Zbirnyk 7

Збірник Харківського історико-філологічного товариства. – Харків, 1998. – Т. 7 (Нова серія). – 264 с.

 ЗМІСТ

 ІСТОРІЯ

Володимир Головченко, Тетяна Воронова. Між Сціллю і Харібдою: політичний портрет Лева Юркевича. С. 3–20.

Костянтин Колісник. Українізація державного апарату Харківської губернії в 19231925 рр. С. 21–32.

ФІЛОСОФІЯ

Леонід Ушкалов. Святий Аврелій Авґустин та українське письменство ХVII—ХVIII століть. — С. 33–44.

Лія Форміґарі. Семантична теорія Гаймана Штайнталя. / З італійської переклав С. Вакуленко. С. 45–56.

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Олександр Борзенко. Григорій Квітка-Основ’яненко: правдива недостовірна біографія. С. 57–74.

Ольга Волосова. Критика як гра: до питання про стиль Ю. Шевельова (Юрія Шереха). С. 75–94.

Валеріян Ревуцький. Юрій Шерегій та український театр Закарпаття. С. 95–104.

МОВОЗНАВСТВО

Анатолій Івченко. Засади етимологічного аналізу української народної фразеології. С.105–122.

Григорій Аркушин. Іменники з суфіксом -ин(а)- в українській літературній мові й в західнополіських говірках. С.123–130.

МАТЕРІАЛИ ТА ПУБЛІКАЦІЇ

Галина Карнаушенко. Єфросинія Хомівна Широкорад: науковець і педагог (до 70-ліття з дня народження). — С.131–135.

Список наукових та науково-методичних публікацій Єфросинії Хомівни Широкорад (за 1958—1998 рр.) — С. 135-142.

Наталка Бордукова. Про студії Миколи Сумцова в ділянці історії української філософії. С.143–148.

Микола Сумцов. Історія української філософської думки / Підготовка до друку, примітки та мовна редакція Н. Бордукової. — С.149–182.

РЕЦЕНЗІЇ

Василь Саган. Незгасна зоря. Рец.: Wagilewicz J. D. Pisarze polscy rusini. Wraz z dodatkiem Pisarze lacińscy rusini / Do druku przygotował przedmową poprzedził Rostysław Radyszewskyj. — Przemyśl, 1996. — 320 s. — С.183–186.

Ігор Оржицький. Між Гоголем і Ґоґолем: рецензія на розвиток теми. Рец.: Luckyj G. The anguish of Mykola Hohol a.k.a. Nikolaj Gogol. — Toronto: Canadian Scholars’ Press, 1998. — 117 p. — С.186–196.

Ігор Михайлин. Від українства плебейського до українства аристократичного.  Рец.: Мова Василь (Лиманський) (1842—1891). Куліш, Байда і козаки: інтермедіа до драми П. Куліша «Байда» з додатком листа Василя Мови до Василя Гнилосирова і драми П. Куліша «Байда, князь Вишневецький» / Супровідні статті і редакція Ю. Шевельова і В. Чумаченка. — Нью-Йорк, 1995. — 283 с. — С.196–209.

Андрій Даниленко. Ucrainica scribuntur. Рец.: Harvard Ukrainian Studies.   1994. Vol. 18. No. 1/2. Special Issue: Ukrainian Philology and Linguistics / Ed. Michael S. Flier. — Cambridge, MA, 1996. — 166 p. — С.209–229.

Єфросинія Широкорад. Нове джерело вивчення історії української мови. Рец.: Історія української мови. Хрестоматія: Навч. посібник / Упорядн. С. Я. Єрмоленко, А. К. Мойсієнко. Автор передмови С. Я. Єрмоленко. — К.: Либідь, 1996. — 288 с.  С.230–235.

Сергій Вакуленко. Проблеми філософічного прочитання Потебні. Рец.: Вільчинський Ю. Олександр Потебня як філософ. — Львів: ЛДУ, 1995. — 128 с. — С.236–252.

Віктор Ужченко. Українська фразеологія у просторі й часі. Рец.: Івченко А. Українська народна фразеологія: ареали, етимологія. — Х.: Око, 1996. — 160 с.  С.253–258.

Про авторів тому. С.259–261.