ПРОТОКОЛ № 171

від 30 червня 2016 року

Присутні:

члени Товариства: І. Л. Михайлин, В. С. Романовський, ІООржицький, К. Д. Каруник, С. В. Вакуленко, В. С. Калашник, І. М. Петренко, В. Б. Склярова, А. М. Домановський, Т. М. Трофименко;

гості: В. В. Лукашенко, Г. П. Ткаченко, Н. М. Карікова, Ольга Піскунова, С. М. Дейнеко, Л. Г. Боярова, Р. О. Горбик.

 

Порядок денний: 

Petrenko 30.06.2016

 1. Доповідь доктора історичних наук, професора кафедри педагогіки та суспільних наук Полтавського університету економіки і торгівлі  Ірини  Петренко  «Краєзнавчі дослідження історика Віри Жук (1928–2008) та їх роль у збереженні історичної пам’яті українців».

     

Запитання ставили: АМДомановський, ВСРомановський, ГПТкаченко, РОГорбик, СМДейнеко, СВВакуленко, КДКаруник, ІЛМихайлин.

В обговоренні виступили: ВСРомановський, АМДомановський, РОГорбик, І. Л. Михайлин.

 

 

 

 

Horbyk 30.06.2016

 

2. Доповідь кандидата наук із соціальних комунікацій, докторанта університету Седертерн (Стокгольм, Швеція)  Романа  Горбика  «Іще з історії незакінченої війни: невідомі публікації Юрія Шевельова у шведській пресі».

      

 

      Запитання ставили: С. В. Вакуленко, Н. М. Карікова, І. Л. Михайлин.

      В обговоренні виступили: К. Д. Каруник, С. В. Вакуленко, І. Л. Михайлин.

3. Поточні справи.

          Вакуленко С. В.:  

          Управа Товариства пропонує здійснити ротацію голови літературознавчої секції.  В. В. Кисіль останнім часом утратив звʼязок із Товариством.  Нам і раніше не вдавалося налагодити належним чином роботу літературознавчої секції.  Ми виносимо на збори кандидатуру Тетяни Михайлівни Трофименко.  Свою згоду на обрання вона вже дала.

          Михайлин І. Л.:  

          Тетяна Михайлівна — кандидат філологічних наук, заступник директора Харківського літературного музею з наукової роботи, відомий в Україні літературний критик, автор прекрасних розвідок з епохи 1920-х років.  Наші засідання в літературному музеї завжди проходять із величезним успіхом.  «Ніч музеїв» була прекрасно проведена й показала видатні організаційні обдарування всіх працівників. Пропоную підтримати пропозицію наукового секретаря.

     Результати голосування:

     За — 10,

     Проти — немає.

     Утримались — немає.

     Вітаємо Тетяну Михайлівну  з обранням головою літературознавчої секції Харківського історико-філологічного товариства.

 

Науковий секретар Товариства С. В. Вакуленко запросив присутніх на дружню вечерю на свіжому повітрі в ресторані в саду Т. Шевченка.  На цій неформальній зустрічі в числі інших були обговорені питання роботи Товариства.

Обговорювалася можливість делегувати від Товариства кандидатуру в члени Наукового комітету, який створюється в межах імплементації Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність».  Було вирішено, що таку можливість можна надати професорам А. М. Нелюбі та І. М. Петренко.

Обговорювалася пропозиція відзначити системою заходів 25-річчя відновлення Товариства в 1991 році та 140-річчя його заснування в 1876 році.  Була висловлена думка про те, що можна провести урочисту наукову академію з кількома доповідями, присвяченими історії «старого» й «нового» Товариства, а також неформальний вечір спогадів членів-засновників Товариства.  Можна організувати виставку видань Товариства, книжок членів Товариства та замовити в  ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна підготувати виставку до цієї дати.  Варто обміркувати місце проведення заходів, бо тут може бути кілька варіантів.

Висловлювалася думка, що випадкове сьогоднішнє засідання 30 червня можна було б зробити традиційним, оскільки його проведення спирається на давню традицію.  У дореволюційному університеті 30 червня кожного року проводилося засідання ради університету з нагоди завершення навчального року, виголошувалися три доповіді: латинською, російською і однією з іноземних мов; подія широко висвітлювалася в пресі, доповіді друкували харківські журнали.  Товариство могло б кожного року 30 червня проводити завершальне засідання з дружньою вечіркою після нього і в такий спосіб підбивати підсумки річній роботі й намічати нові плани.