publ Shevelov CollectionЮрій Шевельов: виклик часу і відповідь науковця. — Київ: МП Леся, 2010. — 174 с.

 

Книжка позиціонується як колективна монографія, присвячена формуванню Юрія Шевельова як науковця та його ролі в розвитку світового українознавства. За структурою вона поділена на три розділи, а другий і третій розділи ще й на параграфи; притому кожний такий структурний елемент написаний іншим автором і становить закінчену цілість. Як зазначено у висновках, здійснене дослідження “є аспектуалізованим і ще далеко не всеохопним”; воно має бути “одним із зачинів для подальшої, так необхідної та сподіваної дослідницької праці над науковою спадщиною Юрія Шевельова” (с. 162). Видання вийшло під егідою Центру українознавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка; цю установу репрезентують і більшість авторів.

 

 

 

 

Основний зміст:

 

Вступ. — С. 5-7.

РОЗДІЛ 1.

Постать Юрія Шевельова на тлі доби. — С. 8–45.
(авторка — Валентина Піскун)

  

РОЗДІЛ 2.  Юрій Шевельов і питання мовної культурології. — С. 46–105.

2.1. Мовна ретроспекція як культуротворче підґрунтя в дослідницькому пошуку, породженому добою Ю. Шевельова. — С. 46–72.
(автор — Анатолій Ціпко)

2.2. Наукова спадщина Ю. Шевельова і проблеми походження українського народу. — С. 72–97.
(авторка — Тетяна Воропаєва)

2.3. Концепція історії української мови Юрія Шевельова: подолання міфів. — С. 97–105.
(авторка — Галина Наєнко)

  

РОЗДІЛ 3. Слово і словесність в українському культурному хронолозі: наукове бачення Юрія Шереха. — С. 106–159.

3.1. Український літературний процес: тло і постаті у концепційних оцінках Ю. Шевельова (Ю. Шереха). — С. 106–124.
(авторка — Тетяна Шептицька)

3.2. Проблема національної своєрідності  української літератури у творчій спадщині Ю. Шевельова. — С. 124–136.
(автор — Сергій Денисюк)

3.3. Духовність українського літературного процесу як категорія вічного (роздуми Ю. Шевельова). — С. 136–140.
(авторка — Лариса Рева)

3.4. Роздуми з приводу чи привід для роздумів: Ю. Шерех про драматургію Лесі Українки. — С. 140–150.
(авторка — Павлина Дунай)

3.5. “Велична концепція України в нашій добі” (сучасні рефлексії з приводу праці Ю. Шереха «Над Озером. Баварія. Триптих про добу, про мистецтво, про провінційність, про призначення України, про голуби і інші речі». — С. 150–159.
(авторка — Валентина Піскун)

 

Висновки. — С. 160-162.

 

Книжку доповнює бібліографія на 134 позиції, додаток (лист Любомира Винара до редакції газети «Свобода» від 4 червня 2002 р.) і відомості про авторів.