М. Рильський

Про мову  //  Літературна газета. — 1939. — № 36 (16 липня) — С. 2.  PDF

 

 

 

М. Т. Рильський

Словник і питання культури мови  //  Про культуру мови. Матеріали республіканської наукової конференції з питань культури української мови (11-15 лютого 1963 р.). — Київ: Наукова думка, 1964. — С. 23–32.  PDF

 

 

В. М. Русанівський, К. К. Цілуйко

Типи мовних контактів і методи їх вивчення  //  Методологічні питання мовознавства / Ред. колегія: І. К. Білодід, О. С. Мельничук, О. Ф. Дем’яненко та ін. — Київ: Наукова думка, 1966. — С. 134–145.  PDF

 

 

Віталій Русанівський

Нові перспективи розвитку національних мов  //  Літературна газета. — 1959. — № 60 (1573). — 28 липня. — С. 1–2.  PDF

 

 

Олекса Синявський

Спроба звукової характеристики літературної української мови // Наукові записки Харківської Науково‐Дослідної Катедри Мовознавства. — 1929. — № 2. — С. 5‐33. PDF

 

 

І. Слинько

Яким буде наш Правопис? // Радянська Буковина. — 1988. — № 205 (25 жовтня). — С. 3. PDF

 

 

МСулима

З історії української мови: Популярний начерк. — Харків: Кооперативне видавництво «Рух», 1927. — 22 с., 1 мапа.  PDF

 

 

М. М. Тарасюк

Проти націоналістичних фальсифікацій розвитку української мови. — Київ: Наукова думка, 1973. — 60 с.   PDF

 

 

ККЦілуйко 

ХХІІ з’їзд КПРС і завдання радянського мовознавства // Підготовку учителів-філологів на рівень нових завдань. Доповіді та повідомлення на республіканській нараді завідуючих кафедрами мови та літератури педагогічних інститутів Української РСР. / За ред. І. К. Білодіда. – Запоріжжя: б. в., 1962. – С. 25–38.   PDF

 

 

Не напасть ли то? Нѣсколько словъ о фонетическомъ и этимологическомъ правописаніи написалъ АПШ. – [Львовъ:] Изданіе редакціи «Нового Пролома»[, 1887]. – 14 с.  PDF