ПРОТОКОЛ № 161

від 26 травня 2015 року

 

Присутні:

члени Товариства:   І. Л. Михайлин, В. Л. Маслійчук, О. В. Щербань, А. М. Нелюба;

гості:   М. М. Красиков, Є. О. Редько, І. А. Коломієць.

 

Порядок денний:

1. Замість оголошеної доповіді кандидата філологічних наук, доцента кафедри української та світової літератури Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Галини Хоменко «Некродеконструкція Миколи Хвильового», яка 25 травня відмовилася за станом здоров’я від виголошення доповіді, була прочитана доповідь доктора філологічних наук, професора кафедри журналістики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Ігоря Михайлина «Чи є публіцистика журналістикою?»

ПРОТОКОЛ № 160

від 28 квітня 2015 року

  

Присутні:

члени Товариства: І. Л. Михайлин, І. М. Петренко, А. М. Домановський, В. Б. Склярова, С. О. Сєряков, В. Б. Яценко, С. В. Вакуленко, В. Л. Маслійчук, О. В. Щербань, О. О. Маленко;

гості: О. О. Ковалевська, А. О. Алєксєєнко, В. В. Лукашенко, С. А. Ніколенко, А. Щербань, Л. Г. Боярова.

  

Порядок денний:

1. Доповідь доктора історичних наук, професора кафедри педагогіки, культурології та історії Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Ірини Петренко «Постать Єлизавети Милорадович (1832–1890) в українському суспільно-політичному русі».

ПРОТОКОЛ № 159 

  від 24 березня 2015 року 

   

Присутні:

члени Товариства: І. Л. Михайлин, В. Б. Яценко, А. М. Нелюба, С. В. Вакуленко, В. Л. Маслійчук, М. П. Сподарець, О. П. Рибка,  В. Ф. Саган, Т. М. Трофименко, В. В. Склокін, О. В. Щербань;

гості: прот. Олег Козуб, Н. М. Карікова, О. Ю. Матушек, С. С. Скляр.  

     

Порядок денний:  

1. Доповідь кандидата філологічних наук, заступника директора з наукової роботи Харківського літературного музею Тетяни Трофименко «Іван Дніпровський : маловідомі сторінки життя та творчості».

ПРОТОКОЛ  № 157

від 27 січня 2015 року

 

Присутні:

члени Товариства:   І. Л. Михайлин, В. Б. Яценко, А. М. Нелюба, К. Д. Каруник, С. В. Вакуленко, І. О. Оржицький;

гості:   Є. Редько, Д. Добровольський, О. Черемська, Н. Карікова.

  

Порядок денний:

1. Доповідь здобувача кафедри української мови Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Катерини Каруник «Академік Іван Білодід і його роль у визначенні стану та статусу української мови (1947–1981)».   

Запитання ставили: А. М. Нелюба, І. О. Оржицький, Н. Карікова, І. Л. Михайлин.

В обговоренні виступили: А. М. Нелюба, С. В. Вакуленко, І. Л. Михайлин, В. Л. Маслійчук.