ПРОТОКОЛ № 160

від 28 квітня 2015 року

  

Присутні:

члени Товариства: І. Л. Михайлин, І. М. Петренко, А. М. Домановський, В. Б. Склярова, С. О. Сєряков, В. Б. Яценко, С. В. Вакуленко, В. Л. Маслійчук, О. В. Щербань, О. О. Маленко;

гості: О. О. Ковалевська, А. О. Алєксєєнко, В. В. Лукашенко, С. А. Ніколенко, А. Щербань, Л. Г. Боярова.

  

Порядок денний:

1. Доповідь доктора історичних наук, професора кафедри педагогіки, культурології та історії Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Ірини Петренко «Постать Єлизавети Милорадович (1832–1890) в українському суспільно-політичному русі».

 

2015 04 28 khift1

 

  Запитання ставили: В. Б. Яценко, С. В. Вакуленко, В. Л. Маслійчук, Ан. Щербань, О. О. Ковалевська, І. Л. Михайлин.

  В обговоренні виступили: В. Л. Маслійчук, І. Л. Михайлин, В. Б. Яценко.

  2. Доповідь кандидата історичних наук, доцента, старшого наукового співробітника відділу української історіографії Інституту історії України НАН України Ольги Ковалевської «Козацька іконографія: передумови формування, форми репрезентації та основні сюжети».

 

2014 04 28 khift2

 

  Запитання ставили: С. О. Сєряков, О. В. Щербань, Ан. Щербань, І. Л. Михайлин, С. В. Вакуленко.

 

2015 04 28 khift3

 

  В обговоренні виступили: С. О. Сєряков, І. Л. Михайлин.

3. Оголошення.

Голова Товариства повідомив про те, що Ірина Петренко подала заяву про вступ до Товариства і запропонував задовольнити її прохання. Збори прийняли Ірину Петренко в члени Харківського історико-філологічного товариства, проголосувавши за це одноголосно.

 

2015 04 28 khift4