ПРОТОКОЛ № 167

від 26 лютого 2016 року

 

Присутні:

члени Товариства:   І. Л. Михайлин, С. В. Вакуленко, В. С. Романовський, К. Д. Каруник, А. М. Нелюба, І. О. Оржицький, Т. М. Трофименко; А. М. Домановський, В. Л. Маслійчук, Є. О. Редько, О. О. Маленко, К. Ю. Голобородько, Н. І. Варич, С. М. Гук, В. Ф. Саган, О. П. Рибка, С. О. Серяков;

гості:  М. М. Красиков, Б. А. Івченко і ще студенти харківських університетів; загальна кількість присутніх на презентації — 33 особи.

 Порядок денний:

Презентація книжок членів Товариства та книжок видавництва «Харківське історико-філологічне товариство»:

 

  1. Збірник Харківського історико-філологічного товариства. — Т. 15 (Нова серія). — 2015. — 489 с.

  2. Нелюба Анатолій, Редько Євген. Лексико-словотвірні інновації (2014): Словник. — Харків: ХІФТ, 2015. — 220 с.

  3. Нелюба Анатолій. Прізвиська моїх однокашників: Науково-популярний нарис. — Харків: ХІФТ, 2015. — 100 с.

  4. Новіков Анатолій. Український театр і драматургія: від найдавніших часів до початку ХХ століття. — Харків: ХІФТ, 2015. — 412 c.

  5. VІІ Довженківські читання: Зб. наук. пр. Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка. — Харків: ХІФТ, 2015. — 122 с.

  6. Садоха Олена, Варич Наталія. Метаморфози справедливості в освітніх практиках. — Харків: ХІФТ, 2016. — 202 с.

  7. Муромцев Ігор. Прізвиська і назвиська в українській та інших мовах: стан, статус, зміст. Науково-публіцистичні нотатки. — Харків: ХІФТ, 2016. — 112 с.

  8. Михайлин Ігор. Автобіографічний роман в афоризмах // Брюгген Владимир. Седьмая книга. Блокноты 2010—2014. — Харків: Майдан, 2015. — С. 4–14.

  9. Михайлин Ігор. Здається, краще померти, ніж усе це пережити / Ігор Михайлин // Ткаченко Ганна. Голгофа козацьких нащадків. Терновий вінок. Роман. — Харків: Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. — С. 5–6.

  10. Михайлин Ігор. Книжка для кмітливих людей. Про повість Віктора Бурмаки «Мир і війна» // Бурмака Віктор. Мир і війна. — Харків: Планета-Прінт, 2015. — С. 47–50.

  11. Михайлин Ігор. Про Шевченка і не тільки. Наукові розвідки, есеї. 2-е вид., доп. — Харків: Майдан, 2014. — 298 с.

  12. Михайлин Ігор. Літературна Харківщина. Книга друга: Проза. Есеїстика. Портрети. Рецензії. — Харків: Майдан, 2015. — 308 с.

  13. Бальцерович Лешек. Треба боротися / Розмову веде Марта Стремецька; перекл. з польської Василя Сагана. — Харків: Фактор-Друк, 2015. — 288 с.

  14. «Византийская мозаика»: Сборник публичных лекций Эллино-византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме / Ред. Сергей Сорочан; сост. Андрей Домановский. — Харків: Майдан, 2015. — Вип. 3 — 308 с. (Нартекс. Byzantina Ukrainensia. Supplementum 3)

  15. Сєряков Сергій. Джерельна база вивчення історії єзуїтського шкільництва в польській історіографії кінця 1830-х — початку 1850-х рр. // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету iмені Г.С. Сковороди. - Серія “Історія та географія”. - Випуск 50. - Харків: Колегіум, 2014. - С. 159-164.

  16. Сєряков Сергій. Ґенеза історичного світогляду о. Станіслава Заленського (у період до 1872 р.) // Історія релігій в Україні. Науковий збірник 2015. – Книга І. – Львів: Логос, 2015. – С. 165-172.

  17. Стриєк Томаш. Невловні категорії: нариси про гуманітаристику, історію і політику в сучасних Україні, Польщі та Росії / Переклад з польської ССєрякова, ВСклокіна, ІСклокіної, АПавлишина, наукова редакція ВСклокін. — Київ: Ніка-Центр, 2015.

  18. Машкевич Маріуш. Cхідна польська політика у ХХ – на початку ХХІ ст.: концепції та інтерпретації / Пер. з польської і наукова редакція ССєрякова. — Київ: Ніка-Центр, 2015.

  19. Український світ у наукових парадигмах: Зб. наук. пр. Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди   / голов. ред. ООМаленко. — Випуск 2. — Харків: ХІФТ, 2015. — 148 с. (рецензент А. М. Нелюба)

  20. Кобцев ДА. Українська мова. 7 клас : Підручник для загальноосвітніх шкіл / головн. ред. К. Ю. Голобородько. — Х. : «Основа», 2015.

  21. Голобородько Кость.(у співавторстві). Усі уроки української мови. 7 клас. І семестр. — Харків: «Основа», 2015

  22. Голобородько Кость. (у співавторстві). Усі уроки української мови. 7 клас. ІІ семестр.— Харків: «Основа», 2015

  23. Голобородько Кость. (у співавторстві). Українська мова 7 клас : Конспекти уроків. І семестр. — Харків: «Основа», 2015

  24. Голобородько Кость. (у співавторстві)     Українська мова 7 клас : Конспекти уроків. ІІ семестр. — Харків: «Основа», 2015

  25. Маленко Олена.  Переклад у навчанні української мови: Навч. посібник. — Харків: «Основа», 2015.— 96 с.

  26. Мартин Тері. Імперія національного вирівнювання. Нації та націоналізм у Радянському Союзі (1923—1939 роки) / Переклав з англійської Сергій Вакуленко. — Київ: Критика, 2013. — 640 с.

  27. Маслийчук Владимир, Дикань Филипп, Розенфельд Максим.  Deutsche Kharkov / Немецкий Харьков. — Харьков, 2015. — 164 с.

   28. Трофименко Тетяна. «Агіографія», «Пчола», «Златоструй», «Шестоднев», «Фізіолог», «Хроніка Іоанна Малали», «Повість про взяття Царгорода фрягами», «Хроніка Костянтина Манассії», «Цикл повістей про облогу, взяття та руйнування Трої», «Повість про Дракулу», «Повість “Каліла і Дімна”», «Повість про Трістана та Ізольду», «Повість про Бову королевича», «Повісті про кровозмішання» // Історія української літератури : у 12 т. / Ред. колегія: Віталій Дончик, Лукаш Скупейко  та ін. ; Передм. Миколи Жулинського. – Т. 1. Давня література (Х – перша половина XVI ст.) / Наук. ред. Юрій Пелешенко, Микола Сулима. – Київ: Наукова думка, 2013.

   29. Трофименко Тетяна. «Ораторсько-учительна проза. Кирило Транквіліон Ставровецький. Петро Могила» // Історія української літератури : у 12 т. / Ред. колегія: Віталій Дончик, Лукаш Скупейко  та ін. – Т. 2. Давня література (друга половина XVI – XVIІІ ст.) / Наук. ред. Юрій Пелешенко, Микола Сулима. – Київ: Наукова думка, 2014.

   30. Трофименко Тетяна. Монаше покликання у творчості Кирила Транквіліона Ставровецького // Rola monasterów w kształtowaniu kultury ukraińskiej w wiekach XI-XX. – Kraków : Wyd‑wo “Szwajpolt Fiol”, 2014. – С. 57–66.

   31. Трофименко Тетяна. Прозові частини «Перла многоцінного» Кирила Транківліона Ставровецького: авторська інтерпретація християнської есхатології // Слово. Символ. Ритуал. Збірник на пошану архиєпископа Ігоря Ісіченка з нагоди його 60‑річчя. Праці з історії української літератури. – Харків: Акта, 2016. – С. 56–75.

   32. Миколенко Дмитро. Еволюція та імплементація політичних поглядів Стефана Стамболова (1870–1879 рр.) // Дриновський збірник : Дриновски сборник. — Харків-Софія: Академічне видавництво «Проф. Марин Дринов», 2014. — Т. 7. — С. 68–78.

  33. Mykolenko D. V. Stefan Stambolov and «stambolovists» in the opposition to the Government of Konstantin Stoilov (1894–1895) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2015. – № 1145. Сер. «Історія». – Вип. 50. – C. 274-284.

  34. Mykolenko D. The Heritage of S. Stambolov in the political culture of Bulgaria 1895-1920 // Proceedings of the XIV International Academic Congress “Fundamental and Applied Studies in the Modern World“ (United Kingdom, Oxford, 23-25 May 2015). – Volume II. “Oxford University Press”, 2015. – Pp. 605-612.

 

Усі автори презентували свої книжки. Були відсутні: Дмитро Миколенко, Ігор Муромцев, Анатолій Новиков. Про їхні праці розповів голова зборів — Ігор Михайлин.

 

  Оголошення:

   1. Тетяна Трофименко:  Харківський літературний музей розміщається на вулиці Дмитра Багалія. У нас виникла ідея — запросити Товариство провести виїзне засідання в нашому музеї 14 травня 2016 року, коли відзначається свято «Ніч у музеї», і присвятити його Д. Багалію. «Ніч у мезеї» — це назва. Насправді всі заходи будуть плануватися на день; і засідання ХІФТ так само пройде в установлений час. Єдине, що: 14 травня — це субота.

   2. Анатолій Нелюба: Зараз формуються комісії з атестації кадрів МВС. До комісій мають увіходити члени громадських організацій та об’єднань громадян. Кому це до снаги, звертайтеся до нас. Ми від імені ХІФТ будемо рекомендувати охочих у ці комісії.

   3. Сергій Вакуленко: Користуючись тим, що нас багато, звертаюся з наполегливим проханням надсилати на мою адресу матеріали для оновлення сайту ХІФТ: світлини, біографії, бібліографії анотації книжок тощо. 

 

  ЗАСІДАННЯ ВІДБУЛОСЯ

  в книгарні «Є»  (вул. Сумська, 3)