publ pronkevych oleksandr natsiya naratsiya ispanskiy literaturi doby modernizmuОлександр Пронкевич

Нація-нарація в іспанській літературі доби модернізму. — Київ: Педагогічна преса, 2007. — 254 с.

 

Перша україномовна монографія про еспанську літературу.

Автор, миколаївський літературознавець, поки що єдиний в Україні доктор наук з еспаномовних літератур, розглядає літературний процес в Еспанії кінця ХІХ — першої третини ХХ ст. як віддзеркалення процесів націєтоворення, роблячи необхідні екскурси в сучасність та в попередні епохи.  Дослідник наголошує на потребі врахування багатокультурності Еспанії для розуміння її літератури та піддає критиці панівну протягом ХХ ст. тезу про незаперечну першість Кастілії у формуванні еспанської держави та культури.

Плідно розвиваючи ідею Гомі Бгабги про нарацію нації О. Пронкевич розкриває як конструювалася національна еспанська ідеологія, будівничі якої часто йшли від художнього тексту до ідеологем, а потім прагнули добачити ідеологеми у класичних текстах.  Під тим же кутом зору розглянуто, як географія формує естетику й філософію та як потім відбувається й зворотний зв’язок.  Не лише для фахівців-еспаністів був би цікавий розділ «Дон Хуан крізь призму національного міфу», де подано власне еспанське сприйняття міфологеми, що тепер уже стала загальносвітовим надбанням, адже в Україні мало хто знає як оцінюють цей образ самі еспанці.

Неабиякий інтерес для українського гуманітарія становить третя частина «Іспанський вимір нарації української нації», де продемонстровано що одна з найяскравіших націй Європи переживає мало не ті самі національно-духовні кризові явища, що й тривалий час бездержавна нація українська.  З другого боку,  докладно показано, як еспанська проблематика у добу європейського міжвоєння сприймалася на підрадянській і на підпольській Україні, наскільки близькою філософія Х. Ортеги-і-Ґассета була і для Д. Донцова, і для М. Хвильового, якою мірою донкіхотизм та донхуанізм ставали парадигматичними для прози того ж Миколи Хвильового, Юрія Яновського, Валер’яна Підмогильного, В. Домонтовича (Віктора Петрова).

 

Довідка:

publ pronkevych oleksandr fotoОлександр Пронкевич закінчив факультет іспанської мови Київського національного лінгвістичного університету.

Кандидат філологічних наук, доцент Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили.

Коло наукових інтересів: історія іспанської літератури, проблеми викладання літератури в середній та вищій школі в контексті культурних студій.

Автор підручника «Зарубіжна література ХІХ ст. для 10 класу», який на Львівському книжковому форумі 2004 р. було визнано переможцем у номінації «Кращий підручник».

У 2003-2004 навчальному році за Програмою академічних обмінів імені сенатора Фулбрайта студіював іспанську літературу в Університеті штату Вісконсін-Медісон.

2005 року здійснював індивідуальний дослідницький проект в Університеті Країни Басків (Віторія-Гастейс) за стипендією іспанської агенції з міжнародного співробітництва.

Член Міжнародної асоціації іспаністів.

Нагороджений Медаллю Петра Могили Національного університету «Києво-Могилянська академія» за внесок у розбудову української освіти.

Ігор Оржицький