Lysychenko cover

Лідія Лисиченко 

Говірки Східної Слобожанщини: поліаспектний аналіз. — Харків: Монограф, 2014. — 147 с.

 

У європейській традиції немає такого поняття, як "автореферат дисертації".  Оборону її вважають остаточно зреалізованою, коли сам текст обороненої дисертації виходить друком у котромусь науковому видавництві.  Із кандидатською дисертацією Лідії Андріївни Лисиченко це сталося по спливі якихось неповних шістдесяти років.  Матеріал до неї авторка збирала в 1949—1952 рр.; оборона відбулася 1955 р.  А втім, і сьогодні робота становить значний науковий інтерес, оскільки після 1950-х рр. діалектологічні студії на теренах Харківщини ставали дедалі рідкіснішими, а поки не зійшли майже нанівець в останні десятиріччя.  У роботі досліджено говірки двох східних районів Харківської області: Куп’янського та Дворічанського; їх опис і аналіз здійснено на фонетичному, граматичному та лексичному рівнях.  Подано в ній і зразки говіркового мовлення.  Основному текстові передує коротке вступне слово «Від автора», написане для цієї публікації.  У ньому наголошено на вазі слобожанських говірок для вироблення загальноукраїнської літературної мови.

 

Зразок говірки:

 

Lysychenko sample