2015 03 15 cover

Збірник Харківського історико-філологічного товариства.

Том 15 (Нова серія).

Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2014.  489 c.


ЗМІСТ

З нагоди ювілею. Троїсте віншування [с. 3-11]

Ольга Волосова Слобожанський патріот.

Олег Коцарев “Університет – не казарма”.

Ігор Оржицький Білий крук.

 

Рефлексії над прочитаним:

Ігор Михайлин Запізніла рецензія, або про наративну науку та інші дивні речі. [с.12-20]

Наукові розвідки:

Олександр Роменський Володимир у Корсуні. (Літописна топографія й археологічне підґрунтя “Корсунської леґенди”) [с. 21-34].

Сергій Сєряков  Фактографічне тло дослідження історії єзуїтського шкільництва в польській науці кінця 1830-х – початку 1850-х рр. [с. 35-52].

Михайло Гаухман  Нарис науково-дослідної програми сучасної української історіографії (на матеріалі праць з історії Наддніпрянської України в пізній Російській імперії) [с. 53-78].

Марцін Ґачковський  «Галичина й Велика Україна» – ідея соборності у спадщині Осипа Назарука [с. 79-96].

Тетяна Трофименко  Наталя Забіла – невідомі сторінки життя та творчості [с. 97-122].

Ігор Оржицький  Центрально-Східна Європа, Україна та наші сусіди крізь призму іншої культурної матриці: роман «Амфітріон» мексіканця Ігнасьйо Падільї [с. 123-130].

Сергій Вакуленко Диявольська мова (спроба систематичного осмислення) [с. 131-156].

Марія Ґрація Бартоліні  Дві редакції «Да лобжет мя от лобзанїй уст своих» і «Убужджеся, видѣша славу его» як ілюстрація еволюційного шляху Сковородиної літературної мови: деукраїнізація та послов’янщення [с. 157-184].

Наталія Карікова  Борис Антоненко-Давидович: дві мовні особистості літератора [с. 185-204].

Матеріали та публікації

Сергій Вакуленко  Мовознавчий доробок Олександра Потебні в оцінці Ватрослава Яґіча. [с. 205-228].

Ватрослав Яґіч

Поступ слов’янської філології за останні роки. Виголосив на засіданні філологічно-історичного відділу 15 березня 1871 р. дійсний член д-р В. Яґіч / З хорватської переклав Сергій Вакуленко [с. 229-269].

[Рец.:] Из записок по русской грамматике. Составилъ А. Потебня. І. Введение (Воронеж 1874, 8º, 157), ІІ. Составные члены предложения и их замены в русском языке. (Харьков, 1874, 8º, 510): Aus den Memoiren über die russische Grammatik. I. Einleitung, II. Die Bestandtheile des Satzes und ihr Wechsel in der russischen Sprache / З німецької переклав Сергій Вакуленко [с. 270-274].

Катерина Каруник Потебніяна шевельовська на тлі Потебніяни української [с. 275-290].

Юрій Шевельов Визначний український діяч. До роковин смерти О. Потебні († 11-ХІІ 1891 р.) [с. 291-293].

Юрій ШевельовОлександер Потебня як мовознавець / З англійської переклала Катерина Каруник [с. 295-306].

Від редакції  Ігор і Ольга Муромцеви – кореспонденти Юрія Шевельова [c. 307-320].

Листування між подружжям Муромцевих і Юрієм Шевельовим (1990–2000 рр.) [c. 321-404].

Микола Білорус Листовне спілкування літератора-пошуковця Ростислава Доценка з провідним українським філологом ХХ ст. Юрієм Шевельовим [c. 405-416].

Листування Ростислава Доценка з Юрієм Шевельовим (1992–99 рр.) [c. 417-448].

Рецензії

Сергій Вакуленко 

Український Голодомор у портуґальському насвітленні * * * Holodomor. A Desconhecida Tragédia Ucraniana (1932–1933) [c. 449-463].

В’ячеслав Левицький

Місце й місто для “живої мислі” * * * Мельників Р. В. Літературні 1920-ті. Постаті (Нариси, образки, етюди) [c. 463-467].

Ігор Муромцев

З журбою радість обнялась, або міркування з приводу … * * * Попова І. С., Голікова Н. С., Шевченко Т. В. Назви проїздів міста Дніпропетровська: погляд мовознавця [c. 467-473].

Ігор Михайлин

Історія журналістики та проблеми її вивчення. Уроки одного підручника * * * Срібняк І. Історія журналістики (XVII–ХХ ст.) [c. 474-482].

 

 

Про авторів тому [c. 483-485].