies 26/1-2                 (2001), 345-354.

2001        Review of: Orr, Robert, Common Slavic. Nominal Morphology. A New Synthesis. Bloomington, Indiana: Slavica                 Publishers, 2000. Journal of Indo-European Studies 29/3-4 (2001), 51-69.

2001        [Review article] “Хто є більший українець в Україні та поза її межами, або навіщо було скасовувати абзаци?’                 (Русанівський, В. М., Тараненко, О. О. та ін. (ред.), Українська мова. Енциклопедія, Київ, 2000. Український                 гуманітарний огляд 6, Київ, 2001, 154-174.

2001        Review of: Azhniuk, B. M., Movna iednist’ natsii. Diaspora i Ukraїna, Kyiv: Ridna mova, 1999. Ukrainian Quarterly                      56/4 (2001), 395-400.

1999        [Review article] “Філологія і лінґвістика — чи можливий синтез противностей” (Moser, Michael, Die polnische,                 ukrainische und weissrussiche Interferenzschicht im russischen Satzbau des 16. und 17. Jahrhunderts, Frankfurt am                 Main, etc., 1998). Збірник Харківського історико-іфлологічного товариства 8, Kharkiv, 1999, 237-247.

1998        [Review article] “Український результатив на -но/-то на тлі перфекта” (Wieczorek, D., Ukrainskij Pierfiekt na                 -no, -to na fonie polskogo pierfiekta. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1994. Збірник                  Харківського історико-філологічного товариства 6, Kharkiv, 1998, 235-242.

1998        [Review article] “Ucrainica scribuntur” (Harvard Ukrainian Studies 18 (1/2) (1994), special Issue: Ukrainian Philology                 and Linguistics, ed. by Michael S. Flier, Cambridge, Mass., 1996). Збірник Харківського історико-філологічного                 товариства 7, Kharkiv, 1998, 209-229.

1997        Review of: Struminski, Bohdan, Linguistic Interrelations in Early Rus’: Northmen, Finns, and East Slavs (Ninth to                 Eleventh Centuries), Edmonton; Toronto: Collana di filologia e letterature slave, 1996. Harvard Ukrainian Studies                  21/1-2 (1997), 197-200.

1997        Review of: AION-SLAVICA. Annali dell’Istituto Universitario Orientali di Napoli, Firenze 2 (1994). Harvard Ukrainian                 Studies 21/1-2 (1997), 255-257.

1993        [Review article, coauthored with Serhii Vakulenko] “В обороні здорового глузду” (Shevelov, George Y., In and                 Around Kiev. Twenty-Two Studies In Eastern Slavic and Polish linguistics and Philology, Heidelberg: Carl Winter,                 1991), Збірник Харківського історико-філологічного товариства 1, Харків, 1993, 167-183.

 

  Енциклопедичні гасла:

2017        “Panteleimon Kulish”, The Literary Encyclopedia: Exploring literature, history and culture                 (http://ernie.spinnet.eu/login/data).

2017        “Bible / Classics Translation: Ukrainian”, Encyclopedia of Romantic Nationalism (http://ernie.spinnet.eu/login/data).

2014        “Ukraїns’kyi naukovyi instytut Harvards’koho universytetu”, in Ukraїns’ka mova. Entsyklopediia, Kyiv: Ukraїns’ka                 entsyklopediia, 2011.

2009        “Kostjuk Hryhorij (Hryhoriy Kostiuk)”, in Encyclopedia of Ukrainian Diaspora, vol. 1: United States of America,                     book 1: A-K, ed. by Vasyl Markus’ and Daria Markus’, New York; Chicago: Shevchenko Scientific Society, 2009, 403-404.

2002        “Baskakov, Nikolai Aleksandrovich”, in The Supplement to the Modern Encyclopedia of Russian, Soviet, and Eurasian                  History, ed. by Adams, Bruce F., Lazzerini, Edward J., and George N. Rhyne, Academic International Press, vol. 4,                   2002, 36-37.

2002        “Beletsky-Nosenko, Pavel Pavlovich”, in The Supplement to the Modern Encyclopedia of Russian, Soviet, and Eurasian                 History, ed. by Adams, Bruce F., Lazzerini, Edward J., and George N. Rhyne, Academic International Press, vol. 4,                  2002, 103-14.

2002        “Boldyrev, Aleksei Vasilievich”, in The Supplement to the Modern Encyclopedia of Russian, Soviet, and Eurasian                   History, ed. by Adams, Bruce F., Lazzerini, Edward J., and George N. Rhyne, Academic International Press, vol. 4,                   2002, 217-218.