Popovskyi

Анатолій Поповський

Лінгвістичне та історико-культурне значення полтавських говорів у формуванні української літературно-національної мови. — Дніпропетровськ: Ліра, 2015. — 292 с.

  

Книжка являє собою передрук кандидатської дисертації Анатолія Поповського, що її оборона відбулася ще 1972 р.  Жодних змін у первісний текст автор не вніс, зазначивши тільки в передньому слові, що читач зможе — серед іншого — відчути “заідеологізований дух минулої епохи” (с. 4).  Однак на ділі в роботі переважають не ідеологічні штампи, а ретельне й різнопланове дослідження внеску полтавських діячів у формування та розвиток української літературної мови.  Різні аспекти дослідженої теми віддзеркалено назвами розділів: «Значення освітніх заходів на Полтавщині в розвиткові української мови» (с. 23-54), «Фольклорні фіксації полтавських говорів та значення їх у розвитку української мови» (с. 55-88), «Театральні сили Полтавщини і їх діяльність в унормуванні української літературної мови» (с. 89-120), «Загальнокультурна діяльність письменників Полтавщини та значення її в розвиткові української літературної мови» (с. 121-157), «Лінгвістична спадщина науковців Полтавщини та місце її в загальному розвитку української мови» (с. 158-205), «Роль полтавської преси в трансформуванні місцевого мовлення до української літературної мови» (с. 206-237).  Автор звертає увагу на численні важливі деталі, що увиразнюють образ розвитку української мови на Полтавщині до 1917 р.  Зокрема, він розглядає питання впливу полтавської вимови на вироблення взірцевої української сценічної мови.  Студію супроводжує список використаної літератури на 462 позиції.