ХАРКІВСЬКЕ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО

запрошує членів Товариства та усіх зацікавлених на наукові збори

28 квітня 2015 року

о 15.15 год.

 

 Порядок денний:

1. Доповідь доктора історичних наук, професора кафедри педагогіки, культурології та історії Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»  Ірини Петренко  «Постать Єлизавети Милорадович (1832—1890) в українському суспільно-політичному русі».

 

2. Доповідь кандидата історичних наук, доцента, старшого наукового співробітника відділу української історіографії Інституту історії України НАН України  Ольги Ковалевської  «Козацька іконографія: передумови формування, форми репрезентації та основні сюжети».

 

3. Оголошення.

   

ЗАСІДАННЯ ВІДБУДЕТЬСЯ 

в ауд. ХІ-11 (кафедра журналістики) 

головний корпус Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (майдан Свободи, 4).