Zbirnyk 10 

Збірник Харківського історико-філологічного товариства. – Харків, 2004. – Т. 10. (Нова серія). – 383 с.

ЗМІСТ

ПАМ’ЯТІ ЮРІЯ ШЕВЕЛЬОВА (ШЕРЕХА)

Януш Ріґер. [Біографічна нотатка]. С. 3–5.

Януш Ріґер. Юрій Шевельов мовознавець. С. 5–8.

Оля Гнатюк. Юрій Шевельов — патріарх української літературної критики. С. 8–11.

Януш Ріґер. Вибрані публікації Ю. Шевельова (Шереха). С. 12–14.

(Усі матеріали рубрики — в перекладі з польської С. Вакуленка).

НАУКОВІ РОЗВІДКИ

Володимир Маслійчук. Радикальна реформа та “старий звичай”. (Князь Олексій Шаховський і реформування слобідських полків 1733—1735 рр.). — С. 15–42.

Олег Репан. Урядова старшина Гетьманщини в російсько-турецькій війні 1735—39 рр. — С. 43–70.

Ігор Каневський. Харківське кооперативне видавництво «Союз» (1918—20 рр.). — С. 71–88.

Андрій Портнов. В’ячеслав Заїкин: історик із багатьма обличчями. — С. 89–112.

Владислав Проненко. Літописець українського православ’я. (Нотатки про Івана Власовського). — С. 113–118.

Марина Соколова. Інтелектуальна історія як наукова дисципліна / З білоруської переклав В. Маслійчук. — С. 119–124.

Алла Євтушенко. Про рідкісний примірник острозького друку Івана Федорова із фондів наукової бібліотеки Харківського університету. — С. 125–132.

Олександр Голозубов, Ніна Немировська. Радість і сміх в українській духовній культурі. — С. 133–146.

Оксана Розумна. П’ять видів життя і смерті за Мелетієм Смотрицьким. — С. 147–154.

Олена Лямпрехт. “Jako do morza płynie wszelka rzeka, tak żywot płynie do śmierci człowieka”: тема смерті в польскомовній прозі письменників гуртка Лазаря Барановича. — С. 155–162.

Леонід Ушкалов. Сковорода та Україна: варіації на тему Дмитра Чижевського. — С. 163–184.

Ігор Оржицький. До питання про архетипні основи образу Івана Мазепи в європейській поезії (структурно-семантичний аспект). С. 185–206.

Міхаель Мозер. “Язичіє” — псевдотермін в українському мовознавстві / З німецької переклав С. Вакуленко. С. 207–232.

Анатолій Нелюба. Номінативно-словотворні можливості абревіатур. С. 233–242.

Юрій Фінклер. Лінґвістичні прийоми маніпулювання свідомістю авдиторії: досвід мас-медіа. С. 243250.

Ільзе Ермен. Олександр Опанасович Потебня (18351891) і його сприйняття на Заході / З німецької переклав С. Вакуленко. — С. 251–262.

Сергій Вакуленко. Чому Олександр Потебня не започаткував нової науки семантики resp. семасіології? — С. 263–276.

МАТЕРІАЛИ ТА ПУБЛІКАЦІЇ

Володимир Маслійчук. Віллі Воліс та його розвідка з історії Охтирського слобідського козацького полку. — С. 277–280.

Віллі Воліс. Виступ народних мас в Охтирському полку 1679 р. / З російської переклав В. Маслійчук. — С.281–288.

Олег Однороженко. Князівські печатки Волині ХIV—ХVII  століть. — С. 289–306.

РЕЦЕНЗІЇ

Леонід Ушкалов. Світи Григорія Сковороди в дзеркалі семіотики. Рец.: Софронова Л. А. Три мира Григория Сковороды. — Москва: Индрик, 2002. — 464 с. — С. 307–323.

Ігор Михайлин.Шевченко: пошуки інтертексту. Рец.: Ласло-Куцюк М. Творчість Шевченка на тлі його доби. — Бухарест: Мустанг, 2002. — 348 с. — С. 323–333.

Володимир Маслійчук. Історія України на сторінках науково-популярної книжки з російської історії. Рец.: Каменский А. Российская империя в ХVIII в.: традиции и модернизация. — Москва: Новое литературное обозрение, 1999. — 326 с. — С. 333–347.

Анджей Тихоміров. Україна та українці на сторінках білоруських підручників з історії для середніх шкіл (огляд публікацій 1996—2002 рр.). — С. 348–357.

Ярослав Ісаєвич. Трагедія та її відлуння. Рец.: Siemaszko W., Siemaszko E. Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 19391945. — Warszawa: „von borowiecky“, 2000. — T. 1. — S. 1-1000; T. 2. — S. 1001-1439; Царук Я. Трагедія волинськіх сіл 1943—1944 рр. Українські і польські жертви збройного протистояння. Володимир-Волинський район.— Львів, 2003. — 189 с. — С. 358–366.

Григорій Аркушин. Енциклопедія гуцульського життя. Рец.: Janów J. Słownik huculski / Opracował i przygotował do druku J. Rieger.— Kraków: Wydawnictwo Naukowe DWN, 2001. — XXX + 294 s.; mapy, ilustracje. С.367–371.

Василь Саган. Два береги однієї ріки. Рец.: Моренець В. Національні шляхи поетичного модерну першої половини ХХ ст.: Україна і Польща.— Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2002. — 327 с. — С. 372–376.

Про авторів тому. — С.377–380.