Zbirnyk 4

Збірник Харківського історико-філологічного товариства. – Харків: Око, 1995. – Т. 4. (Нова серія). – 208 с.

 

Зміст

ІСТОРІЯ

Володимир Головченко. Нескорена Україна (з історії визвольної боротьби 1905—1907 рр.) — С. 3–16.

Євген Сіваченко. З історії однієї політичної гри. (Як Нестор Махно став "карним злочинцем"). — С. 17–28.

Валерій Семененко. Більшовицький партизанський рух на Харківщині (1941—1943 рр.). — С. 29–42.

ФІЛОСОФІЯ

Леонід Ушкалов. Українське барокко: філологічні ейдоси в рамцях "богомислія". — С. 43–54.

Вадим Гусаченко. Дві світи і "дві натури" Григорія Сковороди. (Спроба фізіогноміки і систематики). — С. 55–62.

Олексій Кузнєцов. Про деякі спільні риси філософських систем Григорія Сковороди та Володимира Одоєвського. — С. 63–74.

Олена Юркевич. "Сердечное око мое видит тебя". (Україна у світлі містичної інтерпретації) — С. 75–80.

Сергій Вакуленко. Наскільки іменними є Локкові іменні сутності? — С. 81–100.

ФОЛЬКЛОРИСТИКА

Сюзанна Гозе. Спиадкоємність лужицьких прислів’їв: передавання суспільного досвіду / З німецької переклав А. Даниленко. — С. 101–110.

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Олександр Борзенко. "Купований розум" у художній концепції «Малороссийских повестей» Григорія Квітки-Основ’яненка. — С. 111–116.

Ольга Волосова. «Камо грядеши» Гната Хоткевича: сторінка історії української літературної критики. — С. 117–122.

Олександр Голозубов. Гра в культурі ХХ сторіччя та літературна антиутопія. — С. 123–130.

МОВОЗНАВСТВО

Юрій Шевельов. Українське слово вантаж і проблема "арґотичних суфіксів" / З німецької переклав А. Даниленко. — С.131–146.

Анатолій Івченко. "Корабель дурнів" у морі слов’янської фразеології. — С.147–158.

Ірина Кузнєцова. "Кривиться як середа на п’ятницю". (Нотатки з символіки часу у східних слов’ян) / З російської переклав А. Івченко. — С.159–160.

Фросина Широкорад. Питання "давньоруської мови" в дослідженні Юрія Шевельова «Между праславянским и русским». — С.161–168.

Ольга Кривошеєва. Питання культури української мови у виданнях української діаспори США і Канади. — С.169–176.

Анатолій Нелюба. Про деякі словотворчі можливості української флексії (в аспекті функціональної стилістики). — С.177–184.

РЕЦЕНЗІЇ

Віталій Сарбей. Добрий почин харківських істориків. Рец.: Наукові записки кафедри українознавства Харківського університету. Х.: Основа, 1994. Вип. І. 88 с. — С.185–187.

Ігор Михайлин. Митець і жертва. Рец.: Л. М. Новиченко. Поетичний світ Максима Рильського. Книга друга: 1941—1964. К.: Інтел, 1993. 270 с. — С.188–193.

Ірина Бурдим. Гнат Хоткевич у спогадах доньки Галини. Рец.: Хоткевич Галина. Слідом за пам’яттю: Спогади в листах. К.: Кобза, 1993. 64 с. — С.194–195.

Григорій Аркушин. Нове дослідження полонізмів в українській мові. Рец.: Budniak D. Adaptacja wyrazów polskich we współczesnym ukraińskim języku literackim. Opole: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich, 1993. 137 s. — С.196–199.

Ігор Оржицький. Переклад з іспанської наросійсько-українську. Рец.: Alésina N. M., Vinográdov V. STeoría y práctica de la traducción: El español. К.: Вища шк., 1993. 207 с. — С.200–204.

Про авторів тому. — С.205–206.