ПРОТОКОЛ № 166

від 27 січня 2016 року

Присутні:

члени Товариства:   І. Л. Михайлин, С. В. Вакуленко, В. С. Романовський, К. Д. Каруник, А. М. Нелюба, І. О. Оржицький, Т. М. Трофименко;

гості:   А. О. Новиков, С. М. Гук, Я. Б. Базалій, Л. О. Калашникова.

Порядок денний:

1. Доповідь кандидата філологічних наук, заступника директора з наукової роботи Харківського літературного музею Тетяни Трофименко «Христя Алчевська: історія українського модернізму на прикладі однієї долі».

Запитання ставили: В. С. Романовський, А. О. Новиков, І. О. Оржицький, А. М. Нелюба, К. Д. Каруник, І. Л. Михайлин.

В обговоренні брали участь: І. О. Оржицький, А. М. Нелюба, І. Л. Михайлин.

  2. Річні збори Товариства. Доповідь голови Товариства, доктора філологічних наук, професора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Ігоря Михайлина «Звіт про роботу Товариства в 2015 році».

      ЗВІТ

  про роботу Харківського історико-філологічного товариства в 2015 році

(27 січня 2016 року)

Шановні колеги, члени Товариства і всі присутні! Статутом нашого Товариства передбачено проведення щороку річних звітних зборів; на парні роки припадають прості звітні збори, які сьогодні й відбуваються.

Минулий рік ми зустрічалися щомісяця на наукових зборах з перервою на час літних канікул, видали п’ятнадцятий том нашого «Збірника ХІФТ». Засідання наші проходили організовано й викликали інтерес членів Товариства і гостей наших наукових зібрань. Доповідям у Товаристві характерний високий науковий рівень. Вони викликають багато запитань і активне обговорення.

Ми працюємо на ґрунті традицій попередніх поколінь харківських учених, члені нашого Товариства: О. О. Потебні, Д. І. Багалія, Д. І. Яворницького, М. Дринова, М. Ф. Сумцова, В. К. Надлера. Розуміння того, що ми продовжуємо їх справу живить сучасних науковців у їх прагненні до роботи в товаристві.

Наші засідання цікаві не тільки доповідями, але й тим, що можна назвати науковою комунікацією: запитаннями й відповідями, виступами в обговоренні. На наукових зборах Товариства можна провести найкращу апробацію наукової праці чи праці учнів. Тут найбільш обізнана, вимоглива і в той же час доброзичлива й тактовна аудиторія, яка діє на засадах наукової етики. Хоча й не прощає шахрайства.

В останні роки в нас усталилася гарна традиція: складати порядок денний з двох доповідей, одна з яких обов’язково історична, а друга — філологічна. Кілька років поспіль я відзначаю особливу організаторську роботу голови історичної секції Владислава Яценка. З вересня 2015 року він перебуває на закордонному стажуванні. Попри це регулярно постачає до порядку денного історичні доповіді. Навіть оперативно їх заміняє у випадку якихось випадкових накладок.

Хоча засідання відбуваються регулярно, у нашій роботі відчуваються певні труднощі. Раніше кілька років поспіль я говорив про нерівномірну роботу філологічної частини Товариства. Незважаючи на наявність двох філологічних секцій: мовознавча (голова А. М. Нелюба) і літературознавча (голова В. В. Кисіль) — мені часом самому, іноді за допомогою вченого секретаря, доводиться шукати філологічного доповідача. А. М. Нелюба активно працює в Товаристві. Очевидно, соціокультурна ситуація не сприяє нашій діяльності. Роботи Віктора Киселя не видно, як не видно його й самого упродовж останнього року на наших засіданнях.

Після від’їзду з Харкова Володимира та Ірини Склокіних, Владислава Яценка, послаблення участі в засіданнях Володимира Маслійчука у нас почалися труднощі з історичною частиною Товариства. Бувають засідання, на яких з істориків присутній тільки Валерій Романовський. Звичайно, і решта членів Товариства виявляється достатньо обізнаною, щоб ставити питання та брати участь в обговоренні навіть історичних доповідей. Але хотілося б не знижувати планку професіоналізму, яким завжди відзначалося Товариство. Для цього потрібно, щоб історичні доповіді поціновували гарні історики.

Було б непогано здійснити ротацію керівництва Товариством, але коло наших членів настільки вузьке, а дисципліна й відповідальність перебувають на такому низькому рівні, що я не бачу можливості застосування засади ротації на практиці. Але залюбки збори могли б розглянути подані пропозиції й кандидатури.

Минулого року відбулося дев’ять засідань Товариства.

Дозвольте ознайомити вас із переліком доповідей, що прозвучали на наших засіданнях, оскільки саме організація наукового життя і є головною функцією наукового товариства.

1.  27 січня 2015 року відбулися наукові збори Товариства, де виголошено доповідь здобувача кафедри української мови Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Катерини Каруник «Академік Іван Білодід і його роль у визначенні стану та статусу української мови (1947–1981)» та проведені річні збори Товариства. Оголошено доповідь голови Товариства, доктора філологічних наук, професора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Ігоря Михайлина «Звіт про роботу Товариства в 2014 році».

2.  Від 24 лютого 2015 року традиційно в книгарні «Є» відбулися збори на тему «Презентація книжок членів Товариства та книжок видавництва «Харківське історико-філологічне товариство»: Порядок денний нараховував 28 позицій. Очолювали список книжки Юрія Шевельова «Дорогою відрадянщення» та про Юрія Шевельова «Юрій Шевельов — учора, сьогодні, завтра». Економічна ситуація раз у раз погіршується. І я не буду про це говорити. Але зверну увагу, що Товариство в цілому та його члени не знижують планку своєї роботи.

3.  Третє засідання 2015 року відбулося 24 березня в Харківському літературному музеї. Була виголошена доповідь кандидата філологічних наук, заступника директора з наукової роботи Харківського літературного музею Тетяни Трофименко «Іван Дніпровський : маловідомі сторінки життя та творчості». Наукові збори були присвячені 120-річчю від дня народження письменника. Сергій Вакуленко приніс на засідання першу партію й презентував присутнім 15-й том «Збірника Харківського історико-філологічного товариства», розповівши про його зміст та авторів.

4.  28 квітня 2015 року відбулося засідання з порядком денним: 1) доповідь доктора історичних наук, професора кафедри педагогіки, культурології та історії Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Ірини Петренко «Постать Єлизавети Милорадович (1832–1890) в українському суспільно-політичному русі» та 2) доповідь кандидата історичних наук, доцента, старшого наукового співробітника відділу української історіографії Інституту історії України НАН України Ольги Ковалевської «Козацька іконографія: передумови формування, форми репрезентації та основні сюжети».

5.  26 травня 2015 року відбулися збори, на яких замість оголошеної доповіді кандидата філологічних наук, доцента кафедри української та світової літератури Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Галини Хоменко «Некродеконструкція Миколи Хвильового», яка 25 травня відмовилася за станом здоров’я від виголошення доповіді, була прочитана доповідь доктора філологічних наук, професора кафедри журналістики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Ігоря Михайлина «Чи є публіцистика журналістикою?» Другу доповідь виголосила кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Першого науково-експозиційного відділу Харківського історичного музею Олена Щербань «Трансформації глиняного посуду в традиційній культурі харчування українців Наддніпрянщини другої половини ХІХ — початку ХХІ століть: етнологічний аспект».

6.  Після літнього перепочинку 30 вересня 2015 року відбулося засідання з доповідями кандидата історичних наук, редактора порталу historians.in.ua Володимира Маслійчука «Перші училища в Харківському намісництві / Слобідсько-Українській губернії 1789–1804 рр.» та кандидата філологічних наук, професора кафедри новітніх мов і культур Пейсівського університету (Нью-Йорк) Андрія Даниленка «Гамлет, Гемлет чи Гамлєт: Кулешів Шекспір у критиці галицьких мовотворців».

7.  27 жовтня 2015 року відбулося засідання з порядком денним: 1) доповідь кандидата філологічних наук, екс-професора кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Ігоря Муромцева «Прізвиська і назвиська в українській та інших мовах: стан, статус, зміст (науково-публіцистичні нотатки)» та 2) доповідь кандидата історичних наук, доцента кафедри нової та новітньої історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Дмитра Миколенка «Політична спадщина Стефана Стамболова у виборчому процесі Болгарії (1894–1920 рр.)».

8.  На засіданні 24 листопада 2015 року виголошувалися доповіді кандидата історичних наук, доцента кафедри історії Східної Європи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Павла Еремєєва «Проблема меж старообрядництва в російській науковій літературі та публіцистиці XVIII – початку ХХ століть» та доповідь аспіранта кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Євгена Редька «Словотвірна контамінація в сучасних інноваційних процесах».

9.  22 грудня 2015 року на засідання прочитані доповіді кандидата історичних наук, співробітника Центру українських студій імені Д. І. Багалія Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Марини Домановської «Візантиністика в Харківському університеті (середина ХІХ — початок ХХ століття)» та доповідь доктора філологічних наук, професора кафедри журналістики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Ігоря Михайлина «Журналістика і юрба в концепції Сержа Московічі». Ця друга моя доповідь була другою заміною доповіді Галини Хоменко.

Життя Товариства цим не обмежилося. Треба вже сказати: традиційно не обмежилося. 18 вересня 2015 року міжнародну конференцію в приміщенні Спілки письменників України провів науковий секретар Товариства Сергій Вакуленко. За складом учасників і доповідачів ця конференція може вважатися десятими науковими зборами Товариства.

21 січня 2015 року члени Товариства Вікторія Склярова та Ігор Михайлин брали участь у прес-конференції в прес-центрі Харківської обласної державної адміністрації. Тема конференції: «Скасування 25 грудня 2014 року Харківським адміністративним апеляційним судом рішення сесії Харківської міської ради та розпорядження Харківського міського голови про демонтаж меморіальної дошки Юрію Шевельову».

Я традиційно дякую всім доповідачам, організаторам наших засідань, їх учасникам, усім, хто ставив запитання, виступав в обговореннях, брав участь у публічних заходах Товариства. Про всі засідання я готував інформацію в мережі на сайті Товариства. Наш сайт порубує серйозного оновлення. Інформацію про це від наукового секретаря ми слухаємо мало не на кожному засіданні другої половини 2015 року. Нагадаю, що йшлося про те, що нам, Товариству, доведеться самим утримувати сайт. Ставилося питання про підняття суми членських внесків. Ми давно цієї суми не піднімали. Зараз настав час прийняти рішення про підвищення річних внесків до 100 грн. Нагадаю, що раніше Товариство приймало рішення про прирівнювання внесків до п’яти доларів США. Це буде трохи менше, але на даний час достатньо для підтримки нашої роботи.

Останніми роками я подавав у звітах статистику відвідувань та структури доповідей за науками. Сьогодні така потреба відпала. У нас не було засідань, на яких би були присутні лише три члени Товариства, але було засідання, на я кому були присутні 4 члени Товариства (травень). Загальна кількість відвідувань склала у 2015 році — 75 відвідувань членами Товариства; у 2014 році — 81 членами Товариства; у 2013 році 93 відвідування. У 2012 році вона становила 128. Але тоді ми провели 12 засідань. У 2011 році вона становила 71, а в 2010 — 86 відвідувань. У середньому вийшло, що відвідуваність кожного нашого заходу в 2013 році склала 10,33; у 2014 році — 8,1; у цьому році 8,3. Перед кожним засіданням я здійснюю розсилку оголошення на наявні в мене електронні адреси. Їх транслюють далі голови секцій, члени Товариства.

На кожному засідання присутні гості у кількості, яка дорівнює або й перевищує кількість присутніх членів Товариства. Думаю, що краще повинна працювати наша інформаційна служба, до діяльності якої причетні всі члени правління. Приємна поява на доповідях студентів з наукового семінару доповідача. Але й це трапляється зрідка. Наше середовище не привчене до функціонування громадянського суспільства.

Зараз список членів Товариства нараховує 40 осіб. Прийом до Товариства склав у 2015 році 3 члени: Олена Василівна Щербань, Ірина Миколаївна Петренко та Євген Олександрович Редько.

Внески в 2015 році сплатили 11 членів товариства; у 2014 році я доповідав за минулим звітом — 13 осіб, але реально зараз сплачено 17 особами. Оплачуються борги. Я неодноразово звертав вашу увагу, що ця цифра якраз і відповідає кількості наших активних багнетів. Ці особи, які сплатили внески, найчастіше присутні на наших засіданнях, беруть участь і в інших наших акціях.

Третьою (після зборів і сайту) найважливішою стороною роботи Товариства є й повинна бути видавнича діяльність. З 2008 року Товариство стало видавцем в основному завдяки зусиллям А. М. Нелюби. Тоді ж видано нашу першу книжку: Міхаель Мозер «Причинки до історії української мови». Товариство має можливість надавати знаки міжнародної реєстрації, так звані ISBN, усім членам товариства до їхніх книжок. Відповідальність за цю програму узяв на себе так само А. М. Нелюба.

У 2015 році у видавництві «Харківське історико-філологічне товариство» вийшли книжки:

1. Збірник Харківського історико-філологічного товариства. — Т. 15 (Нова серія). – 2015. – 489 с.

2. Нелюба А., Редько Є. Лексико-словотвірні інновації (2014). Словник. – 2015. – 220 с. 

3. Нелюба А. Прізвиська моїх однокашників: Науково-популярний нарис. – 2015. – 100 с.

4. Новіков А. Український театр і драматургія: від найдавніших часів до початку ХХ ст. – 2015. – 412 c.

5.VІІ Довженківські читання. Збірник наук. пр. Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка. – 2015. – 122 с.

6. Український світ у наукових парадигмах. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. – 2015. – Вип. 2. –162 с.

Є вже книжка, видана в 2016 році:

1. Садоха О, Варич Н. Метаморфози справедливості в освітніх практиках. – 2016. – 202 с.

Сподіваємося почути про них розповідь на лютневому засіданні, де буде відбуватися презентація видань членів Товариства і нашого видавництва.

Користуючись нагодою, висловлю глибоку подяку А. М. Нелюбі за здійснення великої роботи з діяльності видавництва «Харківське історико-філологічне товариство». Він же не тільки надає знак реєстрації, а супроводжує видання, допомагає авторам у комунікації з друкарнями. Це непомітна, але велика робота, яка заслуговує на наш захват.

У 2015 році ми видали п’ятнадцятий том «Збірника Харківського історико-філологічного товариства», позначивши його 2014 роком. Але збирання матеріалів для шістнадцятого тому не оголосили. У нас немає на нього коштів. Але я думаю, що є ще й друга причина. Сергій Вакуленко втомився вести наодинці редакторську працю над збірником. Рано чи пізно таке відчуття приходить. Це потрібно розуміти. Але поставити під загрозу видання збірника — це неправильно. Збір матеріалів треба оголосити. Це важлива частина нашої роботи. Обговорімо наші проблеми, які виникають у галузі ведення збірника. Пошукаймо виходу.

Висловлю свої традиційні побажання до проекту нашої ухвали.

Перше. Якщо ми повинні давати оцінку роботі правління, то мені здається. що воно працювало не просто задовільно, як прийнято говорити мовою протоколу, а гарно, із задоволенням і розумінням своєї місії носіїв високої української наукової культури.

Друге. Висловити довіру Управі ХІФТ у складі: І. Л. Михайлин (голова Товариства), С. В. Вакуленко (науковий секретар Товариства), В. Б. Яценко (голова історичної секції), А. М. Нелюба (голова мовознавчої секції), В. В. Кисіль (голова літературознавчої секції), В. Л. Маслійчук (голова сайту Товариства в електронній мережі). Нам потрібно здійснити ротацію голови літературознавчої секції, яка давно не працює. Не тільки від того часу, коли ми обрали її головою Віктора Киселя. Якщо будуть пропозиції щодо ротації, то збори їх з увагою вислухають.

Третє. Працювати над залученням нових членів, запропонувавши подати заяви молодим науковцям, у яких є наукові публікації й бажання працювати в Товаристві.

Четверте. Усім членам Товариства сплатити членські внески з боргами включно.

П’яте. Пропоную кожному члену Товариства взяти й продати хоча б 5 примірників будь-яких томів наших «Збірників».

Шосте. Усім членам Товариства зайнятися збором електронних адрес наших потенційних відвідувачів з метою їх запрошення на засідання товариства.

Сьоме. Відновити роботу сайту Товариства.

Восьме. Збільшити річні членські внески, встановивши їх з 1 січня 2016 року в сумі 100 грн.

Дев’яте. Розпочати збір матеріалів для шістнадцятого тому «Збірника Харківського історико-філологічного товариства».

Десяте. Цю доповідь розіслати усім членам Товариства електронною поштою і опублікувати на сайті Товариства.

Ігор Михайлин,

Голова ХФІТ,

доктор філол. наук професор кафедри журналістики

ХНУ імені В. Н. Каразіна.

В обговоренні виступили: С. В. Вакуленко, Т. М. Трофименко, С. М. Гук, А. М. Нелюба.

Загальним голосуванням збори прийняли запропоновану в звіті ухвалу.

3. Оголошення.

Голова: 23 лютого 2016 року в книгарні «Є» відбудеться наступне засідання Товариства, яке буде присвячене традиційній темі: «Презентація книжок членів Товариства» та презентація книжок видавництва «Харківське історико-філологічне товариство». Прошу подавати правильно оформлені заявки до цих зборів.

Збори відбувалися в Харківському літературному музеї

(за адресою: вул. Дмитра Багалія, 6).