Zbirnyk 13

 

Зміст

 

НАУКОВІ РОЗВІДКИ

Володимир Маслійчук.  Спадщина Дмитра Багалія та нові студії з історії Слобідської України. — С. 3-10.

Тетяна Павлова.  Про Дмитра Багалія, Харківський університет та сучасну критику. — С. 11-20.

Валерій Романовський.  Дмитро Багалій як учасник археологічних з’їздів. — С. 21-36.

Григорій Стариков.  До питання про дослідження епістолярної спадщини Дмитра Багалія. — С. 37-40.

Татьяна Таїрова-Яковлєва.  Івана Мазепа і Правобережна Україна / З російської переклав В. Яценко. — С.41-50. 

Богдан Івченко.  Розкозачування на Дону в 1919 р.: спроба дефініції. — 51-58.

Геннадій Дедурін.  Адам Станкевич — ідеолог і практик білоруського національного руху у ІІ‑ій Речі Посполитій. — С. 59-74.

Мар’яна Пінчук.  Муза чи Медуза? «Кассандра» Лесі Українки. — С. 75-84.

Наталія Мафтин.  Творчість Федора Дудка та Клима Поліщука в контексті історичних та естетичних вимірів доби. — С. 85-96.

Віктор Кисіль.  Типологія смерті в оповіданні Марії Матіос «Не плачте за мною ніколи…». — С. 97-116.

Ігор Михайлин.  Інформаційний образ як комунікативна категорія. — С. 117-136.

Максим Балаклицький.  Клара Ґудзик як християнський публіцист: до проблеми світоглядної ідентифікації. — С. 137-150.

Ігор Оржицький.  Соціолінґвістичний вимір художнього тексту: мовна ситуація в Латинській Америці крізь призму літератури. — С. 151-158.

Анатолій Нелюба.  Балотеса, дойченя,Guten Morgen-івець: чи порушують вони словотвірний спокій? — С. 159-172.

Сергій Вакуленко.  Знакова природа мови за Марціном Сміґлєцьким. — С. 173-206.

Наталія Карікова.  «Уваги до сучасної літературної мови» Олени Курило: від “мініятюрного видання” до “найсоліднішої наукової праці”. — С. 207-228.

Вікторія Піддубна.  Галицька та західноукраїнська лексика у «Словнику українсько-російському» Андрія Ніковського (1926 р.). — С. 229-242.

 

МАТЕРІАЛИ ТА ПУБЛІКАЦІЇ

Олег ОднороженкоГерб князів Ружинських. — С. 243-246.

Сергій Вакуленко.  Дмитро Чижевський як член Празького лінґвістичного гуртка. — С. 247-260.

Дмитро Чижевський.  Фонологія та психологія / З німецької переклав С. Вакуленко. — С. 261-278. 

Іван Гальчук.  Проблеми акцентології в науковому доробку Івана Огієнка та шляхи внормування сучасного наголосу. — С. 279-288. 

Іван Огієнко.  Наголос іменників на -ння. Акцентологічний нарис. — С. 289-298. 

 

РЕЦЕНЗІЇ

Владислав ЯценкоУкраїнські фраґменти в студіях російського військового історика Алєксандра Малова.  Рец.:  Малов А. В.  Московские выборные полки солдатского строя в начальный период своей истории 1656—1671 гг. — Москва: Древлехранилище, 2006. — 624 с.; Малов А. В.  Русско-польская война 1654—1667 гг.). — Москва: Цейхгауз, 2006. — 48 с. — С. 299-318.

Сергій Петров.  Примітки до «Приміток».  Рец.:  Экономические примечания на Харьковский уезд 1782 г. / Ред. А. Парамей, А. Парамонов. — Харьков: Харьковский частный музей городской усадьбы, 2006. — 152 с. — С. 318-323.

Сергій Вакуленко.  Потебня без вакууму навколо.  Рец.:  Aumüller M.  Innere Form und Poetizität: Die Theorie AleksandrPotebnjasin ihrem begriffsgeschichtlichen Kontext. — Frankfurt am Main; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien: Peter Lang, 2005. — 284 S. — С. 324-338.

Ігор Михайлин.  Державність. Соборність. Боротьба.  Рец.:  Кость С.  Західноукраїнська преса першої половини ХХ ст. увсеукраїнському контексті (засади діяльності, періодизація, структура, особливості функціонування). — Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. — 514 с. — С. 339-349.

Анатолій Скоробогатов.  Нові грані історії німецького єврейства.  Рец.:  Rigg B. M.  Hitlers jüdische Soldaten. — Paderborn; München: Schöningh, 2003. — 439 S. — С. 350-360.

Володимир Склокін.  Помаранчева революція: польський погляд.  Рец.:  Stępień S.  Pomarańczowa rewolucja. Kalendarium i dokumenty wyborów prezydenckich na Ukrainie w 2004 roku. — Przemyśl, 2006. — 382 ss. — С. 360-364.

 

Про авторів тому. — С. 365-369.