Бор. Левин

Так орудовали буржуазные националисты // Правда. — 1933. — № 116 (5642). — 27 апреля. — С. 4.  PDF

 

 

ФПМедведєв 

Т. Г. Шевченко — основоположник сучасної української літературної мови // Вісник Харківського університету. — 1965. — №7 (Серія філологічна, вип. 1). — С. 5-10. PDF

 

 

А. Москаленко

Й. В. Сталін про національні мови та їх майбутнє // За більшовицькі кадри. — 1949. — № 30 (17 листопада). — С. 2; № 31 (19 листопада). — С. 2.  PDF

 

 

МФНаконечний 

Актуальні питання українського правопису // Научные записки Харьковского государственного педагогического института иностранных языков. — 1939. — Т. 1. — С. 83–108.   PDF

 

 

М. Ф. Наконечний

Міжнаціональні мовні контакти та взаємовпливи і їх роль у дальшому розвитку й збагачуванні мов соціалістичних націй. (На прикладі українсько-російських зв’язків)  //  Питання літературознавства та мовознавства. Тези доповідей та повідомлень республіканської наукової конференції (травень 1967 р.) / Голова редколегії Г. І. Шкляревський. – Харків: вид-во Харківського університету, 1967. – С. 113–116.   PDF

 

 

М. Наконечний 

Правописні справи // Нова Україна. — 1943. — Ч. 21 (335). — 28 січня. — С. 4. PDF

 

 

А. Ніковський

Вступне слово  //  Словник української мови. Зібрала редакція журнала «Киевская старина». Упорядкував з додатком власного матеріялу Борис Грінченко. 3-є видання, виправлене й доповнене / За ред. Акад. Сергія Єфремова та Андрія Ніковського. — Київ: Горно, 1927. — Т. І: А-Ґ. — С. V-XV.  PDF

 

 

 З. Г. Ніколаєнко

Боротьба навколо мовних питань на Закарпатті в 20-х — 30-х роках ХХ ст. // Українська мова в школі. — 1959. — № 5. — С. 25-29.  PDF

 

 

Мих. Олешко

Мова газетна і мова народна  //  Літературна газета. — 1939. — № 36 (16 липня) — С. 2.  PDF

 

 

Мобілізуємо маси на своєчасну поставку зерна державі. Промова тов. П. П. Постишева на пленумі ЦК КП(б)У 10 червня 1933 р. // Комуніст. — 1933. — № 156 (4215). — 22 червня. — С. 1-2.  PDF