zbirnyk 14 2011

 

Збірник Харківського історико-філологічного товариства. — Харків, 2011. — Т. 14. — 410 с.

 

ЗМІСТ

 

НАУКОВІ РОЗВІДКИ

Олексій Сокирко.  Наймити в козацькому війську другої половини XVII – середини XVIII ст. (до постави проблеми). — С. 3-14.

Сергій Сєряков.  Творча спадщина викладачів Львівської єзуїтської школи останньої чверті XVII ст. — С. 15-30.

Томаш Цєсєльський.  Гайдамацтво 1717–1763 рр. Організація руху та загонів, тактика дій і бою. / Із польської переклав Владислав Яценко— С. 31-48.

Ігор Дворкін.  Музей і суспільство: просвітницька діяльність музеїв Наддніпрянщини у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. — С. 49-58.

Міхаїл Кобрин.  Білоруський національний рух від Петроґрадського перевороту до Ризького миру (жовтень 1917 — березень 1921 рр.) / Із білоруської переклав Владислав Яценко. — С. 59-80.

Сергій Вакуленко.  Зі спостережень над присутністю портуґальских авторів в українському інтелектуальному полі XVII–XVIII ст. — С. 81-120.

Ігор Михайлин.  Природа факту в площині журналістики. — С.121-138.

Іван Лучук.  Розвиток українського паліндрому: від бароко до ар’єрґарду. — С. 139-160.

Ігор Оржицький.  Шлях до перуанської самобутності (з нагоди сторічного ювілею Хосе Марії Аргедаса). — С. 161-172.

Артем Лукашов.  Творчість Хуана Марсе в контексті мовно-культурної ситуації в Каталонії. — С. 173-188.


Анатолій Нелюба.  Жінки. Гендер. Словотвір. — С. 189-204.

Любов Карпець.  Семантичні метаморфози у спортивному жарґоні. — С. 205-216.


МАТЕРІАЛИ ТА ПУБЛІКАЦІЇ


Володимир Маслійчук.  Одне замовляння кінця XVIII ст. зі Слобожанщини. — С. 217-220.

Наталія Карікова.  Про внормування синтаксичних конструкцій із дієслівними формами на  но, -то (поради з культури мови від 1920-х рр. і до сучасності). — С. 221-242.


Олена Курило.  Про українські безпідметові конструкції з присудковими дієприслівниками на -но, -то. — С. 243-294.

Олена Денисенко.  Розкриття засад і естетики Мистецького Українського Руху в листах Юрія Шевельова до Оксани Соловей. — С. 295-304.

Юрій Шевельов.  Із листів до Оксани Соловей (1945–47 рр.). — С. 305-328.


РЕЦЕНЗІЇ

Володимир Маслійчук
Народитися, жити й померти в ранньомодерному українському місті. [Рец.:] Cердюк І. О.  Полкові міста Лівобережної України середини XVIII cт.: історико-демографічний вимір (На прикладі Ніжина, Переяслава й Стародуба): Дисертація, подана на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. — С. 329-338.

В’ячеслав Левицький
Із Лопаньсбурґа з любов’ю. [Рец.:] Йогансен М.  Вибрані твори: Видання друге, доповнене / Упорядник Р. Мельників. — С. 338-347.

Валерій Романовський
Культурна спадщина незнищенна (до перевидання праць Стефана Таранушенка 1918–1932 рр.). [Рец.:] Таранушенко С. А. Наукова спадщина. Харківський період. Дослідження 1918–1932 рр.: монографічні видання, статті, рецензії, додатки, таранушенкознавчі студії, ілюстрації, довідкові матеріали / Упорядники О. О. Савчук, М. М. Красиков, С. І. Білокінь; передмова С. І. Білоконя; підготовка тексту та примітки О. О. Савчука, М. М. Красикова; автор післямови та науковий редактор М. М. Красиков. — С. 347-353.

Богдан Івченко

На шляху до подолання радянських стереотипів. [Рец.:] Журавський Ю. Й., Зайцев Б. П., Мигаль Б. К.  Харківський університет у роки Великої Вітчизняної війни. — С. 353-356.

Олена Рибка
Долання прірви. [Рец.:] Забужко О., Шевельов Ю.  Вибране листування на тлі доби: 1992–2002: з додатками, творами, коментарями, причинками до біографій та іншими документами. — С. 357-362.

Сергій Вакуленко

Декілька філологічних уточнень із приводу коментарів Оксани Забужко до її листування з Юрієм Шевельовим. [Рец.:] Забужко О., Шевельов Ю.  Вибране листування на тлі доби: 1992–2002: з додатками, творами, коментарями, причинками до біографій та іншими документами. — С. 363-370.

Ігор Михайлин
Колумністика про любов до людини й до батьківщини. [Рец.:] Портников В.  Богородиця у синагозі. — С. 370-380.

 

ПОРЯДКОМ ПОЛЕМІКИ

Праця над заповненням великої прогалини. Редакційна нотатка. — С. 381.


Ігор Оржицький

Український архетипний зір. [Рец.:] Пронкевич О. В.  Нація-нарація в іспанській літературі доби модернізму. — С. 382-390.

Олександр Пронкевич
Про “modernism”,  “modernismo” і дещо інше. — С. 391-396.

 

ІЗ НАГОДИ ЮВІЛЕЮ

Олеся Лазаренко
Віра Юріївна Франчук – літописець вітчизняної мовознавчої науки (до 80-річчя від дня народження). — С. 397-402.

Про авторів тому. — С. 403-406.