Zbirnyk 11

 

Збірник Харківського історико-філологічного товариства. – Харків, 2005. – Т. 11. (Нова серія). – 371 с.

 

Зміст

 

НАУКОВІ РОЗВІДКИ

Вєслав Маєвський.  Сєнкевич  попередник істориків / З польської переклав А. Портнов. — С. 3-22.

Валерій Романовський.  Значення досліджень Харківського губернського статистичного комітету для пам’яткознавства. — С. 23-42. 

Сергій Єкельчик.  Творення святині: українофіли та Шевченкова могила в Каневі (1861—1900 рр.) / З англійської переклала В. Наріжна. — С. 43-58. 

Леонід Ушкалов.  Гуманізм Тараса Шевченка. — С. 59-84. 

Олександр Кухаренко.  Перші друковані видання народних казок Слобідської України. — С. 85-92.

Галина Хоменко.  Інфантильна танатологія Валер’яна Підмогильного. — С. 93-114.

Ірина Гавриш.  Марія Цуканова: штрихи до портрета. (До 100-річчя з дня народження письменниці). — С. 115-122.

Ігор Оржицький.  Географія чинником художнього мислення: мітологема раю в літературі Еквадору. — С. 123-134. 

Андрій Даниленко.  Німці в середньовічних арабських джерелах. — С. 135-146. 

Анна Соколенко.  Полонізми у творах Осипа Турянського 1920—30-х рр. — С. 147-156. 

Роман Трифонов.  Харківські засоби масової комунікації про реформування українського правопису на початку ХХІ ст.: місце фреймових структур у дискурсі. — С. 157-168.

Анатолій Нелюба.  У підмурівок теорії номінації: термінологічно-понятійне впорядкування. — С. 169-184.

Сергій Вакуленко.  Локківські мотиви в Олександра Потебні. — С. 185-204. 

Тарас Шмігер.  Володимир Державин: теорія і критика перекладу. — С. 205-214. 

 

Матеріали та Публікації

Володимир МаслійчукЙоганн Ґеорґ Коль і його мандрівка Україною 1837—38 рр. — С. 215-218. 

Йоганн Ґеорґ Коль.  Харків / З німецької переклав В. Маслійчук. — С. 220-244. 

Андрій Портнов.  Заручник великої книги. (Нотатки про Симона Наріжного). — С. 245-248. 

Симон Наріжний.  Харківське історично-філологічне товариство. — С. 249-266. 

 

РЕЦЕНЗІЇ та Огляди

Владислав Яценко.  Сучасна російська історіографія про козацьку революцію 1648—57 рр. — С. 267-282.

Леонід Ушкалов.  Гетьман Мазепа  три століття по тому. Рец.: Mazepa e il suo tempo. Storia, cultura, società. Mazepa and his time. History, culture, society / A cura di (edited by) Giovanna Siedina. — Alessandria: Edizioni dell'Orso, 2004. — 593 p. — С. 283-308. 

Віра Горлова.  Конструювання образу Ми vs. Інший: чи можливі інакші шляхи усвідомлення своєї національної тожсамості? Рец.: Culture, Nation, and Identity. The Ukrainian-Russian Encounter, 16001945 / Ed. by Andreas Kappeler, Zenon E. Kohut, Frank E. Sysyn and Mark von Hagen. — Edmonton; Toronto: Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 2003. — 381 p. — С. 308—318. 

Анджей Тихоміров.  Україна та українці в білоруських підручниках з усесвітньої історії для середніх шкіл (огляд публікацій 1996—2003 рр.). — С. 319-330. 

Андрій Домановський.  Два обличчя Юліана Кулаковського. Рец.: Матвеева Л. Юлиан Кулаковский. — Киев: Стилос, 2002. — 484 с.; 24 с. ил.; Пучков А. А. Юлиан Кулаковский и его время: Из истории антиковедения и византинистики в России. 2-е изд., перераб., испав. и доп. — Санкт-Петербург: Алетейя, 2004. — 477 с. (Серия «Византийская библиотека. История»). — С. 331-345. 

Ростислав Мельників.  Вересневе повернення Свідзінського. Рец.: Свідзінський В. Твори: У 2-х т. / Вид. підготувала Е. Соловей. — Київ: Критика, 2004. — Т. 1-2 (серія «Відкритий архів»). — С. 346-350. 

Володимир Маслійчук.  Найкраща історія Товариства. Рец.: Бібліографія Записок наукового товариства імені Шевченка. Томи ICCXL 18922000 / Укладач В. Майхер; ред. О. Купчинський. — Львів: Наукове товариство імені Шевченка, 2003. — 741 с. — С. 350-356. 

Уляна Мельникова. У пошуках українського аванґарду. Рец.: The Phenomenon of the Ukrainian Avant-garde 19101935: Catalogue for an exhibition organized and circulated by The Winnipeg Art Gallery. — The Winnipeg Art Gallery, 2001. — 196 p.; Le Phénomène de l’avant-garde ukrainienne 19101935: Catalogue de l’exposition itinérante organisée par le Musée des beaux-arts de Winnipeg. — Musée des beaux-art de Winnipeg, 2001. — 196 p.; Феномен українського авангарду 19101935: Каталог виставки, організованої Вінніпезькою картинною галереєю. — Вінніпезька картинна галерея, 2001. — 196 с. — С. 357-364.

 

Про авторів тому. — С. 365-368.