zbirnyk 5

Збірник Харківського історико-філологічного товариства. – Харків: Око, 1995. – Т. 5 (Нова серія). – 208 с.

 

Зміст

ІСТОРІЯ

Володимир Кравченко. "Росія", "Малоросія", "Україна" в російській історіографії другої половини ХVIII — 20-х років ХІХ ст. — С.3–16.

Євген Сіваченко. Спалахи гніву народного: з історії селянського повстанського руху на Харківщині (1920 р.). — С.17–28.

Анатолій Тамм. В обороні прав України. (Сторінки політичної біографії Миколи Скрипника). — С.29–34.

ЕТНОПСИХОЛОГІЯ
Михайло Красиков. Пам’яті Сергія Таґліна (1955–1994). — С.35–38.

Сергій Таґлін. Традиційне весілля: етноконфліктологічний аспект. — С.39–48.

ФІЛОСОФІЯ

Михайло Чугуєнко. Панько Куліш та Дмитро Донцов. — С.49–62.

 

Ольга Бурова. Речово-предметні кореляції в онтологічному просторі мислення. — С.63–76.

Сергій Вакуленко. Природа мови за Гаманном. — С.77–90.

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Лариса Бондар. Шість світів «Причинної». — С.91–102.

Оксана Нахлік. Деміфологізація євангельського дійства в поемі «Марія» Тараса Шевченка. — С.103–106.

Володимир Дорошенко. Українські письменники 1920-х років у критиці Юрія Меженка. — С.107–118.

Сергій Черняєв. Філософські аспекти проблеми тексту і підтексту в повісті Селінджера «Френні». — С.119–126.

МОВОЗНАВСТВО

Юрій Шевельов. Назва "Україна" / З англійської переклав С. Вакуленко. — С. 127–134.

Андрій Даниленко. "Спроба пояснити процес зміни о, е в нових закритих складах у південній групі українських діялектів". (До спадковості ідей в українському мовознавстві). — С.135–154.

Анатолій Івченко. Ареальний опис фразеології українських народних говорів. — С. 155–168.

МАТЕРІАЛИ ТА ПУБЛІКАЦІЇ

З історії українського визвольного руху початку ХХ століття (сторінками документів колишніх спецфондів центральних державних архівів України) / Передмова, публікація та коментар Володимира Головченка. — С.169–180.

Невідома редакція статті Павла Грабовського про Порфирія Кореницького / Передмова, публікація та коментар Євгена Нахліка. — С.181–186.

РЕЦЕНЗІЇ

Леонід Ушкалов. Українська духовна пісня у світлі риторичної теорії. Рец.: Гнатюк О. Українська духовна бароккова пісня. Варшава; К., 1994. 188 с. — С.187–192

Володимир Рудь. Про культуру культурології. Рец.: Русанівський В.М., Вервес Г.Д., Гончаренко М. В. та ін. Культура українського народу: Навчальний посібник. К.: Либідь, 1994. 277 с.; Українська культура: історія і сучасність: Навч. Посібник. За ред. Черепанової С. О. Львів: Світ, 1994. 456 с. — С.192–196.

Ігор Михайлин. Лицар життєподібності й суб’єктивізму. Рец.: Агеєва В.П. Українська імпресіоністична проза. К.: Інтел, 1994. 160 с. — С. 197–204.

Про авторів тому. – С. 205–206.