Holodomor

Holodomor. A Desconhecida Tragédia Ucraniana (1932—1933) / Ed. por Beata Cieszyńska, José Eduardo Franco; com a colaboração especial de Ana Carina Prokopyshyn, Luís de Matos Ribeiro. — Coimbra: Grácio Editor, 2013. — 207 p. 

Ця книжка — перша наукова збірка на українську тематику, видана в Портуґалії.  Її назва в перекладі — «Голодомор. Незнана українська трагедія».  Редактори Беата Цєшинська (польська дослідниця, що тривалий час працювала в Портуґалії) та відомий лісабонський історик Жузе Ідуарду Франку запросили до участі представників різних портуґальських університетів, а також діячів місцевої української громади та інших українських авторів.  Жанрова палітра вміщених у книжці текстів дуже строката: від поважних оглядово-аналітичних розвідок до передруків газетних публікацій і мистецьких проспектів.  Є в ній і ілюстративна частина.  Довідкову вартість має перелік офіційних декларацій із засудженням Голодомору від різних міжнародних і національних органів, складений Аною Каріною Прокопишин і Луїшем ді Матушем Рібейру.  Докладну рецензію книжки авторства Сергія Вакуленка подано в 15-му томі «Збірника Харківського історико-філологічного товариства» (с. 449-463).  Зміст збірки такий:

 

 

 

I PARTEAPROXIMAÇÕES HISTÓRICAS

[ЧАСТИНА І — ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ]

António Ramos dos Santos. A trajectória económica da U.R.S.S. e a Grande Fome na Ucrânia. — P. 33-39.

[Антон’ю Рамуш душ Сантуш.  Історична путь СРСР і Голодомор в Україні].

Carlos Gaspar. A Grande Fome na Ucrânia (19321933). — P. 41-46.

[Карлуш Ґашпар.  Голодомор в Україні (1932—1933)].

José Luís Andrade.  Espectros da História Os outros 6 milhões.  Holodomor O holocausto ucraniano.P. 47-49.

[Жузе Луїш Андраді.  Дальші 6 мільйонів привидів для історії.  Голодомор — Український голокост].

Luís de Matos Ribeiro. Holodomor: O Império da Fome.— P. 51—108.

[Луїш ді Матуш Рібейру.  Голодомор: імперія голоду].

Rui Miguel Ribeiro. Holodomor, Relações Internacionais e Interesse Nacional. — P. 109-113.

[Руї Міґел Рібейру.  Голодомор, міжнародні взаємини та національний інтерес].

Henrique Vaz Duarte. Holodomor A Morte Sem Voz. — P. 115-119.

[Енрікі Ваш Дуарті.  Голодомор — безголоса смерть].

António Rosa Mendes. Holodomor — História e Justiça. — P. 121-122.

[Антон’ю Роза Мендіш.  Голодомор: історія і справедливість].

 

II PARTEAPRECIAÇÕES JURÍDICAS

[ЧАСТИНА ІІ — ПРАВОВІ ОЦІНКИ]

Volodymyr Vassylenko. O Holodomor como Genocídio. Uma Avaliação Jurídica. — P. 125-159.

[Володимир Василенко. Голодомор 1932—1933 років в Україні як злочин геноциду: правова оцінка].

 

III PARTEIMPRESSÕES DA IMPRENSA

[Частина ІІІ — ВРАЖЕННЯ В ПРЕСІ]

 

i. Meios de Comunicação Portugueses

[1. Портуґальські засоби масової інформації].

Luciano Amaral.  A Grande Fome. — P. 163-164.

[Лус’яну Амарал.  Великий голод].

Nuno Rogeiro.  Holodomor. — P. 165-166.

[Нуну Ружейру.  Голодомор].

 

ii. Comunidade Ucraniana em Portugal

[2. Українська громада в Портуґалії].

Mariya Dets. Os ucranianospedem o reconhecimento da “Grande Fome” (Golodomor).— P. 167-170.

[Марія Дец.  Українці вимагають визнання Голодомору]

Pavlo Sadokha.A Comunidade Ucraniana em Portugal e o Holodomor. Um Dever de Memória.— P. 171-177.

[Павло Садоха.  Українська громада в Портуґалії і Голодомор.  Обов’язок пам’яті]

Rostyslav Tronenko. O Golodomor no contexto da Quinzena Histórica e Cultural da Ucrânia na Universidade de Lisboa em 2009. — P.178-180.

[Ростислав Троненко.  Голодомор у контексті українського історично-культурного півмісячника в Лісабонському університеті 2009 р.].

 

IV PARTE VISÕES ARTÍSTICAS

[ЧАСТИНА IV— МИСТЕЦЬКІ ВІЗІЇ]

Rui Bebiano.  “O cativeiro constrói”A ideia de redenção na literatura do Gulag. — P. 183-190.

[Руї Біб’яну.  “Неволя виховує” — ідея спасіння в літературі про Ґулаґ].

Manuel Valente Alves.  Holodomor Paisagem desertificada. Exposição «Et in Arcadia Ego». — P. 191-196.

[Мануел Валенті Алвіш.  — Голодомор — Безлюдний краєвид. Виставка «Et in Arcadia Ego»].

Tiago Pimentel. Holodomor Famine with Children. — P. 197.

[Т’яґу Піментел.  Голодомор — Голод із дітьми].

Henrique Vaz Duarte. Holodomor. — P.198

[Енрікі Ваш Дуарті.  Голодомор].

Francisco Providência. Ilustração do texto de Nuno Rogeiro. — P. 199.

[Франсішку Прувіденс’я.  Ілюстрація до тексу Нуну Ружейру].

 

VPARTEDECLARAÇÕES

[ЧАСТИНА V — ДЕКЛАРАЦІЇ]

Luís de Matos Ribeiro,Ana Prokopyshyn. Introdução e Apresentação.P. 203-205.

[Луїш ді Матуш Рібейру, Ана Прокопишин.  Вступ і ознайомчі завваги].

Listagem de Documentos

[Перелік документів]. 

1. Organizações Internacionais. — P. 206.

[1. Міжнародні організації].

2. Parlamentos Nacionais. — P. 206-207.

[2. Національні парламенти].

3. Dirigentes Políticos e Religiosos. — P. 207.

[3. Політичні та релігійні діячі].

4. Assembleias Regionais, Estaduais e Municipais. — P. 207.

[4. Реґіональні, міські та селищні представницькі органи].

5. Comunidade Académica. — P. 207.

[Наукове співтовариство].

6. Cerimónias que assinalam o Aniversário do Holodomor. — P. 207.

[6. Урочистості з нагоди річниці Голодомору].