ХАРКІВСЬКЕ  ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ  ТОВАРИСТВО

запрошує членів Товариства та всіх зацікавлених на наукові збори

21  травня 2019 року

о 15.15 год.

Порядок денний:

1. Доповідь доктора філологічних наук, професора на кафедрі історії української літератури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна  Тетяни  Матвеєвої  «Метаморфози простору смерті в прозі Івана Франка».

2. Доповідь кандидата історичних наук, доцента на кафедрі ЮНЕСКО та соціально-гуманітарних дисциплін Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка  Ірини  Скубій  «Елітне споживання в радянському суспільстві в 1920—1930-ті роки».

3. Поточні справи.

ЗАСІДАННЯ ВІДБУДЕТЬСЯ

у Центрі українських студій імені Дмитра Багалія

Майдан Свободи 6, ауд. 487

(Харківський національний університет, Північний корпус, 4-ий пов.)

 

 

 

ХАРКІВСЬКЕ  ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ  ТОВАРИСТВО

запрошує членів Товариства та всіх зацікавлених на наукові збори

24  червня 2019 року

о 15.15 год.

Порядок денний:

1. Доповідь кандидата філологічних наук, доцента на кафедрі української, російської мов і прикладної лінґвістики НТУ "ХПІ"  Гомона  Андрія  «Освальд Бурґгардт (Юрій Клен) як літературознавець».

2. Поточні справи (серед них — обговорення евентуального звернення від Товариства у справі захисту Покровського собору від некваліфікованого ремонту).

ЗАСІДАННЯ ВІДБУДЕТЬСЯ

у Центрі українських студій імені Дмитра Багалія

Майдан Свободи 6, ауд. 487

(Харківський національний університет, Північний корпус, 4-ий пов.)

 

 

 

ХАРКІВСЬКЕ  ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ  ТОВАРИСТВО

запрошує членів Товариства та всіх зацікавлених на наукові збори

24  вересня 2019 року

о 15.15 год.

Порядок денний:

1. Доповідь кандидата філологічних наук, керівника відділу іноземних перекладів Харківської торгово-промислової палати  Ус  Ганни  «З історії формування української термінології сімейного права 20-30 рр. ХХ століття».

2. Доповідь кандидата історичних наук Романовського  Валерія  «Чесне ім’я Олексія Назаровича Гусаковського (1850—1919)».

3. Поточні справи.

 

ЗАСІДАННЯ ВІДБУДЕТЬСЯ

у Центрі українських студій імені Дмитра Багалія

Майдан Свободи 6, ауд. 487

(Харківський національний університет, Північний корпус, 4-ий пов.)

 

 

 

ХАРКІВСЬКЕ  ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ  ТОВАРИСТВО

запрошує членів Товариства та всіх зацікавлених на наукові збори

22  жовтня 2019 року

о 15.15 год.

Порядок денний:

1. Доповідь доктора історичних наук, завідувача кафедри педагогіки та суспільних наук Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»  Петренко  Ірини  «Німецькі колонії на Полтавщині». 

2. Доповідь кандидата філологічних наук, старшого викладача на кафедрі педагогіки, філософії та мовної підготовки Харківської медичної академії післядипломної освіти  Каруник  Катерини  «Українська мова в  освіті підрумунської Басарабії на початку 1920-х рр.».

3. Поточні справи.

ЗАСІДАННЯ ВІДБУДЕТЬСЯ

у Центрі українських студій імені Дмитра Багалія

Майдан Свободи 6, ауд. 487

(Харківський національний університет, Північний корпус, 4-ий пов.)

 

 

 

 

ХАРКІВСЬКЕ  ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ  ТОВАРИСТВО

запрошує членів Товариства та всіх зацікавлених на наукові збори

26  листопада 2019 року

о 15.15 год.

Порядок денний:

1. Доповідь аспірантки з кафедри історії української літератури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна  Гладкової  Марини  «Часопросторові моделі в романі Володимира Дрозда “Спектакль”». 

2. Доповідь кандидата філологічних наук, доцента на кафедрі української мови Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди  Вакуленка  Сергія  «Портуґалія українськими очима: історична панорама та сучасність».

3. Поточні справи.

ЗАСІДАННЯ ВІДБУДЕТЬСЯ

у Центрі українських студій імені Дмитра Багалія

Майдан Свободи 6, ауд. 487

(Харківський національний університет, Північний корпус, 4-ий пов.)

 

 

 

 

ХАРКІВСЬКЕ  ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ  ТОВАРИСТВО

запрошує членів Товариства та всіх зацікавлених на наукові збори

17  грудня 2019 року

о 15.15 год.

Порядок денний:

1. Доповідь доктора філологічних наук, професора на катедрі романської філології та перекладу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна  Оржицького  Ігоря  «Українські переклади з еспанської на еміґрації: спроба аналітичного огляду». 

2. Доповідь кандидата філологічних наук  Яценка  Владислава  «Іван Виговський і Гадяцька унія в сучасній російській історіографії».

3. Поточні справи.

ЗАСІДАННЯ ВІДБУДЕТЬСЯ

у Центрі українських студій імені Дмитра Багалія

Майдан Свободи 6, ауд. 487

(Харківський національний університет, Північний корпус, 4-ий пов.)