PalitraЛінгвістична палітра: Збірник наукових праць з актуальних проблем лінгвістики / Гол. ред. Л. А. Лисиченко. — Харків, 2009. — 372 с.

 

Збірку видано на честь ювілею Олени Андріївни Олексенко, завідувачки кафедри української мови Харківського національного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди.  На початку вміщено дві статті, присвячені професійній і науковій путі ювілярки.  Наукові розвідки тематично поділено на такі розділи: «Історія та філософій мови» (3 публікації), «Лінгвістична концептологія» (7 публікацій), «Комунікативна лінгвістика» (2 публікації), «Лексика. Лексикологія. Фразеологія» (9 публікацій), «Граматика» (8 публікацій), «Стилістика тексту» (3 публікації), «Граматична стилістика» (4 публікації).  Цей  розподіл відображає відносну вагу різних напрямків дослідження в сучасному харківському мовознавчому колі — адже й переважна більшість ґратулянтів — 33 з 41 — харківці (крім них, є ще представники Донецька, Луганська, Львова, Полтави).  Книжку доповнює гарна добірка кольорових світлин, що ілюструють ювілярчину біографію.  Зміст збірки такий:

 

 

СЛОВО ПРО ЮВІЛЯРА

Лідія Лисиченко, Ірина Тимченко.  Із любов’ю до людини. — С. 3-6.

Тетяна КосмедаОлена Андріївна Олексенко — яскрава особистість ХНПУ імені Г. С. Сковороди. — С. 7-16.

 

ІСТОРІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ МОВИ

Ірина БогдановаМ. Костомаров і його роль у формуванні української літературної мови першої половини XIX століття. — С. 17-23.

Сергій ВакуленкоЗі спостережень над співвідношенням між логікою та словотвором упізньосхоластичній філософії. — С. 24-38.

Петро РедінДержавні правові документи про розвиток і функціонування української мови. — С. 39-42.

 

ЛІНГВІСТИЧНА КОНЦЕПТОЛОГІЯ

Костянтин ГолобородькоВербалізація концепту НАРОД у поетичній картині світу Олександра Олеся. — С. 43-51.           

Ольга Густодим, Любов СавченкоМодифікатор сонце в астральній моделі світу Лесі Українки. — С. 52-66.

Олександра ЄфименкоЛінгвокультурний елемент мови творів Юрія Яновського. — С. 67-74.

Тетяна КовальоваМова як засіб вираження національної самосвідомості. — С. 75-83.

Оксана ТаранСучасна українська пісня — індикатор процесів деформації мовної картини світу? — С. 84-93.

Надія ЛарінаАнтропоніми як експліцитний інтертекстуальний засіб вираження концептуальної опозиції свій чужий у поетичному мовленні періоду Великої Вітчизняної війни. — С. 94-104.

Ольга ЯцкевичДо питання про співвідношення концепту й мовного знака. — С. 105-111.

 

КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА

Флорій БацевичЕмпатія як категорії тексту (дискурсу). — С. 112-128.

Тетяна КосмедаМовна спроможність, комунікативна компетенція, мовна особистість як проблемні питання сучасного українського мовознавства. — С. 129-140.     

 

ЛЕКСИКА. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

Ірина КочанНова лексика з міжнародними компонентами та побутове мовлення. — С. 141-151.    

Лев ПолюгаПоєднання засад лексикології, теоретичної та прикладної лексикографії. — С. 152-169.

Ірина КозкаДо питання про синонімічні відношення в групі прикметників портретної характеристики людини. — С. 160-166.

Юлія ЛебеденкоФразеосемантичний ряд “родинні стосунки” у системі фразеологізмів із компонентом хата. — С. 167-173.

Наталія ЛихошерстоваПроблема адекватності перекладу сленгових одиниць (на матеріалі роману Дж. Селінджера «Над прірвою у житі»). — С. 174-180.

Неля НікулінаВторинна лексична номінація в українській транспортній термінологічній мегасистемі (на матеріалі термінів автомобілебудування). — С. 181-187.

Тетяна ОсіповаПроблема типології паремій в аспекті традиційної та нової лінгвістичних парадигм. — С. 188-200.

Вікторія СухенкоЛексико-тематичні парадигми поетичних творів Дмитра Білоуса. — С. 201-208. 

Ольга Черемська, Ірина ХодарєваЛексико-семантичне поле любов у романі П. Загребельного «Тисячолітній Миколай»: концептуальний підхід. — С. 209-217.

 

ГРАМАТИКА

Анатолій ЗагніткоОсновні різновиди службовості-допоміжності в реченні і тексті: закономірності вияву. — С. 218-231.

Микола СтепаненкоАнтонімічні протиставлення у сфері просторових прийменників. — С. 232-245.

Тетяна БєляеваДо пошуків дефініції поняття варіант у застосуванні до синтаксичних одиниць. — С. 246-258.

Ганна ГамоваДо проблеми семантики предикатів, що формують і мотивують синтаксему мети. — С. 259-264.

Поліна Ткач, Олена ВащенкоОсобливості семантичної структури висловлень зі значенням преференційності. — С. 265-271.

Юлія МанохінаОсобливості парадигматичних відношень іменників із семантикою збірності. — С. 272-278.

Ольга МізінаСинонімія прикметникових словотвірних груп на -Æ-ий/-н-ий. — С. 279-293. 

Тетяна МорозСемантико-граматична асиметрія родових значень і форм при процесах субстантивації. — С. 294-302.

 

СТИЛІСТИКА ТЕКСТУ

Анатолий ГулакМорфология повествователя. — С. 303-312.

Сергій ДорошенкоМову треба плекати, а не руйнувати. — С. 313-319.

Олена МаленкоСлово як матерія сміху в постмодерному іронічному досвіді. — С. 320-333.

ГРАМАТИЧНА СТИЛІСТИКА

Володимир КалашникФункціонально-семантичне поле аспектуальності в ідіостилі (за матеріалами ліричної поезії Василя Борового та Петра Ротача). — С. 334-342.

Світлана МартиноваКонотативно марковані оніми в українській поезії періоду сучасного постмодерну. — С. 343-350.

Інна ПавловаФункціональна навантаженість числівника один в ідіостилі Б. Олійника. — С. 351-356.

Оксана ХаліманВзаємодія лексичного і граматичного значень в аспекті аксіологічної прагмалінгвістики (на матеріалі негативно-оцінних числових форм іменників). — С. 357-364.

 

Відомості про авторів. — С. 365-369.