Д. Вадимов

Русско-украинский словарь и его составители // Правда. — 1937. — № 357 (7323). — 29 декабря. — С. 2.  PDF

 

 

В. С. Ващенко.

Основоположник української літературної мови // Научные записки [Днепропетровского государственного университета]. — 1940. — Т. ХХ: Сборник работ филологического факультета Днепропетровского государственного университета. — Вып. 1. — С. 29-65. PDF

 

 

В. С. Ващенко.

Про один різновид російсько-українського білінгвізму  //  Республіканська наукова конференція з питань російсько-українських мовних зв’язків. Тези доповідей. (грудень 1964 року). / Ред. О. М. Маштабей. — Луганськ: б. в. — С. 25–27.  PDF

 

 

Всеволод Ганцов.

Проблеми <розвитку> нашої літературної мови // Життя й Революція. — 1925. — №10. — С. 61-65. PDF

 

 

Двома мовами // Внѣшкольное Просвѣщеніе – Позашкільна Освіта. – 1918 (Іюль). – №1. – С. 3–7. PDF

 

 

Р. Домбчевський

За право мови. — Львів: Накладом Союзу Українських Адвокатів, 1934. — 88 с. PDF

 

 

ФТЖилко

Діалектні основи сучасної української літературної мови // Доповіді та повідомлення [Ужгородського державного університету]. Серія філологічна. — 1958. — №3: Матеріали першої Ужгородської міжвузівської конференції, присвяченої вивченню карпатських говорів. — С. 17-20. PDF

 

 

ФТ. Жилко  

Особливості діалектної основи сучасної української літературної мови // Українська мова в школі. — 1959. — №2. — С. 15-23.   PDF

 

 

ФТ.  Жилко

Формування і розвиток української мови в світлі даних історичної діалектології // Тези доповідей, виголошених на Львівській міжобласній діалектологічній нараді, яка відбулася 25–27-го квітня 1957 року в Інституті суспільних наук АН УРСР. — Львів, 1958. — С. 17-19.   PDF

 

 

М. А. Жовтобрюх

Визначний дослідник української мови (До 80‐річчя з дня народження О. Н. Синявського) // Українська мова і література в школі. — 1967. — № 12. — С. 18–25.  PDF