publ lami 01

Giulia Lami 

Ucraina 1921—1956. — Milano: CUEM, 2008. — 155 p.

 

Ця книжка пера Джулії Лямі являє собою продовження попередньої авторчиної праці — «La questione ucraina fra ‘800 e ‘900» (Milano: CUEM, 2005), що рецензію на неї пера Сергія Вакуленка під назвою «Італійський погляд на українське питання» вміщено в 12-му томі «Збірника Харківського історико-філологічного товариства» (с. 321–345).  Виклад складається з трьох розділів: у першому йдеться про поділ України за підсумками І-ої світової війни та про розвиток подій у її підрадянській частині від утворення УСРР до голодомору 1932–33 рр.; у другому описано становище на українських землях поза Радянським Союзом у міжвоєнний період і перипетії ІІ ої світової війни; у третьому розглянуто наслідки нового перекрою Європи для України й особливості подальшої сталінської політики щодо неї у зв’язку з остаточним приєднанням Буковини, Галичини та Закарпаття — аж до розвінчання культу особи 1956 р.  Попри оглядовий характер цього видання, покликаного дати італійській публіці загальне уявлення про історію України в зазначених часових рамцях, Джулія Лямі вносить і низку цікавих тверджень оцінного характеру (дотичних, приміром, до розвитку українського націоналізму чи до єврейського питання за часів німецької окупації та в повоєнні роки).  Для українського читача може мати неабияку вартість і добре дібраний та структурований список літератури, де він знайде всі головніші західні публікації, що стосуються до цієї теми.