publ bartolini 01

Maria Grazia Bartolini 

“Introspice mare pectoris tui”: Ascendenze neoplatoniche nella produzione dialogica di H. S. Skovoroda (1722—1794). — Firenze: Firenze University Press, 2010. — 189 p.

 

Молода міланська дослідниця Марія Ґрація Бартоліні присвятила свою працю неоплатонічним джерелам у діалогічній творчості Григорія Сковороди.  Перша частина назви — то цитата з латиномовного Сковородиного листа до Михайла Ковалинського від квітня 1763 р. (у перекладі:  “Зазирни в безодню свого серця”); піднаголовок — «Неоплатонічне коріння в діалогічній творчості Г. С. Сковороди (1722—1794)».  Особливу увагу авторка приділила таким мотивам, як змагання з бісом, поборення гріха, одухотворення земного буття.  Її студію вирізняє докладний аналіз богословсько-філософських традицій східної Церкви та їх продовження Сковородою.  Це дозволяє їй обґрунтувати наявність двох констант у діалогах Сковороди: вплетеності Божого Слова в авторський текст і вертикально-доцентрової спрямованості притаманного йому образу світу, що вможливлює повернення до Бога.