ПРОТОКОЛ № 169

від 26 квітня 2016 року

Присутні:

члени Товариства: І. Л. Михайлин, В. С. Романовський, І. О. Оржицький, К. Д. Каруник, С. В. Вакуленко, В. Л. Маслійчук;

гості: В. В. Лукашенко, С. Азовцева, І. Сердюк, С. А. Ніколенко.

 

Порядок денний:

       1. Доповідь кандидата історичних наук, доктора кафедри історії України Полтавського національного університету імені В. Г. Короленка  Ігоря Сердюка  «Вік дитинства та його періодизації в суспільстві Гетьманщини XVIII століття».

          Запитання ставили: І. О. Оржицький, С. В. ВакуленкоІ. Л. Михайлин.

          В обговоренні виступили: В. С. Романовський, В. Л. Маслійчук, С. В. Вакуленко.

    

       2. Доповідь аспіранта кафедри історії української літератури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна  Софії Азовцевої «Концепт у проповідях Антонія Радивиловського».

          Запитання ставили: В. С. Романовський, І. О. Оржицький, І. Л. Михайлин.

          В обговоренні виступили: С. В. Вакуленко, І. О. ОржицькийІ. Л. Михайлин.

ПРОТОКОЛ № 168

від 23 березня 2016 року

Присутні:

члени Товариства: І. Л. Михайлин, І. О. Оржицький, К. Д. Каруник, В. Ф. Саган, Є. О. Редько, С. В. Вакуленко, В. Л. Маслійчук;

гості: Н. Єфименко, В. Проненко, Е. І. Зуб, П. В. Єремєєв, В. Лукашенко, Р. Любавський.

 

Порядок денний:

       1. Доповідь кандидата філологічних наук, доцента кафедри романської філології та перекладу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Ігоря Оржицького «Трилогія» Генріка Сенкевича як проукраїнський текст.

          Запитання ставили: П. В. Єремєєв, С. В. Вакуленко, В. Л. Маслійчук, І. Л. Михайлин.

          В обговоренні виступили: В. Л. Маслійчук, С. В. Вакуленко, В. Ф. Саган, І. Л. Михайлин.

    

       2. Доповідь кандидата історичних наук, доцента кафедри історії України Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Романа Любавського Повсякденне життя робітників Харкова 1920–1930-х років.

          Запитання ставили: С. В. Вакуленко, В. Л. Маслійчук, Є. І. Зуб, К. Д. Каруник, Є. О. Редько, І. Л. Михайлин.

          В обговоренні виступили: В. Л. Маслійчук, Є. І. Зуб, І. Л. Михайлин.

 ПРОТОКОЛ № 167

від 26 лютого 2016 року

 

Присутні:

члени Товариства:   І. Л. Михайлин, С. В. Вакуленко, В. С. Романовський, К. Д. Каруник, А. М. Нелюба, І. О. Оржицький, Т. М. Трофименко; А. М. Домановський, В. Л. Маслійчук, Є. О. Редько, О. О. Маленко, К. Ю. Голобородько, Н. І. Варич, С. М. Гук, В. Ф. Саган, О. П. Рибка, С. О. Серяков;

гості:  М. М. Красиков, Б. А. Івченко і ще студенти харківських університетів; загальна кількість присутніх на презентації — 33 особи.

 ПРОТОКОЛ № 166

від 27 січня 2016 року

Присутні:

члени Товариства:   І. Л. Михайлин, С. В. Вакуленко, В. С. Романовський, К. Д. Каруник, А. М. Нелюба, І. О. Оржицький, Т. М. Трофименко;

гості:   А. О. Новиков, С. М. Гук, Я. Б. Базалій, Л. О. Калашникова.

Порядок денний:

1. Доповідь кандидата філологічних наук, заступника директора з наукової роботи Харківського літературного музею Тетяни Трофименко «Христя Алчевська: історія українського модернізму на прикладі однієї долі».

Запитання ставили: В. С. Романовський, А. О. Новиков, І. О. Оржицький, А. М. Нелюба, К. Д. Каруник, І. Л. Михайлин.

В обговоренні брали участь: І. О. Оржицький, А. М. Нелюба, І. Л. Михайлин.

  2. Річні збори Товариства. Доповідь голови Товариства, доктора філологічних наук, професора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Ігоря Михайлина «Звіт про роботу Товариства в 2015 році».

ПРОТОКОЛ № 165

 від 22 грудня 2015 року

Присутні:

члени Товариства:   І. Л. Михайлин, С. В. Вакуленко, В. С. Романовський, К. Д. Каруник, А. М. Нелюба, Є. О. Редько, В. Б. Склярова;

гості:   В. В. Лукашенко, М. Є. Домановська.

   

Порядок денний:  

1. Доповідь кандидата історичних наук, співробітника Центру українських студій імені Д. І. Багалія Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна  Марини Домановської  «Візантиністика в Харківському університеті (середина ХІХ — початок ХХ століття)».    

ПРОТОКОЛ  № 164

від 24 листопада 2015 року

 

         Присутні:

   члени Товариства: І. Л. Михайлин, С. В. Вакуленко, В. С. Романовський, К. Д. Каруник, А. М. Нелюба, Є. О. Редько;

   гості: В. П. Потоцький, В. В. Лукашенко, Я. Б. Базалій, С. А. Ніколенко, С. М. Гук, В. Д. Соприкіна.

    

         Порядок денний:

1. Доповідь кандидата історичних наук, доцента кафедри історії Східної Європи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна  Павла Еремєєва  «Проблема меж старообрядництва в російській науковій літературі та публіцистиці XVIII – початку ХХ століть».

     Запитання ставили: В. П. Потоцький, В. С. Романовський, С. В. Вакуленко, І. Л. Михайлин.

     В обговоренні виступили: В. С. Романовський, С. В. Вакуленко, І. Л. Михайлин.

    

2. Доповідь аспіранта кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна  Євгена Редька  «Словотвірна контамінація в сучасних інноваційних процесах».

Запитання ставили: С. М. Гук, С. В. Вакуленко, А. М. Нелюба, І. Л. Михайлин.    

В обговоренні виступили: С. В. Вакуленко, А. М. Нелюба, І. Л. Михайлин.

    

3. Оголошення:    

     Сергій Вакуленко:   Ми оновлюємо сайт товариства. Прохання до всіх членів подати оновлені довідки про себе, оновити світлину, подати список публікацій за останні роки. Прохання зробити це за тиждень, до 1 грудня 2015 року.

     Анатолій Нелюба:   Надійшли замовлені мною ISBN; прошу звертатися до мене для видання своїх книжок у нашому видавництві «Харківське історико-філологічне товариство».

 ПРОТОКОЛ № 166

від 27 січня 2016 року

Присутні:

члени Товариства: І. Л. Михайлин, С. В. Вакуленко, В. С. Романовський, К. Д. Каруник, А. М. Нелюба, І. О. Оржицький, Т. М. Трофименко;

гості: А. О. Новиков, С. М. Гук, Я. Б. Базалій, Л. О. Калашникова.

Порядок денний:

1. Доповідь кандидата філологічних наук, заступника директора з наукової роботи Харківського літературного музею Тетяни Трофименко «Христя Алчевська: історія українського модернізму на прикладі однієї долі».

Запитання ставили: В. С. Романовський, А. О. Новиков, І. О. Оржицький, А. М. Нелюба, К. Д. Каруник, І. Л. Михайлин.

В обговоренні брали участь: І. О. Оржицький, А. М. Нелюба, І. Л. Михайлин.

  2. Річні збори Товариства. Доповідь голови Товариства, доктора філологічних наук, професора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Ігоря Михайлина «Звіт про роботу Товариства в 2015 році».

ПРОТОКОЛ № 163

від 27 жовтня 2015 року

 

Присутні:

члени Товариства:   І. Л. Михайлин, С. В. Вакуленко, Д. В. Миколенко, В. С. Романовський, К. Д. Каруник, О. В. Щербань, А. М. Нелюба, О. О. Маленко;

гості:   І. В. Муромцев, В. П. Потоцький, М. А. Курутина, Є. О. Редько, О. С. Черемська, М. М. Красиков, В. В. Лукашенко, Лиш К. С., Іпатова А. П., Соприкіна В. Д.

  

Порядок денний:

1. Доповідь кандидата філологічних наук, екс-професора кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Ігоря Муромцева «Прізвиська і назвиська в українській та інших мовах: стан, статус, зміст (науково-публіцистичні нотатки)».

    

     Запитання ставили: М. М. Красиков, С. В. Вакуленко, А. М. Нелюба, М. А. Курутина, І. Л. Михайлин.

          Виступили в обговоренні: А. М. Нелюба, С. В. Вакуленко, В. С. Романовський, М. М. Красиков.

    

2. Доповідь кандидата історичних наук, доцента кафедри нової та новітньої історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Дмитра Миколенка «Політична спадщина Стефана Стамболова у виборчому процесі Болгарії (1894—1920 рр.)».

    

Питання ставили: А. М. Нелюба, С. В. Вакуленко, І. В. Муромцев, В. С. Романовський, В. П. Потоцький, М. А. Курутина, І. Л. Михайлин.

Виступили в обговоренні: В. С. Романовський, С. В. Вакуленко, І. Л. Михайлин.

    

3. Оголошення.

ПРОТОКОЛ № 162

від 30 вересня 2015 року

 

Присутні:

члени Товариства: І. Л. Михайлин, В. Л. Маслійчук, С. В. Вакуленко, О. О. Маленко, В. С. Калашник, К. Д. Каруник, А. І. Даниленко, В. Б. Склярова, І. О. Оржицький, С. О. Сєряков;

гості: В. В. Піддубна, І. В. Муромцев, Л. В. Хворост, С. С. Селегєєв, Л. Г. Боярова, В. В. Лукашенко, В. В. Проненко.

  

Порядок денний:

1. Доповідь кандидата історичних наук, редактора порталу historians.in.ua Володимира Маслійчука «Перші училища в Харківському намісництві / Слобідсько-Українській губернії 1789—1804 рр.»

Запитання ставили: С. В. Вакуленко, С. О. Сєряков, І. О. Оржицький, І. Л. Михайлин

В обговоренні виступили: С. В. Вакуленко, І. Л, Михайлин.

   

    2. Доповідь кандидата філологічних наук, професора кафедри новітніх мов і культур Пейсівського університету (Нью-Йорк) Андрія Даниленка «Гамлет, Гемлет чи Гамлєт: Кулешів Шекспір у  критиці  галицьких мовотворців».

   

    Запитання ставили: І. Л. Михайлин, Л. В. Хворост, І. В. Муромцев, І. О. Оржицький, О. О. Маленко.

    В обговоренні виступили: О. О. Маленко, І. Л. Михайлин, І. О. Оржицький, С. В. Вакуленко.

   

    3. Оголошення.

    С. В. Вакуленко оголосив, що Товариство виготовило спеціальні сумки із своїм логотипом і надає їх у користування охочим їх мати. Коштують вони 350 грн. Це собівартість. Придбати їх можна в голови Товариства.

2015 10 01 khift