publ mozer 01

Michael Moser 

„Ruthenische“ (ukrainische) Sprach- und Vorstellungswelten in den galizischen Volksschullesebüchern der Jahre 1871 und 1872. — Wien; Berlin: LIT Verlag, 2007. — 269 S.

 

Монографія австрійського україніста Міхаеля Мозера, відомого в нас щонайперше збіркою статей «Причинки до історії української мови» (Харків, 2008; 2-ге вид. — Харків, 2009; 3-тє вид. — Вінниця, 2011), має за предмет цікаву сторінку в розвитку україномовного шкільництва в Галичині. Її назва в перекладі — «“Руські” (українські) мовний і поняттєвий світи за читанками для народних шкіл 1871—1872 рр.».  Саме під ту пору відбулося істотне наближення мови навчальних посібників цього типу до живої народної, яка надалі й запанувала в освіті серед галицьких українців.  Примітні читанки й своїм змістом: у них містяться елементи, що можуть уважатися за помічні в плеканні української національної свідомості галичан.  Цінність книжки, окрім запровадження в науковий обіг малознаних досі матеріалів, полягає в їх тонкому лінґвістичному аналізі на тлі попередніх публікацій подібного ґатунку. Цією студією автор уже вкотре вносить важливі нові акценти в дотеперішній науковий дискурс щодо історії української літературної мови.