Zbirnyk 2

Збірник Харківського історико-філологічного товариства. — Харків: Око, 1994. —

Т. 2. — 160 с.

ІСТОРІЯ

Володимир Фрадкін. До питання про суспільно-політичні погляди членів Харківського історико-філологічного товариства. — С. 3–14.

Володимир Головченко. З історії українського політичного руху на Харківщині наприкінці ХІХ — на початку ХХ століття. — С.15–22.

Дмитро Чорний. Вибори до I Думи у Харкові. — С.23–32.

 

ФІЛОСОФІЯ

Володимир Прокопенко, Дмитро Руденко. Логос путі, ейдос простору. — С.33–40.

Юрій Сватко. Філософія імені в "концептуальному полі" ХХ ст.: між ейдосом і логосом. — С.41–52.

                                                                                                 

 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Леонід Ушкалов. Метафізика образу в літературі українського барокко. —  С.53–60.

Ігор Михайлин. Воли і ясла. До філософської інтерпретації роману Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». — С.61–74.

Ірина Московкіна. Поетика Василя Стефаника. — С.75–86.

Тетяна Блажеєвська. «Намисто» Володимира Винниченка як літературний цикл. — С.87–94.

Галина Хоменко. Філософія смерті в «Блакитному романі»  Гната Михайличенка. — С.95–106.

МОВОЗНАВСТВО

Юрій Шевельов. Про так званий підпис королеви Франції Анни (1063) /З англійської переклав А. Даниленко. — С.107–112.

Андрій Даниленко. Форми на -но/-то в українській мові: спроба типологічної реконструкції. — С.113–126.

Сергій Вакуленко. Томас Гоббс між семіотикою та лінґвістикою. — С.127–138.

Костянтин Гулий. Метафора в українській поезії ХVII століття. — С.139–144.

МАТЕРІАЛИ ТА ПУБЛІКАЦІЇ

Анатолій ІвченкоНадія Вархол. Фразеологічний словник лемківських говірок Східної Словаччини (додаток). — С.145–148.

Михайло Красиков. Забута сторінка сумцовської Потебніани. «Під крилом Хмари…» — С.149–156.

Про авторів тому. — С.157–158.