Zbirnyk 12

 

Зміст

 

НАУКОВІ РОЗВІДКИ

Олег ЯцинаДо проблеми періодизації історії розвитку житла й архітектури Харкова до 1917 р. — С. 3‑10.

Володимир Маслійчук.  Дитина на Лівобережній і Слобідській Україні в другій половині XVIII ст. (до постави питання). — С. 11-32.

Володимир Склокін“Малоросійські” та “великоросійські” землі в Слобідській Україні останньої третини XVIII ст. — С. 33-42.  

Дмитро БілийМіж станом та нацією: проблема національної самоідентифікації українців Кубані (1792–1933 рр.). — С. 43-50.

Катерина БорисенкоТворчість Лаврентія Крщоновича в контексті українського бароко мазепинської доби. — С. 51-58.

Олена ЛямпрехтДемонологія в українській польськомовній прозі гуртка Лазаря Барановича. — С. 59-70.

Олег МарченкоГригорій Сковорода та Жозеф де Местр (про один призабутий сюжет) / З російської переклала О. Лямпрехт. — С. 71-84.

Леонід УшкаловУкраїнська ідея Євгена Гребінки. — С. 85-112.

Галина ХоменкоСамогубство як креативний код: Іван Франко та Михайло Могилянський. — С. 113-128.

Ігор ОржицькийМарйо Варгас Льйоса: перуанське єство в латиноамериканському контексті. — С. 129-140.

Маттіас АумюллєрПоміж дослідженням формалізму та історією ідей (про сприйняття Потебні західним літературознавством) / З німецької переклав С. Вакуленко. — С. 141-158.

Сергій ВакуленкоПоняття знака в Платона та в Потебні. — С. 159-180.

Вікторія ПіддубнаІван Огієнко про полонізми в українській мові 20—30‑х рр. ХХ ст. — С. 181-198.

 

Матеріали та Публікації

Олег Однороженко.Українська міська сфрагістика XVIXVIII ст. — С. 199-230.

Олександр Ушкалов.  Невідома полемічна стаття Михайла Ялового (Юліана Шпола). — С. 231-236.

Михайло ЯловийХто “формалісти”? — С. 237-244.

Анатолій Нелюба.  Від Президента України до сільського голови (український словотвір у виборчих перегонах 2004—2006 рр.). — С. 245-266.

Ян Нордехраф.  Із життєвого шляху одного історика (мовознавчі змагання Геузінхи замолоду) / З нідерландської переклав С. Вакуленко. — С. 267-278. 

Йоган ГеузінхаПро занедбання лексичного значення порівняльним мовознавством / З німецької переклав С. Вакуленко. — С. 279-284.

 

РЕЦЕНЗІЇ

Сергій СєряковЧи варто поспішати при дослідженні нових теренів історії України?  Рец.: Шевченко Т.  Єзуїтське шкільництво на українських землях останньої чверти XVI — середини XVII ст. — Львів: Свічадо, 2005. — 340 с. — С. 285-307.

Володимир МаслійчукНове дослідження з історії Острогозького слобідського козацького полку Рец.:  Гоголева А. А.  Местная власть в Острогожском уезде во второй половине XVII начале XVIII в.: городовые воеводы и черкасские полковники: Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. — Воронеж, 2005. — 241 с. — С. 308-320.

Сергій Вакуленко.  Італійський погляд на українське питання. Рец.:  Lami G.  La questione ucraina fra ‘800 e ‘900. — Milano: CUEM, 2005. — 190 p., VII carte. — С. 321-345.

Володимир СклокінУ пошуках нової філософії історії.  Рец.:  Анкерсмит Ф.  Нарративная логика. Семантический анализ языка историков / Пер. с англ. О. Гавришиной, А. Олейникова. — Москва: Идея-Пресс, 2003. — 360 с.;  Анкерсмит Ф.  История и тропология: взлёт и падение метафоры / Пер. с англ. М. Кукарцева, Е. Коломоец, В. Катаева. — Москва: Прогресс-Традиция, 2003. — 496 с. — С. 245-253.

Уляна МельниковаАрхипентура як явище української культури.  Рец.:  Alexander Archipenko. Vision and Continuity: Catalogue for an exhibition organized by The Ukrainian Museum.— New York: The Ukrainian Museum, 2005. — 256 p.;  Олександер Архипенко. Візія і тяглість: Каталог виставки, організованої Українським Музеєм. — Нью-Йорк: Український Музей, 2005. — 256 с. — С. 354-360.

Ростислав МельниківАпокрифічна історія української літератури.  Рец.:  Костецький І.  Тобі належить цілий світ: Вибрані твори / Видання підготував М. Р. Стех. — Київ: Критика, 2005. — 528 с. — С. 361-366.

 

Порядком полеміки

Полемічний триптих щодо єства слова в красному письменстві та журналістиці. Редакційна нотатка. — С. 367-368.

Ігор Михайлин.  Слово естетичне і слово комунікаційне.  Рец.:  Шестакова Э. Г.  Теоретические аспекты соотношения текстов художественной литературы и массовой коммуникации: специфика эстетической реальности словесности Нового времени. — Донецк: Норд-Пресс, 2005. — 441 с. — С. 369-377.

Елеонора ШестаковаВідповідь на зауваження провідної установи (Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна). — С. 378-392. 

Тетяна Казакова. Про співвідношення понять “пражурналістика” та “мас-медійна словесність”. — С. 393-401.

 

Про авторів тому. — С. 402-406.