domanovsky

Андрій  Миколайович  Домановський

Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків, доцент кафедри українознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Народився в с. Липці Харківського р-ну Харківської обл. 1997 р. із золотою медаллю закінчив Липецьку загальноосвітню школу імені П. В. Щепкіна. Того ж року вступив на історичний факультет Харківського національного університету імен В. Н. Каразіна, який закінчив 2002 р. Спеціалізувався на кафедрі історії стародавнього світу та середніх віків.

Протягом 2002–2003 рр. працював викладачем історії у Юридичному ліцеї Харківського національного університету внутрішніх справ та Навчально-виховному комплексі № 178 «Освіта» (м. Харків), старшим лаборантом історичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна.  У 2003 р. вступив до аспірантури, яку закінчив 2006 р.  Наступного року оборонив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему: «Державний контроль і регулювання торгівлі у Візантії IV–IX ст.» (науковий керівник — проф. Сорочан С. Б.).

Упродовж 2004–2010 рр. — Голова Ради молодих науковців Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

З 2006 р. працює на посаді доцента кафедри українознавства Харківського національного автомобільно-дорожньому університеті, за сумісництвом — доцента кафедри українознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, з 2009 р. — доцента кафедри історії стародавнього світу і середніх віків Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Викладає курси «Історія України», «Історія української культури» (кафедра українознавства), спеціальні курси «Антична археологія», «Історія культури середньовічної Європи», «Візантійська цивілізація» (кафедра історії стародавнього світу і середніх віків).

Розробник і головний редактор сайту «Василевс. Українська візантиністика», сайту Східного інституту українознавства імені Ковальських, сайту Харківського історико-археологічного товариства.

 

Основні наукові публікації

О регулировании торговли продовольствием в Константинополе согласно Книге Эпарха (опыт реконструирующего моделирования элементов управленческого процесса) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: збірник наукових праць. — Харків, 2001. — С. 37–46.   ЧИТАТИ

Г. Н. Лозовик и освещение проблем государственного регулирования внешней торговли в ранней Византии // Античная древность и средние века. Екатеринбург, 2004. Вып. 35. С. 265–278.   ЧИТАТИ

До локалізації місця збору мита з давньоруських купців (за даними Ібн Хордадбеха та Ібн ал-Факіха) // Український історичний збірник (2004). Київ, 2005. Вип. 8. С. 9–17.   ЧИТАТИ

Окремі елементи зовнішньоторговельної політики візантійського уряду та рання історія Давньоруської держави // Археологія. 2005. № 2. С. 34–46.   ЧИТАТИ

Державний контроль та регулювання торгівлі у Візантії IV–IX ст.: автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.02. Харків, 2007. 20 с.   ЧИТАТИ

«Налоговая реформа» 767 г. Константина V Копронима (741–775) в контексте государственного регулирования продовольственного снабжения столицы // Из истории и культуры средних веков и раннего нового времени. СПб., 2007. С. 26–40.   ЧИТАТИ

О службе комитов (архонтов) проливов и авидиков в Византии V–IX вв. (в контексте государственного контроля и регулирования торговли) // LAUREA: К 80-летию профессора Владимира Ивановича Кадеева. Харків, 2007. C. 147–157.   ЧИТАТИ

О «торгово-ремесленном департаменте» секрета эпарха города Константинополя в середине VII–IX вв. // Власть, общество и церковь в Византии: cб. науч. ст. / Сост. Н. Д. Баранов, С. Н. Малахов. Армавир, 2007. С. 60–73.   ЧИТАТИ

Сорочан Сергій, Домановський Андрій  Барвисті брязкальця української візантиністики: “варварські” наслідування в очікуванні на варварів? // Схід / Захід: іст.-культурол. зб. 2008. Вип. 9–10. С. 335–371.   ЧИТАТИ

Візантійсько-руська торгівля у творах арабських письменників IX–X ст.: елементи нової інтерпретації старих даних // Іслам і сучасний світ: Роботи учасників другого та третього Всеукраїнського конкурсу ісламознавчих досліджень молодих учених імені А. Кримського / Упорядник М. І. Кирюшко. Київ: Ансар Фаундейшн, 2009. С. 141–166.   ЧИТАТИ

Домановський А. М., Домановська М. Є.  Проблеми візантиністики у дисертаційних дослідженнях, захищених в Україні у 2007–2009 рр. // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2011. № 939. Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. Вип. 14. С. 71–91.   ЧИТАТИ

Історія Візантії. Вступ до візантиністики / За ред. С. Б. Сорочана та Л. В. Войтовича. Львів: Апріорі, 2011. 880 с.   ОПИС

Домановський А. М., Домановська М. Є. Проблеми візантиністики в дисертаційних дослідженнях, захищених в Україні у 2009–2011 рр. // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2012. № 1006. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». Вип. 15. С. 109–140.  ЧИТАТИ

Відтворення віртуальної Візантії, або Василевс. «De administrando «Візантійською цивілізацією» засобами Інтернету» // Методичний вісник історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Харків, 2012. № 10. С. 7–19.   ЧИТАТИ

Математичне моделювання в дослідженнях соціально-економічної історії ранньосередньовічної Візантії (здобутки, проблеми, перспективи) // Дриновський збірник. Т. 5. Софія: Академічне видавництво імені проф. Марина Дринова, 2012. С. 134-140.   ЧИТАТИ

Аксьонова НВ., Домановський АМ., Чугуй ТО.  Історія української культури: навчально-методичний посібник. Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2012. 196 с.   ЧИТАТИ

Сергей Борисович Сорочан — профессор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина : биобиблиогр. указ. / Сост., вступ. ст. АНДомановский ; библиогр. ред. СРМарченко. — Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. — 92 с.   ЧИТАТИ

Миф Византии: Византийская цивилизация в истории, историографии и общественных репрезентациях // «Византийская мозаика»: Сборник публичных лекций Эллино-византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме / Ред. С. БСорочан; сост. АНДомановский. Харьков: Майдан, 2013. С. 18–64.   ЧИТАТИ

…1011 – 1017 – 1037…? Тисячоліття Софії Київської // «Византийская мозаика»: Сборник публичных лекций Эллино-византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме / Ред. СБСорочан; сост. АНДомановский. Харьков: Майдан, 2014. Вып. 2. С. 180–222.   ЧИТАТИ

St. Sophia of Kyiv Cathedral’s Millennium in Contemporary Ukrainian Historiography (A Critical Survey) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2014. № 1138: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. Вип. 19. С. 6–26.   ЧИТАТИ

Сорочан СБ., Домановский АН.  Четверть века пути в средневековье: Медиевистика на историческом факультете Харьковского университета // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2015. № 1145. Серія «Історія». Вип. 50. C. 41–58.   ЧИТАТИ