publ blashkiv 01

Оксана Блашків 

Чеська і словацька культура в житті та науковій спадщині Дмитра Чижевського. — Siedlce, 2010. — 432 c. [Colloquia Litteraria Siedlcensia, t. VI].

 Монографія Оксани Блашків — це перероблена під книжковий формат її дисертація на здобуття докторського ступеня, успішно захищена в Люблинському університеті ім. М. Кюрі-Склодовської.  Наукове керування цією роботою здійснив Роман Мних, який уже багато років працює в Підляській академії (Сєдльце), тож не дивно, що саме в цьому польському місті й вийшла публікація.  Текст студії Оксани Блашків  становить приблизно половину загального обсягу книжки (с. 9–217).  Він поділений на три розділи:  «Праці Дмитра Чижевського про чеську та словацьку культуру в контексті славістики й компаративістики першої половини ХХ століття» (с. 17–79), «Чеська література і культура в дослідженнях Дмитра Чижевського» (с. 81–142) та «Словацька духовна історія через призму наукових праць Дмитра Чижевського» (с. 143–188).  Бібліографія містить 416 позицій.  Друга велика частина книжки — це три додатки (с. 219–391), в яких подано — відповідно — вибране листування Чижевського з чеськими науковцями, зі словацькими науковцями, а також словацькі рецензії на його монографію «Štúrova filozofia života» (Bratislava, 1941).  Видання має належний науковий апарат (зокрема, докладний іменний покажчик).  Привертає до себе увагу наявність резюме чотирма мовами (англійською, німецькою, чеською та російською).  У цій публікації можна вбачати стандарт, до якого мала б стриміти й українотеренна наукова практика в тому, що стосується до матеріалізації результатів дисертаційних студій.