Zbirnyk 11

Збірник Харківського історико-філологічного товариства. – Харків, 2005. – Т. 11. (Нова серія). – 371 с.

Зміст

НАУКОВІ РОЗВІДКИ

Вєслав Маєвський.  Сєнкевич  попередник істориків / З польської переклав А. Портнов. — С. 3-22.

Валерій Романовський.  Значення досліджень Харківського губернського статистичного комітету для пам’яткознавства. — С. 23-42. 

Сергій Єкельчик.  Творення святині: українофіли та Шевченкова могила в Каневі (1861—1900 рр.) / З англійської переклала В. Наріжна. — С. 43-58. 

Леонід Ушкалов.  Гуманізм Тараса Шевченка. — С. 59-84. 

 

Zbirnyk 12

 

ЗМІСТ

НАУКОВІ РОЗВІДКИ

Олег ЯцинаДо проблеми періодизації історії розвитку житла й архітектури Харкова до 1917 р. — С. 3‑10.

Володимир Маслійчук.  Дитина на Лівобережній і Слобідській Україні в другій половині XVIII ст. (до постави питання). — С. 11-32.

Володимир Склокін“Малоросійські” та “великоросійські” землі в Слобідській Україні останньої третини XVIII ст. — С. 33-42.  

Дмитро БілийМіж станом та нацією: проблема національної самоідентифікації українців Кубані (1792–1933 рр.). — С. 43-50.

 

Zbirnyk 13

ЗМІСТ

 

НАУКОВІ РОЗВІДКИ

Володимир Маслійчук.  Спадщина Дмитра Багалія та нові студії з історії Слобідської України. — С. 3-10.

Тетяна Павлова.  Про Дмитра Багалія, Харківський університет та сучасну критику. — С. 11-20.

Валерій Романовський.  Дмитро Багалій як учасник археологічних з’їздів. — С. 21-36.

Григорій Стариков.  До питання про дослідження епістолярної спадщини Дмитра Багалія. — С. 37-40.

Татьяна Таїрова-Яковлєва.  Івана Мазепа і Правобережна Україна / З російської переклав В. Яценко. — С.41-50. 

Богдан Івченко.  Розкозачування на Дону в 1919 р.: спроба дефініції. — 51-58.

Геннадій Дедурін.  Адам Станкевич — ідеолог і практик білоруського національного руху у ІІ‑ій Речі Посполитій. — С. 59-74.

Мар’яна Пінчук.  Муза чи Медуза? «Кассандра» Лесі Українки. — С. 75-84.

zbirnyk 14 2011

 

Збірник Харківського історико-філологічного товариства. — Харків, 2011. — Т. 14. — 410 с.

 

ЗМІСТ

 

НАУКОВІ РОЗВІДКИ

Олексій Сокирко.  Наймити в козацькому війську другої половини XVII – середини XVIII ст. (до постави проблеми). — С. 3-14.

Сергій Сєряков.  Творча спадщина викладачів Львівської єзуїтської школи останньої чверті XVII ст. — С. 15-30.

Томаш Цєсєльський.  Гайдамацтво 1717–1763 рр. Організація руху та загонів, тактика дій і бою. / Із польської переклав Владислав Яценко. — С. 31-48.

 

2015 03 15 cover

Збірник Харківського історико-філологічного товариства.

Том 15 (Нова серія).

Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2014.  489 c.


ЗМІСТ

З нагоди ювілею. Троїсте віншування [с. 3-11]

Ольга Волосова Слобожанський патріот.

Олег Коцарев “Університет – не казарма”.

Ігор Оржицький Білий крук.

 

Рефлексії над прочитаним:

Ігор Михайлин Запізніла рецензія, або про наративну науку та інші дивні речі. [с.12-20]