ivanov poveryaПетр Иванов  

Жизнь и поверья крестьян Купянского уезда Харьковской губернии / Упорядкування і передмова М. М. Красикова. — Харків: Майдан, 2007. — Харків: Майдан, 2007. — XLIII, 216, Х, 58 с. (Серія «Студії з фольклору та етнографії Слобожанщини». — Вип. 2).

 

Петро Іванов (1837–1931) — є одним із найбільших та найвизнаніших українських етнографів. Дана книжка – перевидання праці етнографа, опублікованої в Збірнику Харківського історико-філологічного товариства 1907 р. Досить істотною є передмова до видання сучасного філолога й етнографа Михайла Красикова. З неї довідуємося цікаву деталь: Петро Іванов, досліджуючи українське селянське життя, був противником запровадження української мови у школі й узагалі політичних вимог українства, себто сприймав українців як етнографічну масу, не вболіваючи за їхнє політичне майбутнє. Саме перевидання дуже цінне, бо знайомить з річним циклом й духовною культурою населення сучасних Харківської та Луганської областей. У додатку передруковано, теж репринтно, цікаву статтю 1899 р.(з часопису «Этнографическое обозрение») Варвари Щелоковської (вчительки Куп’янської гімназії, яка мешкала у будинку Петра Іванова) про їжу та питво українців.