vakulenko xiftСергій Валентинович Вакуленко — Голова Харківського історико-філологічного товариства.

Народився 1960 р. в Харкові, де й закінчив місцеву середню школу № 51, а відтак філологічний факультет Харківського університету (з відзнакою).  По закінченні студій викладав у 1982—86 рр. російську мову студентам-чужинцям у Харківському політехнічному інституті.  Рівночасно працював перекладачем науково-технічної літератури в Харківській торговельно-промисловій палаті (італійська, портуґальська, словацька, чеська та французька мови).  У 1986—89 рр. навчався в аспірантурі Університету дружби народів ім. Патріса Лумумби (Москва, Росія), здобувши там-таки 1989 р. науковий ступінь кандидата філологічних наук із фаху “порівняльно-історичне, типологічне та зіставне мовознавство, теорія перекладу”. 

 Повернувшися до Харкова, нетривалий час знову перебував на посаді викладача російської мови в політехнічному інституті, а з вересня 1990 р. перейшов на кафедру української мови Харківського державного педагогічного інституту ім. Григорія Сковороди.  Читав лекції, зокрема, з фонетики та фонології, лексикології, стилістики сучасної української літературної мови.  У 1993—96 рр. навчався в докторантурі при кафедрі української мови Харківського педінституту.  За цей час відбув наукові стажування в Австрії (1994 р., Віденський університет, тривалість — 3 місяці) та в Польщі (1994—95 рр., Інститут славістики Польської академії наук у Варшаві, тривалість — 6 місяців).  У 1996 р. започаткував викладання польської мови на факультеті української мови та літератури Харківського педагогічного інституту (згодом університету), де з 1998 р. існує окрема спеціалізація “українська мова та література, польська мова”.  Кількаразово виїздив на наукові стажування до Австрії (1998, 2001, 2005, 2007, 2008 рр. — щоразу по два місяці у віденському інституті «Янінеум»), а також до Франції (1999—2000 рр., VII-ий Паризький університет ім. Дені Дідро, тривалість — 9 місяців) та до Німеччини (2001 р., Бібліотека ім. герцоґа Авґуста у Вольфенбюттелі, тривалість — 3 місяці).  У 2003—06 рр. відбув трирічні післядокторські студії в Лісабонському університеті (Портуґалія).

 

Із 1998 р. і дотепер обіймає посаду доцента на кафедрі української мови Харківського національного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди.  Окрім низки полоністичних дисциплін, викладає під цю пору також курси загального мовознавства, історії мовознавства та історії української мови.

Із 1994 р. є дійсним членом міжнародних наукових товариств: британського The Henry Sweet Society for the History of Linguistic Ideas, німецького Studienkreis Geschichte der Sprachwissenschaft, французького La Société d’Histoire et d’Épistémologie des Sciences du Langage.

У Харківському історико-філологічному товаристві з 1993 р. (на посаді наукового секретаря — з 1994 р.).  Як відповідальний секретар, брав участь у редаґуванні всіх томів «Збірника Харківського історико-філологічного товариства» починаючи з другого (1994 р.).

Іноземний член наукової ради журналу «Letras com Vida» (Лісабон), член міжнародного рецензійного комітету журналу «Cahiers de l’ILSL» (Льозана), член наукового комітету журналу «Rivista di Filosofia Neo-Scolastica» (Мілан).

Хронологічно перша сфера наукових інтересів — лексична семантика та структуралістичні методи її дослідження (в зіставному аспекті).  Дальші студії дедалі більше зміщувалися в бік загальнотеоретичних питань мовознавства та філософії мови.  Низку публікацій присвячено історії філософічної рефлексії над мовою в ранньоновочасній західноєвропейській традиції (Ян Амос Коменський, Томас Гобз, Джон Лок, Ґотфрід Вільгельм Ляйбніц, Джамбаттіста Віко, Йоган Ґеорґ Гаман, Емануель Сведенборг).  Під час перебування за кордоном опрацьовано також раціоналістичні концепції, притаманні французькому та німецькому Просвітництву.  Перебіг дослідницької праці спонукав до глибшого зацікавлення семіотичними та мовними теоріями, присутніми в античній і схоластичній філософії (включно з пізньою схоластикою та її виявами, зокрема, на іберійському, польському та українському ґрунті).  Предметом особливої уваги є мовознавчі погляди Олександра Потебні та його учнів (Дмитра Овсянико-Куликовського, Олекси Ветухова).  Окрім того, кілька публікацій присвячено питанням польсько-українських мовних контактів та перипетіям існування української літературної мови в ХХ ст.

Переклади творів красного письменства: з англійської (Едґар Алан По, Джон Фаулз), французької (Андре Жід), чеської (Ярослав Гавлічек), шведської (Вернер фон Гейденстам) мов.

Переклади наукових праць: з англійської (Юрій Луцький, Юрій Шевельов, Тері Мартін, Марія Ґрація Бартоліні), італійської (Лія Форміґарі), нідерландської (Ян Нордехраф), німецької (Людольф Мюллєр, Клим Ганкевич, Міхаель Мозер, Ільзе Ермен, Йоган Геузінха, Маттіас Аумюллєр, Дмитро Чижевський, Ватрослав Яґіч), польської (Януш Ріґер, Оля Гнатюк), портуґальської (Олґа Помбу), російської (Александру Хашдеу), румунської (Еміль Ґріґораш), французької (Юрій Шевельов), хорватської (Ватрослав Яґіч) мов.


 

КНИЖКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Un comparatiste avant la lettre :  Ivan Pereverzev et ses « Preceptes de la rectitude grammaticale russe … à l’usage des Ukrainiens » (1782). — Paris: Institut d’études slaves, 2010. — 115 p. [спільно з Сільві Аршембо].

     Рецензія:

         The Slavonic and East European Review. 2011. Vol. 89. No. 4 P. 698-700 (рецензент Андрій Даниленко).

Два століття сковородіяни: Бібліографічний покажчик — Two centuries of Skovorodiana: Bibliographical Guide. Харків: Акта, 2002. — 528 с. [спільно з Леонідом Ушкаловим і Аллою Євтушенко].

     Рецензія:

         Zeitschrift für Slavische Philologie. — 2004. — Bd. 63. —Ht. 2. — S. 465-467 (рецензентка — Елізабет фон Ердман).

Засади польської вимови та письма. — Харків: Ксілон, 2000. — 56 с. [спільно з Вікторією Піддубною].

Ukrainian. — Munchen; Newcastle: LINCOM Europa, 1995. — 70 p. [спільно з Андрієм Даниленком].

     Рецензії:

         Australian Slavonic and East European Studies. 1996. Vol. 10. No. 2. P. 214-218 (рецензент Роланд Сасікс);

         Bulletin de la Societé Linguistique de Paris. 1996. T. 91. Fasc. 2. P. 368-370 (рецензент Сільвен Патрі);

         Strani jezici. 1996. God. 25. Sv. 1-2. S. 105-106 (рецензентка Снєжана Кордіч).

ВИБРАНІ СТАТТІ (ХХІ ст.)

 

2016

Les emprunts de Potebnja à Lazarus: essai d’élucidation // Cahiers de l’ILSL [Institut de linguistique et des sciences du langage]. — 2016. — Nº 46: Potebnja, langage, pensée / Éd. par Patrick Sériot et Margarita Schoenenberger. — P. 185-202.

2015

Співвідношення історії та теорії мовознавства в концепції Валерія Акуленка // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Філологія. — 2015. — Вип. 73. — С. 93-99.  PDF

Příspěvky George Y. Shevelova k ukrajinské etymologii // Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost III. Jazyk. Kolektivní monografie věnovaná 20. výročí zahájení výuky ukrajinštiny jako studijního oboru na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně / Ed.: Halyna Myronova, Oxana Čmelíková (Gazdošová), Petr Kalina, Krystyna Kuznietsova, Ihor Shysterov. — Brno: Jan Sojnek — Galium, 2015. — S. 83-91.

2014

Диявольська мова (спроба систематичного осмислення) // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. — Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2014. — Т. 15. — С. 131-156.

Мовознавчий доробок Олександра Потебні в оцінці Ватрослава Яґіча // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. — Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2014. — Т. 15. — С. 205-228.

L’universalité du discours et le génie des langues dans la Grammaire Générale philosophique et littéraire (1823—1824) de Nicolas Paquis de Sauvigny // History of Linguistics 2011: Selected Papers from the 12th International Conference on the History of the Language Sciences (ICHoLS XII), Saint Petersburg, 28 August — 2 September 2011 / Ed. by Vadim Kasevich, Yuri Kleiner, Patrick Sériot. — Amsterdam; Philadelphia: Benjamins, 2014. — P. 63-70.

Переклад наукового доробку Юрія Шевельова: здобутки та перспективи // Юрій Шевельов: учора, сьогодні, завтра: збірка за підсумками наукових викладів у Харкові 30 жовтня 2013 р. / Ред. кол.: Сергій Вакуленко, Володимир Калашник, Роман Трифонов.— Харків: Майдан, 2014. — С. 113-129.  ЧИТАТИ 

Algumas reflexões acerca do lugar dos autores religiosos portugueses na vida intelectual ucraniana dos séculos XVII e XVIII // Para a História das Ordens e Congregações Religiosas em Portugal, na Europa e no Mundo / Coord.: José Eduardo Franco, Luís Machado de Abreu. — Prior Velho: Paulinas, 2014. — Vol. I. — P. 219-239.

Manualul de logică al lui Friedrich Christian Baumeister și rolul său în dezvoltarea limbajului științific în țările Europei de Est // Dialogul slaviștilor la începutul secolului al XXI-lea. — 2014. — An. III. — Nr. 1. — P. 325-335. PDF

2013

Die Teufelssprache — Versuch einer systematischen Einordnung // Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft. — 2013. — Bd. 23. — Ht. 2. — S. 199-224.

2012

Definir filosoficamente a imagem: A tentativa de Augustinho Lourenço, SJ (1634—1695) // Da Civilização da Palavra à Civilização da Imagem / Org.: Olga Pombo, António Guerreiro. — Lisboa: Fim do Século, 2012. — P. 155-172.

Листи Ізмаїла Срезневського до Вацлава Ганки як джерело відомостей про слов’янський світ на сторінках «Часопису Чеського музею» (1840—1856) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. — 2012. — № 1021: Серія «Філологія». — Вип. 66. — С. 17-25.

Zaprawa grammatyczna z 1782 roku: przyczynek kresowy do polskiej myśli językoznawczej // Polskie dziedtictwo językowe na dawnych Kresach. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Riegerowi / Pod red.  Ewy Dzięgiel, Katarzyny Czarneckiej, Doroty A. Kowalskiej. — Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2012. — S. 379-385.  PDF

Transfert d’autorité en linguistique: Potebnia et Saussure dans l’Ukraine des années 1920 et 1930 // Sprache, Literatur und Kultur bei den Slaven: Gedenkschrift für George Y. Shevelov aus Anlass seines 100. Geburtstages und 10. Todestages / Hrsg. von Andrii Danylenko, Serhii Vakulenko. — München;  Berlin, 2012. P. 309-338.

2011

Зі спостережень над присутністю портуґальських авторів в українському інтелектуальному полі XVIIXVIII ст. // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. — Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2011. — Т. 14. — С. 81-120.

2010

Sprachklassifikationen in den ukrainischen handschriftlichen Logikkursen vom Ende des 17. bis zum ersten Drittel des 18. Jahrhunderts // Language and History. — 2010. — Vol. 50. — No. 2. — S. 115-126.

2009

Знакова природа мови за Марціном Сміґлєцьким // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2009. — Т. 13. — C. 173-208.

Дмитро Чижевський як член Празького лінґвістичного гуртка // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. — Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2009. — Т. 13. — C. 247-260.

1933-ій рік в історії української мови: чинна норма та правописна практика (на прикладі редакційної політики газети «Комуніст») // Філологічні студії: Збірник наукових праць / За ред. Лідії Лисиченко та ін. — Харків, 2009. — С. 27-41.  ЧИТАТИ

Зі спостережень над співвідношенням між логікою та словотвором у пізньосхоластичній філософії // Лінгвістична палітра: Збірник наукових праць з актуальних проблем лінгвістики / За ред. Лідії Лисиченко та ін. — Харків, 2009. — С. 24-38.  PDF

The European Dimension Within the Current Controversy over the Ukrainian Language Standard // Contemporary Ukraine on the Cultural Map of Europe / Ed. by Larissa M. L. Zaleska Onyshkevych and Maria G. Rewakowicz. Armonk, NY; London: Sharpe, 2009. P. 297-315.

2008

La semiotica del linguaggio nel corso di Logica (1691–93) di Stefan Javors’kyj // Nel mondo degli Slavi. Incontri e dialoghi tra culture: Studi in onore di Giovanna Brogi Bercoff / A cura di Maria Di Salvo, Giovanna Moracci, Giovanna Siedina. Firenze: Firеnze University Press. 2008. Vol. II. P. 627-635.

Dal veriloquio alla forma interna: sui passi di un’evoluzione concettuale, da Vico a Potebnià // Il logos nella polis. La diversità delle lingue e delle culture, le nostre identità: Atti del XIV congresso nazionale. Siena, 24-26 settembre 2007 / A cura di Fabrizia Giulliani, Monica Barni. Roma: Aracne Editrice, 2008. P. 55-74.

Про початки теоретичної рефлексії над мовою на Слобожанщині // Слово. Думка. Людина: Збірник наукових праць із актуальних проблем лінгвістики. (До 80-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Л. А. Лисиченко). — Харків, 2008. — С. 160-169.

Слов’янська група мов у класифікаційних спробах київських професорів філософії (кінець XVII перша третина XVIII ст.) // Ucrainica III. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury. 2. část. Sborník článků. IV. Olomoucké sympozium ukrajinistů 28.-30. srpna 2008. — Olomouc, 2008. — С. 555-559.

Мовознавчі погляди Івана Орнатовського в оцінці Олександра Потебні (до питання про наступність ідей у харківській традиції) // Мовознавство. — 2008. — № 6. — С. 41-51.

2007

Рецепція ідей Потебні в західному мовознавстві останніх десятиріч // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2007. № 787: Серія ФІЛОЛОГІЯ. Вип. 52. С. 26-33.  PDF

2006

Projecção da filosofia escolástica portuguesa na Polónia seiscentista // Revista Filosofica de Coimbra. 2006. Vol. 15. N.º 30. P. 343-381. 

Enciclopedismo e hipertextualidade nos Commentarii Collegii Conimbriensis in Universam Dialecticam Aristotelis Stagiritæ (Coimbra 1606) // Enciclopédia e Hipertexto / Ed. por Olga Pombo, António Guerreiro, António Franco. Lisboa: Edições Duarte Reis, 2006. P. 302-357.

Поняття знака в Платона та в Потебні // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. Харків, 2006. Т. 12. С. 159-180.

2005

Wäre Alexander Potebnja ein Kantianer in der Sprachphilosophie gewesen? // Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae. 2005. Vol. 50. No. 3-4. P. 211-234.  PDF

The Notion of Sememe in the Work of Adolf Noreen // The Henry Sweet Society for the History of Linguistic Ideas Bulletin. 2005. No. 44. P. 19-35.  PDF

As fontes dos Commentarii Collegii Conimbricensis e Societate Iesu in Universam Dialecticam Aristotelis Stagiritæ (Coimbra 1606) // Filosofica. 2005. N.º 26: Aristoteles em Contexto. P. 229-262.  PDF

Локківські мотиви в Олександра Потебні // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. Харків, 2005. Т. 11. С. 185-204.

2004

Slavizzazione della terminologia scolastica nella Filosofia Aristotelica all’avviso dei Peripatetici di Manujlo Kozačynskyj // Mazepa e il suo tempo. Storia, cultura, società Mazepa and his time. History, culture, society / A cura di Giovanna Siedina. Alessandria: Edizioni dell’Orso, 2004. P. 541-563.

Der Begriff des semasiologischen Rythmus bei Dmitro Owsjaniko-Kulikowskij:  eine Fortentwicklung der Lehre Alexander Potebnjas von der inneren Form des Wortes // History of Linguistics in Texts and Concepts Geschichte der Sprachwissenschaft in Texten und Begriffen / Hrsg. von  Gerda Haßler, Gisela Volkmann. — Münster: Nodus Publikationen, 2004. — Bd. 1. — S. 267-276.

Чому Олександр Потебня не започаткував нової науки семантики resp. семасіології? // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. — Харків, 2004. —Т. 10. — С. 263-276.

2003

Les «theories depassées» dans le domaine de l’étude du langage selon Aleksandr Potebnja // Slavica Occitania. 2003. T. 17. P. 139-154.

Lockean Motifs in Potebnia // History of Linguistics 1999: Selected Papers from the Eighth International Conference on the History of the Language Sciences, 14-19 September 1999, Fontenay – St. Cloud / Ed. by Sylvain Auroux. Amsterdam; Philadelphia: Benjamins, 2003. P. 319-332.

2002

Чи потребує мова ліків на власну неміч? (До питання про критику Олександром Потебнею мітологічної концепції Макса Мюллера) // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. Харків, 2002. Т. 9. С. 147-176.

Александру Хашдеу та його розвідки про Григорія Сковороду // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. — Харків, 2002. Т. 9. С. 233-254 [спільно з Леонідом Ушкаловим].

Про теоретичне підґрунтя характеристики української мови Яном Бодуеном де Куртене // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. Харків, 2002. Т. 9. С. 301-314.

 

РЕЦЕНЗІЇ (ХХІ ст.)

Український Голодомор у портуґальському насвітленні. [Рец.:] Holodomor. A Desconhecida Tragédia Ucraniana / Ed. por B. Cieszyńska, J. E. Franco; com a colaboração especial de A. C. Prokopyshyn, L. de Matos Ribeiro. — Coimbra: Grácio Editor, 2013. — 207 p. // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. — Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2014. — Т. 15. — С. 449-463.

Декілька філологічних уточнень із приводу коментарів Оксани Забужко до її листування з Юрієм Шевельовим. [Рец.:] Забужко О., Шевельов Ю. Вибране листування на тлі доби: 1992—2002: з додатками, творами, коментарями, причинками до біографій та іншими документами. — Київ: Висока Полиця, ВД Факт, 2011. — 504 с. // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. — Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2011. — Т. 14. — С. 363-370.

Потебня без вакууму навколо. [Рец.:] Aumüller M. Innere Form und Poetizität: Die Theorie Aleksandr Potebnjas in ihrem begriffsgeschichtlichen Kontext.  Frankfurt am Main, etc.: Peter Lang, 2005. 284 S. // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2009. Т. 13. C. 324-338.

Італійський погляд на українське питання. [Рец.:] Lami G. La questione ucraina fra ‘800 e ‘900. Milano: CUEM, 2005  // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. — Харків, 2006. — Т. 12. — С. 321-345.

[Рец.:] Sprache und Literatur der Ukraine zwischen Ost und West — Мова та література України між Сходом і Заходом / Hrsg. von. Juliane Besters-Dilger, Michael Moser, Stephan Simonek. Bern, etc.: Peter Lang, 2000 // Wiener slavistisches Jahrbuch. — 2001. — Bd. 47. — S. 284-288 [спільно з Петром Рихлом].