publ kiev e leopoli

Kiev e Leopoli: Il “testo” culturale / A cura di Maria Grazia Bartolini; Giovanna Brogi Bercoff. — Firenze: Firenze University Press, 2007. — 244 p.

 

Цей том видано за результатами конференції, що відбулася в Мілані у лютому 2007 р. Київ і Львів постають як два міста, символічні для української свідомості, що кожне з них пропонує власний “культурний текст”. Мова статей — переважно італійська (“українотеренних” авторів — у перекладі Джованни Броджі Беркоф і Мар’яни Прокопович), один текст надруковано по-англійськи і один по-французьки. Учасники репрезентують, крім італійських університетських осередків (Венеція, Верона, Мілан, Рим), також Київ, Люблин і Париж.

Зміст тому такий:

 

 

 

 

 

 

Giovanna Brogi Bercoff. Prefazione [Джованна Броджі Беркоф. Передмова].C. 7–9.

Giovanna Siedina. Il retaggio di Orazio nella poesia neolatina delle poetiche kieviane: alcuni modi della sua ricezione [Джованна С’єдіна. Горацієва спадщина в новолатинський поезії київських поетик: деякі способи її рецепції].C. 11–36.

Daniel Tollet. La connaissance du judaïsme en Pologne dans l'œuvre de Gaudencjusz Pikulski, La méchanceté des Juifs (Lwów 1760) [Даніель Толє. Знаття про юдейство в Польщі за твором Ґауденціуша Пікульського «Злоба жидівська …» (Львів 1760)].C. 37–46.

Kseniya Konstantynenko. La vita artistica a Leopoli nel Seicento: l'arte delle
icone
[Ксенія Константиненко. Львівське мистецьке життя XVII ст.: іконопис].C. 47–59 (із чотирма кольоровими репродукціями).

Maria Grazia Bartolini. Kiev e la formazione culturale di Skovoroda [Марія Ґрація Бартоліні. Київ і культурне виховання Сковороди].C. 61–75.

Aldo Ferrari. Le comunità armene di Leopoli e Kiev. Dinamiche di integrazione e assimilazione [Альдо Феррарі. Львівська та київська вірменські громади. Перебіг інтеґрації та асиміляції].C. 77–86.

Luca Bernardini. Leopoli è ovunque: alcune considerazioni su Duecittà di Adam Zagajewski [Люка Бернардіні. “Львів є десь інде”: деякі міркування про «Двоє міст» Адама Заґаєвського].C. 87–98.

Bożena  Myciek. Il viaggio sentimentale dei polacchi a Leopoli [Божена Мицєк. Сентиментальні мандри поляків до Львова].C. 99–124.

Oleksij Toločko. Peripatetic History: Russian Travellers to Kyiv in the Early Nineteenth Century and how Ukraine’s Past Was Forged [Олексій Толочко. Мандрівна історія: російські гості Києва початку ХІХ ст. та ліплення української минувшини].C. 125–137.

Giulia Lami. L'epopea di Kiev nella memorialistica dell'emigrazione russa (1918–1920)[Джулія Лямі.Київська епопея в російській еміґраційній мемуаристиці (1918–1920)].C. 139–164.

Ewa Anna Rybałt. Il neobizantinismo tra Kiev e Leopoli: la cattedrale di San Vladimiro e la chiesa della Trasfigurazione[Ева Анна Рибалт. Неовізантійський стиль між Києвом і Львовом: Володимирський собор і Преображенська церква].C. 165–173.

Simona Merlo. Kiev città santa? Permanenze e discontinuità nella rappresentazione di un luogo-simbolo dell'ortodossia [Сімона Мерльо. Київ — святе місто? Константи та перестриби в зображенні місця православної символіки].C. 175–185.

Tamara Hundorova. Kiev tra romanzo e romanza: la desacralizzazione del topos cittadino [Тамара Гундорова. Київ між романом і романсом: десакралізація міського топосу].C. 187–196.

Eleonora Solovej. La poesia della "Scuola di Kiev" come accusa contro
il sistema
[Елеонора Соловей. Поезія “Київської школи” як звинувачення системи].C. 197–203.

Oxana Pachlovska. Kiev nella rivoluzione arancione e la crisi dell'ortodossia[Оксана Пахльовська. Київ пори Помаранчевої революції та криза православ’я].C. 205–226.

Olena Ponomareva. Kiev, Leopoli e Donec'k nel discorso politologico moderno: alcuni aspetti del regionalismo ucraino [Олена Пономарева. Київ, Львів і Донецьк у сучасному політологічному дискурсі: деякі аспекти українського реґіоналізму].C. 227–235 (із чотирма мапами).