Zbirnyk 1

 Збірник Харківського історико-філологічного товариства. – Харків: Око,1993. –

Т. 1. – 163 c. PDF

 ЗМІСТ

Анатолій ІвченкоІгор Михайлин. Від упорядників. — С.3–4.

ІСТОРІЯ

Володимир Фрадкін. До історії створення і діяльності етнографічного музею ХІФТ. — С.5–14.

Ілько Борщак. Гетьман Орлик у Солоніках. 1723–1724. (За невиданим щоденником) / З французької переклав А. Даниленко. — С.15–22.

 

ФІЛОСОФІЯ

Володимир Прокопенко. Метафізика людини Сковороди та світова філософська традиція. — С.23–30.

Дмитро Руденко. Філософія Сковороди: мерехтіння символу. — С.31–38.

Сергій Мегентесов. Лінгвофілософські ідеї Г. Сковороди у контексті сучасної лінгвістики. — С.39–42.

Сергій Вакуленко. «Панглоттія» Я. А. Коменського в контексті європейської філософської думки сімнадцятого століття. — С.43–50.

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Ігор МихайлинЕтюди про Костомарова. – С.51–64.

Олексій Чугуй. Драматургічні елементи в поетичній спадщині М. Костомарова. – С.65–84.

Олександр Борзенко. «Малороссийские повести» Г.Ф. Квітки-Основ’яненка: образ реальності. – С.85–92.

Леонід Ушкалов. Опозиція "antiquus – mоdernus" на терені українського літературного барокко. – С.93–104. 

Юрій Луцький. Архетип байстрюка в поезії Шевченка / З англійської переклав С. Вакуленко. – С.105–110.

МОВОЗНАВСТВО

Анатолій Івченко. Проблеми ідентифікації ономастичної фразеології. – С.111–116.

Володимир Дубічинський. Лінгвістичний апарат на опис лексичних та термінологічних паралелей. – С.117–124

Костянтин Гулий. Метафора як чинник включення поетичних текстів Григорія Сковороди до мегаконтексту європейської поезії ХVI – ХVIII століть. – С.125–130.

Андрій Даниленко. Дієслово як комунікативний центр у синтаксичній будові української мови: проблема типологічного конструкта. – С.131–138.

Юрій Шевельов. Історичні перипетії однієї синтаксичної конструкції у східнослов’янських мовах (безособові речення  на -но/-то із знах. відмінком додатка) / З англійської переклав А. Даниленко. – С. 139–152.

МАТЕРІАЛИ ТА ПУБЛІКАЦІЇ

Анатолій Івченко. Матеріали до фразеологічного словника Харківщини. – С.153–162.

Оксана Буревій. Про дружбу Стріхи з Семенком / Вступне слова та примітки Ігоря Михайлина. – С.163–166.

РЕЦЕНЗІЇ

Андрій Даниленко, Сергій Вакуленко. В обороні здорового глузду (Shevelov George Y. In and around Riev. Twenty-two Studies and Essays in Eastern Slavic and Polish Linguistics and Philology. Heidelberg: Winter, 1991. 412 p.). – С.167–183.

Ігор Лосієвський. Києво-Печерський Патерик в епоху українського барокко. (Ісіченко Ю. А. Києво-Печерський Патерик у літературному процесі кінця ХVI – початку ХVIII ст. на Україні. К.: Наук. думка, 1990. 180 с.). – С.183–186.

Анатолій Мітряєв. На шляху самовизначення (Кравченко В. В.  Д. И. Багалей: научная и общественно-политическая деятельность. Харьков: Основа, 1990. 176 с.). – С. 187–188.

Про авторів тому. – С.189–190.