ХАРКІВСЬКЕ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО

запрошує членів Товариства та усіх зацікавлених на наукові збори

22 грудня 2015 року

о 15.15 год.

    

Порядок денний:

1. Доповідь здобувача кафедри української мови Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Катерини Каруник  «Академік Іван Білодід і його роль у визначенні стану та статусу української мови (1947—1981)».

 

2. Річні збори Товариства. Доповідь голови Товариства, доктора філологічних наук, професора кафедри журналістики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Ігоря Михайлина «Звіт про роботу Харківського історико-філологічного товариства в 2014 році».

 

3. Оголошення.

    

 ЗАСІДАННЯ ВІДБУДЕТЬСЯ

 в ауд. ХІ-11 (кафедра журналістики)

 головний корпус Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (майдан Свободи, 4).

ХАРКІВСЬКЕ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО

запрошує членів Товариства та усіх зацікавлених на наукові збори

24 березня 2015 року

о 15.15 год.

 

Порядок денний:

1. Доповідь кандидата філологічних наук, заступника директора з наукової роботи Харківського літературного музею Тетяни Трофименко «Іван Дніпровський: маловідомі сторінки життя та творчості».

120-річчя від дня народження – чудова нагода поговорити про цікаві чи дискусійні моменти біографії чільного діяча культури 1920-х – поч. 1930-х років, поета, прозаїка, драматурга, письменника з кола Миколи Хвильового та Миколи Куліша. За матеріалами відомих джерел та неопублікованих рукописів, що зберігаються в Центральному державного архіві літератури та мистецтва в Києві та у фондах Харківського літературного музею, спробуємо дослідити, яким було дитинство письменника, чому обернувся невдачею його перший шлюб та чи правда, що Дніпровський убив свою першу дружину. На окрему увагу заслуговують і подальші стосунки з жінками (хто ж був головною в житті митця, або Мура vs Чайка), харківський літературний побут (з можливістю посидіти на дивані Тичини з помешкання в будинку «Слово»), сюжет, пов’язаний з таємницею «справжнього авторства» «Тихого Дону», роллю Льва Толстого у житті Дніпровського та багато іншого.

 

2. Оголошення.

 

ЗАСІДАННЯ ВІДБУДЕТЬСЯ

в Харківському літературному музеї

за адресою: вул. Фрунзе, 6

ХАРКІВСЬКЕ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО

запрошує членів Товариства та усіх зацікавлених на наукові збори

28 квітня 2015 року

о 15.15 год.

 

 Порядок денний:

1. Доповідь доктора історичних наук, професора кафедри педагогіки, культурології та історії Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»  Ірини Петренко  «Постать Єлизавети Милорадович (1832—1890) в українському суспільно-політичному русі».

 

2. Доповідь кандидата історичних наук, доцента, старшого наукового співробітника відділу української історіографії Інституту історії України НАН України  Ольги Ковалевської  «Козацька іконографія: передумови формування, форми репрезентації та основні сюжети».

 

3. Оголошення.

   

ЗАСІДАННЯ ВІДБУДЕТЬСЯ 

в ауд. ХІ-11 (кафедра журналістики) 

головний корпус Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (майдан Свободи, 4).

ХАРКІВСЬКЕ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО

запрошує членів Товариства та усіх зацікавлених на наукові збори

26 травня 2015 року

о 15.15 год.

 

Порядок денний:

1. Доповідь кандидата філологічних наук, доцента кафедри української та світової літератури Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Галини Хоменко «Некродеконструкція Миколи Хвильового».

 

2. Доповідь кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника Першого науково-експозиційного відділу Харківського історичного музею  Олени Щербань  «Трансформації глиняного посуду в традиційній культурі харчування українців Наддніпрянщини другої половини ХІХ — початку ХХІ століть: етнологічний аспект».

 

3. Оголошення.

 

ЗАСІДАННЯ ВІДБУДЕТЬСЯ

в ауд. ХІ-11 (кафедра журналістики)

головний корпус Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (майдан Свободи, 4)

ХАРКІВСЬКЕ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО

запрошує членів Товариства та усіх зацікавлених на наукові збори

30 вересня 2015 року

о 15.15 год.

    

Порядок денний:

1. Доповідь кандидата філологічних наук, професора кафедри новітніх мов і культур Пейсівського університету (Нью-Йорк)  Андрія Даниленка «Гамлет, Гемлет чи Гамлєт: Кулешів Шекспір у критиці галицьких мовотворців».

 

2. Доповідь кандидата історичних наук, редактора порталу historians.in.ua  Володимира Маслійчука «Перші училища в Харківському намісництві/ Слобідсько-Українській губернії 1789–1804 рр

 

3. Оголошення.

   

ЗАСІДАННЯ ВІДБУДЕТЬСЯ

в ауд. ХІ-11 (кафедра журналістики)

головний корпус Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (майдан Свободи, 4)

ХАРКІВСЬКЕ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО

запрошує членів Товариства та усіх зацікавлених на наукові збори

27 жовтня 2015 року

о 15.15 год.

 

Порядок денний:   

1. Доповідь кандидата філологічних наук, професора кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна  Ігоря Муромцева  «Прізвиська і назвиська в українській та інших мовах: стан, статус, зміст».

 

2. Доповідь кандидата історичних наук, доцента кафедри нової та новітньої історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна  Дмитра Миколенка «Політична спадщина Стефана Стамболова у виборчому процесі Болгарії (1894—1920 рр.)».

 

3. Оголошення.

    

ЗАСІДАННЯ ВІДБУДЕТЬСЯ    

в ауд. ХІ-11 (кафедра журналістики)

головний корпус Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (майдан Свободи, 4)    

ХАРКІВСЬКЕ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО

запрошує членів Товариства та усіх зацікавлених на наукові збори

24 листопада 2015 року

о 15.15 год.

    

Порядок денний:

1. Доповідь кандидата історичних наук, доцента кафедри історії Східної Європи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Павла Еремєєва «Проблема меж старообрядництва в російській науковій літературі та публіцистиці XVIII початку ХХ століть».

 

2. Доповідь аспіранта кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Євгена Редька «Словотвірна контамінація в сучасних інноваційних процесах».

 

3. Оголошення.

    

 ЗАСІДАННЯ ВІДБУДЕТЬСЯ

 в ауд. ХІ-11 (кафедра журналістики)

 головний корпус Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (майдан Свободи, 4).

ХАРКІВСЬКЕ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО

запрошує членів Товариства та усіх зацікавлених на наукові збори

22 грудня 2015 року

о 15.15 год.

    

Порядок денний:

1. Доповідь кандидата історичних наук, співробітника Центру українських студій імені Д. І. Багалія Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна  Марини Домановської  «Візантиністика в Харківському університеті (середина ХІХ — початок ХХ століття)».

 

2. Доповідь доктора філологічних наук, професора кафедри журналістики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Ігоря Михайлина «Журналістика і юрба в концепції Сержа Московічі».

 

3. Оголошення.

    

 ЗАСІДАННЯ ВІДБУДЕТЬСЯ

 в ауд. ХІ-11 (кафедра журналістики)

 головний корпус Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (майдан Свободи, 4).

 

ХАРКІВСЬКЕ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО

запрошує членів Товариства та всіх зацікавлених на наукові збори

27 січня 2016 року

о 15.15 год.

 

Порядок денний:

1. Доповідь кандидата філологічних наук, заступника директора з наукової роботи Харківського літературного музею Тетяни Трофименко «Христя Алчевська: історія українського модернізму на прикладі однієї долі»

 

2. Річні збори Товариства. Доповідь голови Товариства, доктора філологічних наук, професора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Ігоря Михайлина «Звіт про роботу Товариства в 2015 році».

 

3. Оголошення.

  

ЗАСІДАННЯ ВІДБУДЕТЬСЯ

у Харківському літературному музеї

за адресою: вул. Дмитра Багалія, 6.

 

  Харківське історико-філологічне товариство

запрошує членів Товариства й усіх зацікавлених на презентацію

книжкових видань членів Товариства й видавництва «Харківське історико-філологічне товариство»

24 лютого 2016 року

Початок о 17.00

  

Книги:

1.    Збірник Харківського історико-філологічного товариства. — Т. 15 (Нова серія). — Харків: ХІФТ, 2015. — 489 с.

2.    Муромцев Ігор. Прізвиська і назвиська в українській та інших мовах: стан, статус, зміст. Науково-публіцистичні нотатки. — Харків: ХІФТ, 2016. — 112 с. 

3.    Нелюба Анатолій, Редько Євген. Лексико-словотвірні інновації (2014): Словник. — Харків: ХІФТ, 2015. — 220 с.