publ Neliuba 2012Анатолій Нелюба

Словотворчість незалежної України 1991–2011: Словник. — Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2012. — 604 c.

 

У виданні подано новотвори, зафіксовані автором — Анатолієм Нелюбою — в різних стилях і різновидах української мови доби незалежності (1991–2011 рр.). Серед них трапляються й одиниці оказіональні, що навряд чи ввійдуть до загального узусу; їх поява у словнику відповідає авторовій настанові на оприявнення прихованих ресурсів і можливостей номінації, притаманних українській мові. Зібраний матеріал, згідно з авторським задумом, ілюструє номінацію тільки словотвірну; до словника не внесено інновацій, посталих унаслідок процесів морфолого-синтаксичних, лексико-синтаксичних, лексико-семантичних, пов’язаних з абревіаційними перетвореннями та под. Книжка віддзеркалює живі процеси розвитку мови, що значно пожвавилися після набуття нею статусу державної та загальнонаціональної з проголошенням незалежності України.