МАЖовтобрюх  

Основні тенденції розвитку сучасної української літературної мови // Мова. Людина. Суспільство / Відп. ред. В. М. Русанівський. — Київ: Наукова думка, 1977. — С. 14–23.   PDF

 

 

Н. Забіла,   М. Пригара,   В. Бичко,   ДБобир

Давно знайомі "неологізми"... // Літературна Україна. — 1969. — № 91 (14 листопада). — С. 3.   PDF

 

 

К. Зеленецкій

О русскомъ языкѣ въ Новороссійскомъ краѣ. – Одесса: В типографіи Францова и Нитче, 1855. – 34 с.  PDF

 

 

М. Йогансен

Шляхи розвитку сучасної літературної укрмови  //  Вісти ВУЦВК. Додаток: Культура і побут. — 1925. — Ч. 27 (19 липня) — С. 1-2.  PDF

 

 

В. Л. Карпова

З історії українського правопису в Галичині (1917–1939 рр.) // Дослідження і матеріали з української мови. — Київ: Видавництво Академії наук Української РСР, 1960. — Т. ІІ. — С. 124–142.  PDF

 

 

І. Кириченко

До перегляду «Російсько-українського словника» 1948 року // Радянська Україна — 1952 — №40 (16 лютого). — С. 3–4. PDF

 

 

Н. Кошевой

Как "очищали" украинский язык // Правда. — 1937. — №274 (7240). — 4 октября. — Стр. 4.  PDF

 

 

М. Куп'янський

Большевицька русифікація української мови // Краківські Вісті (щоденник). — 1943. — Ч. 145 (883). — 8 липня. — С. 5–6.   PDF

 

 

О. Курило

Дещо до молдаванської діялектології та фолькльористики [відбитка] // Збірник заходознавства. — Київ, 1930. — Т. 2. — С. 213-222.   PDF

 

 

Юхим Лазебник

Світло й тіні в мовній історії України // Літературна Україна. — 1989. — № 35 (31 серпня). — С. 2‐3.  PDF