ПРОТОКОЛ № 207
від 28 вересня 2021 року

Присутні:

 ЧЛЕНИ ТОВАРИСТВА: Сергій ВакуленкоІгор Оржицький, Владислав Яценко, Катерина Каруник, Тетяна Трофименко, ВалерійРомановський, Костянтин Голобородбко, Михайло Красиков.
 ГОСТІ:

 Роман Міняйло, Валерій Лукашенко.

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Доповідь кандидата філологічних наук, доцента, Голови Харківського історико-філологічного товариства  Сергія Вакуленка «Чим іменник відрізняється від імени? Ранній український внесок у розбудову теорії частин мови». 

 

 
Запитання ставили:
 
 В. С. Романовський, І. О. Оржицький, В. Б. Яценко, Т. М. Трофименко, К. Ю. Голобородько, В. Лукашенко, М. М. Красиков, Р. В. Міняйло, К. Д. Каруник.

 

У дискусії виступили:

К. Ю. Голобородько, І. О. Оржицький, Р. В. Міняйло, В. С. Романовський, К. Д. Каруник.

vakulenko 28.09.21
 
 discussion 28.09 1  Miniajlo 28.09.21
 
 
 

2. Доповідь кандидата історичних наук, доцента катедри культурології Харківської державної академії культури Валерія  Романовського  «Бої за Харків у грудні 1917 р.: пам’ятки та пам’ятні місця».  

Romanovsky 28.09

 

 

 Запитання ставили:

І. О. Оржицький, М. М. Красиков, 

К. Д. Каруник, С. В. Вакуленко, В. Лукашенко.

 

У дискусії виступили:

М. М. Красиков, С. В. Вакуленко, К. Д. Каруник.

 questions 28.09 1

 

discussion 28.09
 
 
 
3. Поточні справи.

announcement

  

Сергій Вакуленко:

1. Нагадую присутнім про подання наукових розвідок, рецензій і матеріалів до 17 тому «Збірника ХІФТ». Свої тексти можете надсилати на електронну скриньку Товариства до кінця осени 2021 р. Правила оформлення залишаються такі ж точно, як у 16-му томі. Прошу голів секцій звернутися в першу чергу до наших членів, а також до інших колег (істориків, філологів, філософів), які досліджують важливі питання україністики. 

2. Жовтневі збори Товариства попередньо призначаємо на 26 число, це буде останній вівторок місяця. Про місце зборів повідомимо, щойно знатимемо про можливість повноцінної живої зустрічі. Ми отримали від керівництва ХНУ імені Каразіна підтвердження в сприянні Товариству, що дозволяє нам вільно проводити свої збори в Центрі українознавства імени Багалія. Утім, принаймні в цьому місяці, приміщення Центру використовується як навчальна авдиторія щодня й цілоденно. Дякую Літературному Музеєві за надане приміщення, перебування в якому, щоправда, майже всі мусіли оплатити. Сподіваємося, що до наступного разу проблема з приміщенням позитивно розв’яжеться. Чи хтось має ще якісь пропозиції щодо місця зборів?

 

Валерій Романовський:

Можна поцікавитися в адміністрації Харківського планетарію. Наскільки мені відомо, планетарій має змогу надавати приміщення для різних заходів, що проводяться у вечірню пору. До двадцяти осіб там напевно можна розташувати.

 

questions 28.09

Михайло Красиков:

Зустрічі Товариства можна також проводити в приміщенні Палацу студентів НТУ ХПІ по вул. Пушкінській, 79. Хтось із Управи може ближчими днями зайти до Палацу й оглянути кімнату для засідань, щоб визначитися з таким варіантом місця зборів.

 

 

Наукові збори Харківського історико-філологічного товариства

проходили в Харківському літературному музеї

за адресою вул. Багалія, 6.

 

 

 

 ХАРКІВСЬКЕ  ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ  ТОВАРИСТВО

запрошує членів Товариства та всіх зацікавлених на наукові збори

28  вересня  2021 року

о 15.15 год.

Лого ХІФТ 2

Порядок денний:

1. Доповідь кандидата філологічних наук, Голови Харківського історико-філологічного товариства  Сергія  Вакуленка  «Чим іменник відрізняється від імени? Ранній український внесок у розбудову теорії частин мови». 

2. Доповідь кандидата історичних наук, доцента на катедрі культурології Харківської державної академії культури  Валерія   Романовського  «Бої за Харків у грудні 1917 р.: пам’ятки та пам’ятні місця».

3. Поточні справи.

ЗАСІДАННЯ ВІДБУДЕТЬСЯ

у Харківському літературному музеї

вул. Багалія, 6

 

 

 ХАРКІВСЬКЕ  ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ  ТОВАРИСТВО

запрошує членів Товариства та всіх зацікавлених на наукові збори

22  червня 2021 року

о 15.15 год.

Лого ХІФТ 2

 

Порядок денний:

1. Доповідь кандидата філологічних наук, провідної наукової співробітниці Музею книги і друкарства України, голови літературознавчої секції ХІФТ  Тетяни  Трофименко  «Рукописи Івана Дніпровського 1933 р: загадки і знахідки». 

2. Доповідь кандидата історичних наук, голови історичної секції ХІФТ  Владислава  Яценка  «Оновлення стандартів “мазепіани”. Роздуми над книжкою Тетяни Таїрової-Яковлєвої про Івана Мазепу».

3. Поточні справи.

 

ЗАСІДАННЯ ВІДБУДЕТЬСЯ

у Харківському літературному музеї

вул. Багалія, 6

 

 

 

ХАРКІВСЬКЕ  ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ  ТОВАРИСТВО

запрошує членів Товариства та всіх зацікавлених

на презентацію книжкових видань

членів Товариства й видавництва “Харківське історико-філологічне товариство”

27  лютого 2020 року, початок о 17:00

Книгарня «ВІВАТ»

(вул. Квітки-Основ'яненка, 2).

 

ПРОГРАМА  ПРЕЗЕНТАЦІЇ

 1. Маленко Олена:

Українськтй світ у наукових парадигмах: збірник наукових праць ХНПУ імені Г. С. Сковороди. – Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2019. – Вип. 6. – 122 с.    

 

2. Новиков Анатолій:3782 Новик2

Новиков А. Учитель корифеїв: життя Марка Кропивницького.– Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2019. – 248 с.

Курок О., Кузнецова Г., Новиков Ата ін. Олександр Довженко в рецепціях сучасної наукової думки: колективна монографія / За ред. А. Новикова. – Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2019. – 416 с. 

 

3. Павлова Інна:

Космеда Т., Олексенко О., Павлова І. Семантика і прагматика дискурсивного слова та його потенціал для діагностики психотипу мовної особистості: аспектуальний опис. – Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2019. – 308 с.

 

4. Невська Юлія:

Невська Ю. Дискурсиви в епістолярії М. Куліша: комунікативно-прагматичний вимір. – Харків: Харківське історико-філологічне товариство,2019. – 229 с.

 

5. Вакуленко Сергій:

2019 12 18 zbirnyk khift

 

Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. – jezyk polski na kresach

Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2019. – Т. 16. – 363 с.

 

 

Rieger JA. Język polski na Kresach. – Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2019. – 553 s.

 

 

 

 6. Яценко Владислав:

Казачество в тюркском и славянском мирах: коллективная монография / Отв. ред. В. В. Грибовский, В. В. Трепавлов; (у складі авторського колективу – В. Яценко). – Казань, 2018. – 804 с.

 SU obkl fin print 698x1024

7. Склокін Володимир:

Склокін В. Російська імперія і Слобідська Україна у другій половині XVIII ст.: просвічений абсолютизм, імперська інтеграція, локальне суспільство. – Львів: Видавництво УКУ, 2019. – 268 с.

 

 

8. Сєряков Сергій:

Генрик Юзевський і його бачення польсько-українських стосунків: Матеріали міжнародного круглого столу (Харків, 26 жовтня 2018 р.) / За ред. С. О. Сєрякова. – Харків: Колегіум, 2018. – 110 с. 

 

Сєряков гадяцька унія 2019

 

 

Гадяцька унія і її місце в історії польсько-українських відносин:

Матеріали міжнародного круглого столу (Харків, 11 жовтня 2019 р.)

/ За ред. С. О. Сєрякова. Харків: ФОП Панов А. М., 2019. – 126 с.

(у складі авторського колективу В. Яценко).

 

 

 

 9. Гомон Андрій:

 Обкладинка Гомон 2019

 

 

Гомон А. Смеховой мир Леонида Андреева: проза 1898–1919 годов. –

Харьков: ТО «Эксклюзив», 2019. – 252 с.

 

 

 

 

 

 10. Домановський Андрій:

Византийская мозаика: Сборник публичных лекций Эллино-византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме / Ред. проф. С. Б. Сорочан; сост. А. Н. Домановский. – Харьков: Майдан, 2018. – Вып. 6. – 236 с.

Слобода Липці та Липецька волость Харківського повіту на шпальтах газети «Южный Край» (1880–1919 рр.): збірник матеріалів / Уклад., вступ. ст., покажчики А. М. Домановський, М. Є. Домановська. – Харків: Майдан, 2019. – 132 с.

Домановский А. Всемирная история. Крестовые походы. – Харьков: Клуб семейного досуга, 2019. – 400 с.

Спадок Реформації: до 500-річчя 95 тез Мартіна Лютера та пам’яті Ю. О. Голубкіна (1941–2010) / За ред. С. Б. Сорочана, А. М. Домановського. – Харків: Майдан, 2019. – 250 с.

Історія цивілізації. Україна. – Харків: Фоліо, 2019. – Т. 1: Від кіммерійців до Русі (Х ст. до н. е. – ІХ ст.) / Упорядник Михайло Відейко; (у складі авторського колективу – А. Домановський). – 586 с.

 

Єремєєв Обкладинка

 

 

 11. Єремєєв Павло:

Єремєєв П. Старообрядництво Харківської губернії:

соціальні структури та статистика (1825-1917 рр.). –

Харків: Раритети України, 2018. – 272 с.

 

 

 

 

 

12. Оржицький Ігор:

Арр’яга Ґ. Дикий / Переклад з іспанської І. Оржицького. –

Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2020. – 718 с.Тотальні війни

 

13. Рибка Олена:

Лібер Ю. Тотальні війни: творення модерної України в 1914–1954 рр.

/ Ред. О. Рибка. – Харків: Віват, 2019. – 528 с.

 

 

окололітературне

 

 

14. Трофименко Тетяна:

Трофименко Т. Окололітературне: усе, що ви хотіли знати про сучасну українську літературу. – Харків: Віват, 2019. – 304 с.

 

 

 

Regionalism book

 

 

 

15. Каруник Катерина:

Regionalism Without Regions: Reconceptualizing Ukraine’s Heterogeneity / Ed. by U. Schmid, O. Myshlovska; (у складі авторського колективу – І. Склокіна, С. Вакуленко, К. Каруник). –

Budapest; New York: Central European University Press, 2019. – XVI + 459 p.

 

.

 

 

 

 

ХАРКІВСЬКЕ  ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ  ТОВАРИСТВО

запрошує членів Товариства та всіх зацікавлених на наукові збори

 

28  січня 2020 року

о 15.15 год.

Порядок денний:

1. Доповідь кандидата філологічних наук, доцента катедри українознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна  Євгена Редька «Деякі зауваги щодо генези українських арґо (українсько-білоруські паралелі)». 

2. Річні збори Товариства (звітно-виборчі). Звіт голови Товариства кандидата філологічних наук Сергія Вакуленка про роботу Товариства в 2019 році.

3. Поточні справи.

ЗАСІДАННЯ ВІДБУДЕТЬСЯ

у Центрі українських студій імені Дмитра Багалія

Майдан Свободи 6, ауд. 487  

(Харківський національний університет, Північний корпус, 4-ий пов.)

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 203
від 17 грудня 2019 року

Присутні:

 ЧЛЕНИ ТОВАРИСТВА: Сергій Вакуленко, Ігор Оржицький, Владислав Яценко, Катерина Каруник, Андрій Домановський, Анатолій Нелюба, Василь Саган, Михайло Красиков.
 ГОСТІ:

 Сергій Гук, Михайло Сподарець.

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Доповідь доктора філологічних наук, професора на катедрі романської філології та перекладу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна  Ігоря  Оржицького «Українські переклади з еспанської на еміґрації: спроба аналітичного огляду». 

Orzhytskyi 17.12.19
Запитання ставили:
 А. М. Нелюба, С. М. Гук,
М. П. Сподарець, К. Д. Каруник, С. В. Вакуленко.
Orzhytskyis talk 17.12.19

У дискусії виступили:

С. В. Вакуленко.

 
Karunyk 17.12.19 Neliuba 17.12.19
 

2. Доповідь кандидата історичних наук Владислава  Яценка  «Іван Виговський і Гадяцька унія в сучасній російській історіографії». 

 
Jacenko 17.12.19

 Запитання ставили:

І. О. Оржицький, А. М. Нелюба,  А. М. Домановський, М. П. Сподарець, С. М. Гук,  К. Д. Каруник, С. В. Вакуленко.

Domanovskyi 17.12.19

 

 

У дискусії виступили:

А. М. Домановський, С. В. Вакуленко.

 
Jatzenko et al. 17.12.19

Spodarets Sahan 17.12.19 

 
3. Поточні справи.

 

Сергій Вакуленко: Vakulenko 17.12.19

1. Дорогі колеґи, маю для вас радісну звістку: я тримаю в руках свіжий 16-ий том «Збірника Харківського історико-філологічного товариства». Хоча він вийшов значно тоншим, ніж попередні томи цього дизайнерського оформлення, наповнення його дуже поважне й розмаїте: історичні розвідки авторства Володимира Маслійчука та Дмитра Миколенка, літературознавчі – від Тетяни Трофименко й Анатолія Новикова, мовознавчі розвідки – від Андрія Даниленка, Євгена Редька та Катерини Каруник; у рубриці «Матеріали» маємо листування Дмитра Чижевського з Ігорем Костецьким, а також досліджені й підготовані Валерієм Романовським рідкісні матеріали про 3-тю Харківську гімназію. Пошановано в цьому томі сьогоднішнього ювіляра, Юрія Шевельова, якому відзначаємо 111 річницю від дня народження: його лекцію з історії формування східнослов’янських мов, читану в Люндському університеті, перекладено зі шведської мови. Збірник також містить рецензію й полемічну статтю Ігоря Михайлина та ще рецензії – від мене, від Олесі Лазаренко та від Ігоря Оржицького. Закликаю членів Товариства поширювати інформацію про вихід друком 16-го тому «Збірника ХІФТ». Докладна інформація про «Збірник» незабаром з’явиться на сайтах ХІФТ і Historians і її можна буде поширювати у всемережжі.

 

2. У січні ми плануємо провести звітно-виборчі збори з переобранням членів Управи.

Zbirnyk 16

 

 

Наукові збори Харківського історико-філологічного товариства

проходили в Центрі українських студій імені Дмитра Багалія

за адресою майдан Свободи, 6.

(Північний корпус ХНУ ім. В.Н. Каразіна, IV-487).

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 202
від 26 листопада 2019 року

Присутні:

 ЧЛЕНИ ТОВАРИСТВА:

 Сергій Вакуленко, Ігор Оржицький, Анатолій Нелюба, Тетяна Трофименко, Василь СаганАндрій Домановський, Владислав Яценко, Андрій Гомон, Анатолій Новиков, Дмитро Миколенко, Катерина Каруник, Ольга Гайдамачук.

 ГОСТІ:

 Марина ГладковськаСергій Лунін, Валерій Лукашенко.

  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Доповідь аспірантки з катедри історії української літератури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Марини  Гладковської  «Часопросторові моделі в романі Володимира Дрозда “Спектакль”». 

 
Hladkovska 26.11.19

 Запитання ставили:

К. Д. Каруник, Т. М. Трофименко, А. М. Гомон, А. О. Новиков, І. О. Оржицький, А. М. Нелюба, С. В. Вакуленко.

У дискусії виступили:

Т. М. Трофименко, І. О. Оржицький, А. М. Нелюба, А. О. Новиков, С. В. Вакуленко.

 
Novykov 26.11.19 Orzhytskyi 26.11.19 Trofymenko 26.11.19
 

 

2. Доповідь кандидата філологічних наук, доцента на катедрі української мови Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди  Сергія  Вакуленка «Портуґалія українськими очима: історична панорама та сучасність». 

Запитання ставили:
 І. О. Оржицький, В. Лукашенко,  А. О. Новиков,
А. М. Нелюба, К. Д. Каруник, Д. В. Миколенко.
Vakulenko 26.11.19

У дискусії виступили:

 С. Лунін, І. О. Оржицький,  Д. В. Миколенко.

 
Vakulenko Jacenko 26.11.19 Lunin 26.11.19 Mykolenko 26.11.19
 
 3. Оголошення.

 

Сергій Вакуленко:

1. 16-й том «Збірника ХІФТ» уже в друкарні й напевно до наступних зборів Товариства буде готовий наклад (160 прим.). Ми проситимемо авторів тому викупи по три примірники вартістю 100 грн. за одиницю. Виручені кошти будуть спрямовані на видання біо-бібліографії Ігоря Михайлина.

2. Чергові збори плануємо призначити або на 17 або на 24 грудня. Маємо визначитися з датою та доповідачами.

 

 

Наукові збори Харківського історико-філологічного товариства

проходили в Центрі українських студій імені Дмитра Багалія

за адресою майдан Свободи, 6.

(Північний корпус ХНУ ім. В.Н. Каразіна, IV-487).