1999

Нелюба А. Словник школяра. Українська мова. — 1999. — 120 с.

Нелюба А. Словник школяра. Літературознавство. — 1999. — 104 с.

 

2004

Нелюба А. Лексико-словотвірні інновації (1983–2003). Словник. — 2004. — 136 с.

 

2007

Нелюба А., Нелюба С. Лексико-словотвірні інновації (2004–2006). Словник. — 2007. — 144 с.

 

2008

Мозер М. Причинки до історії української мови / За заг. ред. С. Вакуленка. — 2008. — 832 с.

Муромцева О. З історії української літературної мови. Вибрані праці. — 2008. — 229 с.

Нелюба А. Явища економії в словотвірній номінації української мови. Монографія. — 2008. — 302 с.

 

2009

Лексико-словотвірні інновації (2007). Словник / Укл. ККоротич, СЛукяненко, АНелюбаСНелюба, РТрифонов; заг. ред. АНелюби. — 2009. — 172 с.

Литвиненко Н. Український медичний дискурс. Монографія. — 2009. — 350 с.

Муромцев І. Вибрані праці / Упор. А. Нелюба. — 2009. — 312 с.

Нелюба А. Професійна мова юриста. 2-е вид., випр. і доп. — 2009. — 224 с.

 

2010

Голобородько К. Ідіостиль Олександра Олеся: лінгво-когнітивна інтерпретація. Монографія. — 2010. — 528 с.

Маленко О. Лінгво-естетична інтерпретація буття в українській поетичній мовотворчості (від фольклору до постмодерну). Монографія. — 2010. — 488 с.

Нелюба А. Лексико-словотвірні інновації (2008–2009). Словник. — 2010. — 116 с.

Хавкіна Л. Український рекламний міф. Монографія. — 2010. — 352 с.

 

2011

Асавула М. Словник дитячого мовлення Центральної Слобожанщини (Харківщини). — 2011. — 212 с.  Опис

Балаклицький М. Медіатизація протестантизму в Україні 1991–2011 років. Монографія. — 2011. — 379 с.

 

2012

Нелюба А. Лексико-словотвірні інновації (2010–2011). Словник. — 2012. — 100 с.

Словотворчість незалежної України / Укл. А. Нелюба. — 2012. — 608 с.  Опис

Шевельов Ю. До питання про генезу й природу називних речень / До друку підготувала К. Каруник за участі С. Вакуленка; з передмовою К. Каруник. — 2012. — 135 с.   Опис

 

2014

Лінгвістичні студії: на пошану корифею. Збірник наукових праць і вітань із нагоди 90-ліття від дня народження доктора філологічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Сергія Івановича Дорошенка. — 2014. — 424 с.

Нелюба А., Редько Є. Лексико-словотвірні інновації (2012–2013). Словник. — 2014. — 172 с.

Нелюба А. Явища економії в словотвірній номінації української мови (системний вимір). Монографія. — 2014. — 164 с.

Олексенко О., Мізіна ОСтруктурно-семантичні та функціонально-стильові властивості нульсуфіксальних атрибутивів: монографія. — Полтава; Харків, 2014. — 256 с.

Садоха О., Варич Н. Стратегії відновлення справедливості в полі освіти. — 2014. — 196 с.

Скоробогатова Е. Грамматические значения и поэтические смыслы: поэтика именных категорий в текстах и идиостилях. Монография. — 2014. — 240 с.

Український світ у наукових парадигмах. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. — 2014. — Вип. 1. — 162 с.

Шевельов Ю. Дорогою відрадянщення. — 2014. — 190 с.  Опис

 

2015

Нелюба А., Редько Є. Лексико-словотвірні інновації (2014). Словник. — 2015. — 220 с. 

Нелюба А. Прізвиська моїх однокашників: Науково-популярний нарис. — 2015. — 100 с.

Новіков А. Український театр і драматургія: від найдавніших часів до початку ХХ ст. — 2015. — 412 c.

VІІ Довженківські читання. Збірник наукових праць Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка. — 2015. — 122 с.

Український світ у наукових парадигмах. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. — 2015. — Вип. 2. — 162 с.

 

2016

Садоха О., Варич Н. Метаморози справедливості в освітніх практиках. — 2016. — 202 с.