ivanov bibliografПетро Іванов — дослідник Куп’янщини (1837–1931): Біобібліографічний покажчик / Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка, спілка етнологів та фольклористів м.Харкова; Уклад. О. М. Дмитрієва; Наук. ред. М. М. Красиков. — Харків: Крок, 2007. – 104 с.

 

Вагомий бібліографічний довідник наводить дані про праці Петра Іванова, напевно чільного етнографа любителя сходу України початку ХХ ст. (109 позицій + 4 праці виконані під безпосереднім керівництвом Петра Іванова). Література про життя та діяльність Петра Іванова досить теж істотна (415 позицій). Як і всякий біобібліографічний довідник уже зараз можна розширити й доповнити, але дана праця дуже потрібна й важлива для етнографічних та етнологічних студій.