Zbirnyk 3Збірник Харківського історико-філологічного товариства. – Харків: Око, 1994. – Т. 3 (Нова серія). – 192 с.

 

Зміст

ІСТОРІЯ

Олександр Головко. Справа народної освіти в діяльності харківського міського самоврядування у 1892—1904 роках. — С. 3–10.

Сергій Наумов. Питання української державності в діяльності Революційної Української партії (РУП). — С. 11–20.

ЕТНОПСИХОЛОГІЯ

Сергій Таґлін. Про народні паремії, національну свідомість та "малоросіянство" як етнопсихологічний феномен. — С. 21–28.

ФІЛОСОФІЯ

Олександр Мамалуй, Володимир Абашник. Рецепція філософії по-харківськи. (Біля джерел університетської філософії у Харкові). — С. 29–44.

Ольга Бурова. Метафізика розрізнення. Від сутнього — до речі. — С. 45–54.

Володимир Прокопенко. Метафізика розрізнення. Post scriptum: глоси до деяких понять. — С. 55–56.

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

о. Віктор Маринчак. Різдвяний цикл Богдана-Ігоря Антонича в контексті діалогу міфообрядної і релігійної свідомості. — С. 57–66.

Лудольф Мюллер. «Слово о полку Ігоревім» — твір поганський чи християнський? / З німецької переклав С. Вакуленко. — С. 67–70.

Лєшек Мікрут. Григорій Данилевський — письменник російський чи український? / З польської переклала О. Геращенко. — С. 71–82.

Галина Хоменко. Микола Хвильовий: у пошуках інтелектуального безсмертя. — С. 83–98.

Володимир Дорошенко. Юрій Меженко — естетик, теоретик літератури. — С. 99–108.

Ігор Михайлин, Тетяна Соловйова. Мемуари Григорія Костюка «Зустрічі й прощання» як джерело з історії української літератури. — С.109–116.

МОВОЗНАВСТВО

Анатолій Івченко. Українська фразеологія. Етимологічні етюди. — С.117–126.

Ольга Геращенко. Любовні листи Івана Мазепи до Мотрі Кочубеївни. До вивчення епістолярної стилістики початку ХVIII ст. — С.127–136.

Андрій Даниленко. До генетико-функціональної природи родового відмінка в українській мові. — С.137–154.

Нонна Сукаленко. Примхлива мозаїка повсякденної свідомості. — С.155–160.

МАТЕРІАЛИ ТА ПУБЛІКАЦІЇ

Петро Іванов. Листи до М. А. Янчука / Передмова, публікація та коментар Михайла Красикова. С.161–166.

РЕЦЕНЗІЇ

Володимир Рудь. З листа до незнайомки. Рец.: Забужко О.С. Філософія української ідеї та європейський контекст: Франківський період. К.: Наук. думка, 1992. 118 с.: Забужко О.С. Філософія української ідеї та європейський контекст: Франківський період. К.: Основи, 1993. 125 с. — С.167–173.

Галина Хоменко. Спроба апології хитань. Рец.: Михайлин І. Гамартія Миколи Хвильового. Х.: Лінотип. 40 с. — С.174–178.

Ігор Оржицький. Підручник із новими акцентами. Рец.: Історія української літератури: (Перші десятиріччя ХІХ століття) / За ред. П. П. Хропка. К.: Либідь, 1992. 512 с. — С.179–185.

Петро Редін. З глибин народного слова. Рец.: Юрченко О. С., Івченко А. О. Словник стійких народних порівнянь. Х.: Основа, 1993. 175 с. — С.186–187.

Про авторів тому. — С.188–189.

[Посмертна згадка]

Віталій Олександрович Ріяка — С.190.