ПРОТОКОЛ  № 157

від 27 січня 2015 року

 

Присутні:

члени Товариства:   І. Л. Михайлин, В. Б. Яценко, А. М. Нелюба, К. Д. Каруник, С. В. Вакуленко, І. О. Оржицький;

гості:   Є. Редько, Д. Добровольський, О. Черемська, Н. Карікова.

  

Порядок денний:

1. Доповідь здобувача кафедри української мови Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Катерини Каруник «Академік Іван Білодід і його роль у визначенні стану та статусу української мови (1947–1981)».   

Запитання ставили: А. М. Нелюба, І. О. Оржицький, Н. Карікова, І. Л. Михайлин.

В обговоренні виступили: А. М. Нелюба, С. В. Вакуленко, І. Л. Михайлин, В. Л. Маслійчук.

   

    2. Річні збори Товариства. Доповідь голови Товариства, доктора філологічних наук, професора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Ігоря Михайлина «Звіт про роботу Товариства в 2014 році».  

 

ЗВІТ

  про роботу Харківського історико-філологічного товариства

  в 2014 році на засіданні 27 січня 2015 року

 

  Шановні колеги, члени Товариства і всі присутні! Статутом нашого Товариства передбачено проведення щороку річних зборів і один раз на два роки звітно-виборні збори, які в нас проходять у непарні роки й сьогодні відбуваються.

  Минулий рік ми прожили традиційно плідним науковим життям. Ми зустрічалися щомісяця на наукових зборах за виключенням літних місяців, працювали над виготовленням п’ятнадцятого тому нашого «Збірника ХІФТ». Я не пригадую випадку, щоб якесь засідання викликало розчарування в мене чи в когось із членів Товариства. У цілому доповідям у Товаристві характерний високий науковий рівень. Вони викликають багато запитань і активне обговорення.

  Влада, включаючи сюди передусім керівництво профільними факультетами, не підтримує ні в який спосіб діяльність Історико-філологічного товариства: ні матеріально, ні організаційно, ні навіть морально, хоча б періодичною присутністю на наших засіданнях чи спрямуванням сюди своїх аспірантів. Але уявлення про традиційність такої роботи, як участь у наукових товариствах, і причетність до неї таких осіб із золотого фонду науки, як О. О. Потебня, Д. І. Багалій, Д. І. Яворницький, М. Дринов, М. Ф. Сумцов, В. К. Надлер, живить сучасних науковців у їх прагненні до роботи в товаристві.

  Наші засідання цікаві не тільки доповідями, але й тим, що можна назвати науковою комунікацією: запитаннями й відповідями, виступами в обговоренні. Професійні учені вже зрозуміли, що в нашому середовищі можна провести найкращу апробацію своєї наукової праці чи праці своїх учнів. Тут найбільш вимоглива і в той же час доброзичлива й тактовна аудиторія, яка діє на засадах наукової етики. Хоча й не прощає шахрайства.

  В останні роки в нас усталилася гарна традиція: складати порядок денний з двох доповідей, одна з яких обов’язково історична, а друга – філологічна. Кілька років поспіль я відзначаю особливу організаторську роботу голови історичної секції Владислава Яценка, який регулярно, не допускаючи зривів (жодного разу!), постачає до порядку денного історичні доповіді.

  З філологічною частиною нашого Товариства відчуваються труднощі. Незважаючи на те, що в нас дві філологічні секції – мовознавча (голова А. М. Нелюба) і літературознавча (голова В. В. Кисіль) – мені часом самому, іноді за допомогою вченого секретаря, доводиться шукати філологічного доповідача. Ще раз ставлю питання так: доповідачів слід шукати завжди, а не перед засіданням у ситуації форс-мажору.

  Нещодавно Володимир Маслійчук, зустрівшись зі мною поза Товариством, нагадав: ротація — то основа кадрової політики в Західному світі. Справді, там існує традиція в мас-медіа зривати журналіста з його теми й перекидати на іншу, незалежно від успішності його попередньої праці. Так, це гарний і перевірений прийом, але коло наших членів настільки вузьке, а дисципліна й відповідальність перебувають на такому низькому рівні, що я не бачу можливості застосування засади ротації на практиці. Але залюбки збори могли б розглянути подані пропозиції й кандидатури.

  Минулого року відбулося дев’ять засідань Товариства.

  Дозвольте познайомити вас з переліком доповідей, що прозвучали на наших засіданнях, оскільки саме організація наукового життя і є головною функцією наукового товариства.

  1. 28 січня 2014 року було проведене засідання, де прозвучала доповідь старшого викладача кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця Віктора Мацюцького «Діяльність земельної громади Лівобережної України як органу місцевого самоврядування (1922–1930 рр.)» та відбулися річні звітні збори Товариства. Звіт про роботу Товариства у 2013 році був поданий в доповіді голови Товариства доктора філологічних наук, професора кафедри журналістики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Ігоря Михайлина.

  2. 12 лютого в Харківському літературному музеї відбулася презентація книжки Юрія Шевельова «Дорогою відрадянщення». Це позачергове наше засідання, на якому були присутні члени Товариства: І. Л. Михайлин, С. В. Вакуленко, А. М. Нелюба, К. Д. Каруник, В. Л. Маслійчук, Р. В. Мельників, В. В. Склокін, В. Б. Яценко, Т. М. Трофименко, В. Б. Склярова, І. О. Оржицький. Нагадаю, що й книжку створили члени нашого Товариства: Сергій Вакуленко й Катерина Каруник. Виступали на відкритті переважно члени Товариства. Були присутні ще біля двадцятеро людей. Зала літ музею була переповнена.

  3. 24 лютого 2013 року у книгарні «Є» відбувалося засідання під назвою «Презентація книжок членів Товариства». Програма налічувала 25 позицій, а саме:

  1. Шевельов Ю. В. Дорогою відрадянщення : публіцистичні та наукові тексти 1941–1943 рр. (харківський період) / Юрій Шевельов; упорядкували й підготували до друку С. Вакуленко, К. Каруник; передмова К. Каруник. — Х. : Харківське історико-філологічне товариство, 2014. — 190 с.

  2. Нелюба А. М. Явища економії у словотвірній номінації української мови (системний вимір) / Анатолій Нелюба. — Х. : Харківське історико-філологічне товариство, 2014. — 168 с.

  3. Нелюба А. М. Лексико-словотвірні інновації. 2012—2013 : словник / Анатолій Нелюба, Євген Редько. — Х. : Харківське історико-філологічне товариство, 2014. — 172 с.

  4. Мельників Р. В. Літературні 1920-ті Постаті (Нариси, образки, етюди) / Ростислав Мельників. — Х. : Майдан, 2013. — 256 с.

  5. Журналістика : словник-довідник / автор-укладач І. Л. Михайлин. — К. : Академвидав, 2013. — 320 с. — (Серія «Nota bene»).

  6. Михайлин І. Л. Іван Перепеляк : літературний портрет / Ігор Михайлин. — Х. : Майдан, 2013. — 208 с.

  7. Михайлин І. Л. Про Шевченка і не тільки : наукові розвідки, есеї / Ігор Михайлин. — Х. : Майдан, 2014. — 268 с.

  8. Видатні мереф’яни / За ред.. О. Г. Сергієнка; передмова І. Л. Михайлина. — Х. : Б. в., 2013. — 216 с.

  9. Михайлин І. Л. Про світову змову, про Україну, про ненависть, про те, як тримати порох сухим / Ігор Михайлин // Перепеляк І. М. Начертання звіра : Політична поема / Передм. І. Михайлина / Іван Перепеляк. — Х. : Майдан, 2013. — С. 3–14.

  10. Балаклицкий М. А. После эйфории : религиозная публицистика / Максим Балаклицкий. — К.: Книгоноша, 2013. — 405 с. (Серия «Национальные евангельские авторы»).

  11. Оржицкий И. А. Инверсия транскультурации: присоединяясь к меньшинству / Игорь Оржицкий // Творческая личность в историко-культурном пространстве: Материалы международной конференции, посвящённой 100-летию послания А.Е. Кулаковского «Якутской интеллигенции» (г. Москва, 21–22 ноября 2012 г.). — Новосибирск: Наука, 2013. — С. 366–374.

  12. Оржицький І. О. Кохання та Бог Амадо Нерво / Ігор Оржицький // Нерво А. Вибрана лірика / Пер. з ісп. С. Борщевський. — Л. : Кальварія, 2013. — С. 5–8.

  13. Оржицький І. О. Концерт і метод Алехо Карпентьєра / Ігор Оржицький // Карпентьєр А. Концерт бароко. Розправа з методом / Пер. з ісп. С. Борщевський, А. Перепадя, О. Мокровольський, В. Шовкун. – Х.: Фоліо, 2011. – С. 3–18.

  14. Жолтовський П. М. Вибрані праці : у 3 т. / Павло Жолтовський; ред. тому О. О. Савчук ; передм. М. І. Моздира; наук. коментар В. С. Романовського; підг. тексту Ж. Д. Сімферовської, О. О. Савчука, В. С. Романовського; підгот. та коментарі до листування І. Ю. Тарасенко, С. І. Білоконя. — Х.: Видавець Савчук О. О., 2013. — Т. 1. : Umbra vitae : Спогади. Листування. Додатки — 608 с., 353 іл. — (Серія «Слобожанський світ», вип. 6). Науковий коментар —

  Романовський В. С. Лабіринтами Павла Жолтовського : розвідки та коментарі до споминів пам’яткознавця. — С. 223–362.

  15. Nuno Carvalho, [...] Serhii Wakúlenko et al. Da civilização da palavra à civilização da imagem. — Lisboa: Fim do Século, 2012. — 276 p.

  16. ШевченкоТ. Г. Кобзар / Тарас Шевченко; задумвидання, упорядкування, коментарітапіслясловоМиколиЗубкова. — Х.: ВД «ШКОЛА», 2014. — 576 с., 48 арк. іл. Ювілейне подарункове видання до 200-річчя від дня народження Т.Шевченка. За сприяння Центру українських студій ім. Д.Багалія Харківського національного університету ім. В. Каразіна.

  17. Византийская мозаика : Сборник публичных лекций Эллино-византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме / Ред. проф. С. Б. Сорочан; сост. А. Н. Домановский. — Х. : Майдан, 2013. — 232 с. (Нартекс. Byzantina Ukrainensia. Supplementum 1).

  18. ?P?????? : сборник статей к 60-летию проф. С. Б. Сорочана / Сост. А. Н. Домановский // Нартекс. Byzantina Ukrainensiа. — Т. 2. — Х.: Майдан, 2013. — 596 с.

  19. Сергей Борисович Сорочан — профессор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина : биобиблиогр. указ. / Сост., вступ. ст. А. Н. Домановский ; библиогр. ред. С. Р. Марченко. — Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. — 92 с.

  20. Всеукраїнська наукова конференція «Історичні регіони України: минуле та сучасність». 28–29 листопада 2013 р. / Укладач А. М. Домановський. — Х.: ХНАДУ, 2013. — 216 с.

  21. Лінгвістична школа професора Лідії Андріївни Лисиченко : наукове видання / Співукладач О. О. Маленко. — Х., 2013. — 36 с.

  22. Маленко О. О. Шкільний курс української мови та методика її викладання : дидактичні матеріали до навчальної дисципліни / О. О. Маленко. — Х., 2013. — 92 с.

  23. Сєряков С. О. Єзуїтське шкільництво як чинник культурного розвитку Речі Посполитої в польській історіографії другої половини 1830-х – початку 1850-х рр. / Сергій Сєряков // Харківський історіографічний збірник. — Випуск 12. — Харків, 2013. — С. 112–128.

  24. Сєряков С. О. Образ Пьотра Скарги в польській історіографії ХІХ — ХХ ст. Сергій Сєряков // Українська перспектива літературної творчості о. Петра Скарги : збірник статей. — Харків, 2013. — С. 101–108.

  25. Життєсвіт Учителя і Друга : зб. матеріалів ІІІ Муромцевських читань на пошану доктора філол. Наук, професора Муромцевої Ольги Георгіївни (до 75-річчя від дня народження) / Упорядник О. С. Черемська, В. Ф. Жовтобрюх. — Х., 2013. — 164 с.

  2–6 березня 2014 року Товариством було поширене англійською, російською та українською мовами таке звернення: «Відозва з приводу останніх подій в Україні та в Харкові : До всіх учених світу, наукових товариств, університетських спільнот, письменників,  діячів культури». Воно викликало великий резонанс, було передруковане в світових медіа. Мені довелися 7 березня 2014 року давати велике інтерв?ю Першому німецькому телевізійному каналу. Усі ці документи внесені в протоколи роботи нашого Товариства.

  4. На засіданні 27 березня 2014 року були виголошені доповіді кандидата філологічних наук доцента кафедри романської філології та перекладу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Ігоря Оржицького «Український поет Чеотченко в Еспанії» та кандидата історичних наук, співробітника Центру краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна В?ячеслава Грекова «Дружина — ополчення, кіннота — піхота: проблеми розвитку у військах Західної Європи та Південно-Західної Русі в Середні Віки».

  5. 22 квітня 2014 року були прочитані й обговорені доповіді доктора історичних наук, професора кафедри історії України Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Людмили Посохової «Розширюючи обрії світу: реальні та віртуальні подорожі студентів та викладачів православних колегіумів України XVIII століття» та доктора історичних наук, професора кафедри педагогіки, культурології та історії Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Ірини Петренко «Історик Наталія Мірза-Авакянс (1888—1940 ?): життя і наукова спадщина».

  6. 20 травня 2014 року на порядку денному прозвучали доповіді кандидата історичних наук, доцента Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Сергія Сєрякова «Єзуїтське шкільництво Речі Посполитої як феномен культури конфесійного і етнокультурного прикордоння в польській історіографії першої половини ХІХ ст.» та кандидата філологічних наук, професора, завідувача кафедри української мови Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Олени Олексенко «Інновативні деривати в сучасному українському політичному дискурсі».

   7. 23 вересня 2014 року лунали доповіді доктора філологічних наук, професора кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Анатолія Нелюби «Прізвиська моїх однокашників у контексті загальнонаціональних прізвиськових традицій» та кандидата історичних наук, учителя Харківської ЗОШ № 8 Оксани Дмитрієвої «Чеські та словацькі військовополонені в Росії: гуманітарний аспект (1914—1918 рр.)».

   8. 31 жовтня 2014 року виголошені доповіді кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України Дмитра Гордієнка «Борис Крупницький та його дослідження про Енгеля» та доктора філологічних наук, професора кафедри журналістики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Ігоря Михайлина «Пізня публіцистика І. Нечуя-Левицького в журналі «Дніпрові хвилі» (1910—1913)».

   9. 28 листопада 2014 року засідання відбувалося за таким планом: замість оголошеної доповіді здобувача кафедри всесвітньої історії Донецького національного університету, начальника відділу з організації практик та працевлаштування випускників Маріупольського державного університету Євгена Горба «Шляхетська опозиція в Речі Посполитій середини XVII ст.: від «liberum veto» до громадянської війни (до постановки проблеми)», у зв?язку з неприбуттям його на засідання Товариства, була прочитана доповідь кандидата історичних наук, співробітника Центру українських студій імені Д. І. Багалія Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Ірини Склокіної «Публічна історія Другої світової війни в громадянській освіті в пострадянській Україні».

   Другу доповідь у цей день виголосив кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Сергія Вакуленка «Зі спостережень над українською глосонімією».

  Виношу подяку від імені Товариства голові історичної секції й членові Товариства Ірині Склокіній за оперативне розв?язання ситуації й недопущення зриву доповіді від історичної секції.

    10. 23 грудня 2014 року на Товаристві виступили кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства та латинської мови Національного фармацевтичного університету Антоніна Тимченко «Поезія Олександри Ковальової: літературний портрет» та викладач кафедри історії Росії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Павло Єремеєв «Секти чи церкви: історико-соціологічна типологізація старообрядницьких громад Харківського регіону (кінець XVII — початок ХХ ст.)»

  Життя Товариства цим не обмежилося. Члени Товариства брали активну участь у боротьбі за Ю. В. Шевельова, яка розгорнулася в Харкові, але мала резонанс в усій Україні. Підготовлена в Товаристві книжка «Дорогою відрадянщення», а дещо згодом — «Юрій Шевельов: учора сьогодні, завтра» (Х., 2014) стали потужними подіями в культурному житті Харкова. Перша книжка вийшла у видавництві «Харківське історико-філологічне товариство», друга в письменницькому видавництві «Майдан», хоча працювали над нею све ті ж члени Товариства.

  2 вересня 2014 року члени Товариства були присутні на судовому засідання в справі Ростислава Небельського проти Харківської міської ради й Харківського міського голови, підтримуючи своєю присутністю позов про скасування свого ж дозволу на встановлення дошки. І хоча тоді перемогти не вдалося, але повідомляю присутніх про те, що 25 грудня Харківський адміністративний апеляційний суд все ж виріс рішення про задоволення цього позову. Більш ніж річна боротьба за Ю. Шевельова увінчалася його й нашою перемогою над мракобіссям.

  Я традиційно дякую всім доповідачам, організаторам наших засідань, їх учасникам, усім, хто ставив запитання, виступав в обговореннях, брав участь у публічних заходах Товариства. Про всі засідання я готував інформацію в мережі на сайті Товариства, але, на жаль, він уже майже рік не працює. Думаю, що в нинішніх умовах з цим миритися не слід. Потрібно докласти всіх зусиль для відновлення роботи сайту.

  Останніми роками я подавав у звітах статистику відвідувань та структури доповідей за науками. Сьогодні така потреба відпала. У нас не було засідань, на яких би були присутні лише три члени Товариства, але було засідання, ная кому були присутні 4 члени Товариства (жовтень). Загальна кількість відвідувань склала 2014 році — 81 членами Товариства, не рахуючи гостей; у 2013 році 93 відвідування. У 2012 році вона становила 128. Але тоді ми провели 12 засідань. У 2011 році вона становила 71, а в 2010 — 86 відвідань. У середньому вийшло, що відвідуваність кожного нашого заходу в 2013 році склала 10,33; у цьому році 8,1. Перед кожним засіданням я здійснюю розсилку оголошення на наявні в мене електронні адреси. Їх транслюють далі голови секцій, члени Товариства.

  На кожному засідання присутні гості у кількості, яка дорівнює або й перевищує кількість присутніх членів Товариства. Думаю, що краще повинна працювати наша інформаційна служба, до діяльності якої причетні всі члени правління. Приємна поява на доповідях студентів з наукового семінару доповідача. Але й це трапляється зрідка. Наше середовище не привчене до функціонування громадянського суспільства.

  Зараз список членів Товариства нараховує 40 осіб. Прийом до Товариства склав у 2014 році і в 2013 рік 0 осіб. Остання заява була подана до Товариства 30 жовтня 2012 року Катериною Каруник. Прийом членів у тому, 2012, році склав 5 осіб.

  Внески в 2014 році сплатили 13 осіб, у 2013 році — 12 членів Товариства. У цілому це відповідає приблизній середній цифрі за рік. У 2012 році їх сплатили 18 осіб. Для порівняння у 2011 році це було 12 людей; у 2010 р. –– так само 12. Це як раз і відповідає кількості наших активних багнетів. Ці особи, які сплатили внески, найчастіше присутні на наших засіданнях, беруть участь і в інших наших акціях. Іноді складається враження, що ми працюємо в якомусь вакуумі, що саме вчасно запалити ліхтар і пити нашими факультетами з вигуками: «Шукаю людину!»

  Я завжди в доповідях приділяв увагу нашому сайту. Сьогодні про це говорити нічого. Сподіваюся, що це ситуація тимчасова й ми ці труднощі подолаємо.

  Третьою (після зборів і сайту) найважливішою стороною роботи Товариства є й повинна бути видавнича діяльність. З 2008 року Товариство стало видавцем в основному завдяки зусиллям А. М. Нелюби. Тоді ж видано нашу першу книжку: Міхаель Мозер «Причинки до історії української мови». Товариство має можливість надавати знаки міжнародної реєстрації, так звані ISBN, усім членам товариства до їхніх книжок. Відповідальність за цю програму узяв на себе так само А. М. Нелюба.

  У 2014 році у видавництві «Харківське історико-філологічне товариство» вийшли книжки:

  Шевельов Ю. В.  Дорогою відродження — Х. : ХІФТ, 2014. —190 с.

  Наш повний список, мабуть, уже перевищив 30 позицій. А. М. Нелюба доповнить цю інформацію.

  На жаль, повільно йде робота над п’ятнадцятим томом нашого «Збірника». Докладніше про ситуацію скаже вчений секретар. З тієї ж причини — пасивності нашого наукового довкілля. Утруднений пошук авторів. Особливо авторів гарних, із самостійними концепціями. Загальна ситуація сприяє шахрайству. Цього року Міністерство освіти і науки позбавило докторських ступенів трьох псевдонауковців за плагіат. Про якийсь резонанс від цієї події я не чув. У суспільстві відсутня відпорність до плагіату й до наукового шахрайства. Друга причина — це та, що страва редагування опинилася на плечах самого нашого наукового секретаря Сергія Вакуленка.

  Є проблеми з розповсюдженням чотирнадцятого (і попередніх) томів «Збірника історико-філологічного товариства», а відтак і із збиранням коштів на п’ятнадцятий том.

  Висловлю свої традиційні побажання до проекту нашої ухвали.

  Перше. Якщо ми повинні давати оцінку роботі правління, то мені здається. що воно працювало не просто задовільно, як прийнято говорити мовою протоколу, а гарно, із задоволенням і розумінням своєї місії носіїв високої української наукової культури.

  Друге. Висловити довіру Управі ХІФТ у складі: І. Л. Михайлин (голова Товариства), С. В. Вакуленко (науковий секретар Товариства), В. Б. Яценко (голова історичної секції), А. М. Нелюба (голова мовознавчої секції), В. В. Кисіль (голова літературознавчої секції), В. Л. Маслійчук (голова сайту Товариства в електронній мережі). Якщо будуть пропозиції щодо ротації, то збори їх з увагою вислухають.

  Третє. Провести прийом нових членів, запропонувавши подати заяви молодим науковцям, у яких є наукові публікації й бажання працювати в Товаристві.

  Четверте. Усім членам Товариства сплатити членські внески з боргами включно.

  П’яте. Пропоную кожному члену Товариства взяти й продати хоча б 5 примірників будь-яких томів наших «Збірників».

  Шосте. Усім членам Товариства зайнятися збором електронних адрес наших потенційних відвідувачів з метою їх запрошення на засідання товариства.

  Сьоме. Відновити роботу сайту Товариства.

  Восьме. Цю доповідь розіслати усім членам Товариства електронною поштою і опублікувати на сайті Товариства. 

  Ігор Михайлин,

Голова ХФІТ,

доктор філол. наук професор кафедри журналістики

ХНУ імені В. Н. Каразіна. 

   

   Виступили в обговоренні: А. М. Нелюба, С. В. Вакуленко, В. Л. Маслійчук, В. Б. Яценко.  

   Ухвала проголосована одностайно.  

  

3. Оголошення.  

   Голова Товариства оголосив, що

   1) 24 лютого 2015 року о 17.00 в книгарні «Є» відбудеться наступне засідання Товариства, яке буде присвячене традиційній темі: «Презентація книжок членів Товариства»;

   2) 24 березня 2015 року Товариство проведе виїзне засідання в Харківському літературному музеї, присвячене 120-літтю від дня народження Івана Дніпровського. Доповідачем виступить член Товариства Тетяна Трофименко — заступник директора музею з наукової роботи, кандидат філологічних наук. У програмі знайомство з фондами й широка репрезентація Івана Дніпровського й Марії Пилинської на тлі літературного процесу тих часів. Вирішено другої доповіді не планувати. Присутні з цим погодились.