Zbirnyk 8

Збірник Харківського історико-філологічного товариства. – Харків, 1999. – Т.8. (Нова серія). – 256 с.

Зміст

НАУКОВІ РОЗВІДКИ

Володимир ГоловченкоСергій КомарДва крила Левка Мацієвича. — С. 3–12.

Іван Гошуляк. До проблеми кордонів України доби Гетьманату Павла Скоропадського. — С. 13–22.

Леонід Ушкалов. Біблійна герменевтика Григорія Сковороди на тлі українського барокового богомислення. — С. 23–44.

Володимир Дорошенко. Шевченкіана Павла Филиповича. — С. 45–64.

Наталка Бордукова. Творчість Григорія Сковороди в рецепції Дмитра Багалія. — С. 65–74.

Олена Козир. Сновидіння в прозі Ґео Шкурупія: психоаналітична версія. — С. 75–82.

Юрій Шевельов. Українська літературна мова / З французької переклав С. Вакуленко. — С. 83–100.

Андрій Даниленко. Ще раз про назви дніпрових порогів у Костянтина Багрянородного. — С.101–124.

Лідія Лисиченко. «Слово о полку Ігоревім» і мова його часу. — С.125–140.

Майкл С. Флаєр. Занепад єрів і подальші механізми палаталізації (набуття приголосними дієзності) у східнослов’янських мовах / З англійської переклав А. Даниленко. — С.141–158

Анатолій Івченко. Фразеологізми зі значенням ‘бити, карати’ в українських народних говорах: ономасіологічний аналіз. — С.159–172.

Наталія Варич. Трансцендентність як основа метафоротворення в поезії Богдана-Ігоря Антонича. — С.173–180.

Сергій Вакуленко. Янгольська мова та її значення для лінґвістичної теорії. — С.181–204.

МАТЕРІАЛИ ТА ПУБЛІКАЦІЇ

о. Юрій Мицик. До історії ординського нападу на Слобожанщину 1680 р. — С.205–214.

РЕЦЕНЗІЇ

Фріда Луцька. Вагомий причинок до сковородознавства. Рец.: Ушкалов Л. Григорій Сковорода і антична культура. — Х., 1997. — 180 с. — С.215–221.

Ірина Колесник. До історії “українських Атен”. Рец.: Посохова Л. Ю. Харківський колегіум (ХVIII — перша половина ХІХ ст.). — Х.: Бізнес Інформ, 1999. — 168 с. — С.221–224.

Василь Саган. Близьке далеке. Рец.: Mokry W. "Ruska Trójca". Karta z dziejów życia literackiego Ukraińców w Galicji w pierwszej połowie XIX wieku. — Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1997. — 308 s. — С. 224–228.

Ольга Муромцева. Письменник як мовна особистість. Рец.: Статєєва В. Українські письменники про проблеми літературної мови та мовознавства кінця ХІХ — початку ХХ ст. — Ужгород: Патент, 1997. — 408 с. — С. 229–235.

Станіслав Стасевський. Аналіз української лексики як системи. Рец.: Лисиченко Л. А. Лексико-семантична система української мови. — Х.: Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, 1997. — 129 с. — С. 236–237.

Андрій Даниленко. Філологія і лінґвістика — чи можливий синтез противностей? Рец.: Moser M. Die polnische, ukrainische und weiβrussische Interferenzschicht im russichen Satzbau des 16. und 17. Jahrhunderts. — Frankfurt am Main; Berlin; Bern; New York; Paris; Wien: Lang, 1998. 389 S. (= Schriften über Sprachen und Texten; Bd. 3). — С. 237–247.

Анатолій Івченко. Фразеологія + етнолінґвістика = етнофразеологія. Рец.: Коваль В. И. Восточнославянская этнофразеология: деривация, семантика, происхождение. — Гомель: ИММС НАНБ, 1998. — 213 с. — С. 248–252.

Про авторів тому. — С.253–254.